instalacje elektryczne - poradnik

Jak załatwić licznik elektryczny na czas budowy?

licznik elektrycznyDzisiejsze budowy nie są w stanie odbywać się bez dostępu do prądu. Sposobów na pozyskanie energii elektrycznej, potrzebnej do zasilenia maszyn i urządzeń budowlanych jest kilka.  Prąd można „pożyczyć od sąsiada”, wyposażyć się w agregat prądotwórczy lub wystąpić do zakładu energetycznego o wydanie warunków wykonania tzw. przyłącza budowlanego. Do wniosku dołącza się wówczas dokument potwierdzający prawo własności do działki oraz szkic określający usytuowanie parceli względem istniejących sieci elektroenergetycznych. Niekiedy trzeba też przedstawić usytuowanie naszej działki w stosunku do działek sąsiadujących. Zakład energetyczny warunki wydaje bezpłatnie, w terminie 14 dni. Do celów budowlanych wykonuje się prowizoryczne złącze na słupie energetycznym. Złącze to musi jednak wykonać elektryk z uprawnieniami, aby mogło ono zostać zgłoszone do zakładu energetycznego. Po przeprowadzeniu odbioru przez elektrownię – podpisywana jest umowa sprzedaży energii i montowany licznik elektryczny.

Jakie napięcie stosować w instalacjach oświetlenia ogrodu?

lampy ogrodoweLampy ogrodowe mogą być zasilane wysokim napięciem sieciowym, tj. 230 V oraz niskim napięciem 12 lub 24 V. Wybór konkretnych lamp należy uwarunkować zastosowanym w wykonanej instalacji napięciem. Na terenie niewielkich działek, gdzie do oświetlenia terenu wystarczy kilka punktów świetlnych można wykorzystać niskie napięcie. Jeśli jednak działka jest większa, a ogród przestronny – należy zdecydować się na zastosowanie napięcia sieciowego. 230 V pozwala na podłączenie do instalacji większej ilości lamp, jak również sprzętów ogrodowych, elektronarzędzi, czy chociażby elektrycznego grilla ogrodowego. Jest ono zatem bardziej praktyczne, jeśli z zewnętrznej instalacji zamierzamy korzystać w innych celach, aniżeli tylko samo oświetlanie przy jej użyciu ogrodu lub posesji.

Jak układać kable do instalacji pod oświetlenie ogrodowe?

oświetlenie ogrodoweSposób układania i prowadzenia kabli instalacyjnych jest uzależniony od wykorzystanego napięcia elektrycznego. Znacznie większymi restrykcjami jest obwarowane układanie kabli dla instalacji zasilanych wysokim napięciem sieciowym. Wówczas kable układa się w wykopie o głębokości 70 cm. Kable te powinny przebiegać w liniach prostych,  a zmiana ich trasy nie może mieć formy łuku, a kąta prostego. Przewody nie mogą znajdować się w pobliżu dużych drzew, fundamentów oraz rur wodociągowych. Kable do instalacji niskonapięciowej można układać w dowolny sposób i na dowolnej głębokości. Należy jedynie zwrócić uwagę, aby głębokość nie narażała kabli na uszkodzenie podczas wykonywania podstawowych prac ogrodowych.

Zobacz także