instalacje elektryczne - poradnik

Jak zainstalować gniazdo elektryczne w kuchni wyspowej?

wyspa kuchennaKuchnie wyspowe charakteryzują się tym, że usytuowane są w centralnym punkcie pomieszczenia. Tymczasem, gniazda elektryczne montuje się najczęściej w ścianach. Kuchnia wyspowa nie będzie funkcjonalna, jeśli pod nogami plątać się będą kable i przewody elektryczne. Rozwiązaniem tego problemu jest montaż gniazd podłogowych. Puszki prądowe umiejscawia się wówczas pod wierzchnią warstwą podłogi. Także pod podłogą prowadzi się w specjalnych listwach lub kanałach instalacyjnych – przewody. Gniazda podłogowe wyposażone są w klapę, którą otwiera się lub uchyla, kiedy chce się podłączyć wtyczkę urządzenia. Wykończenie klapy materiałem, którego użyto do wykończenia podłogi – powoduje, że gdy gniazdo nie jest użytkowane i jego klapa pozostaje zamknięta – jest całkowicie niewidoczne.

Jakie napięcie stosować w instalacjach oświetlenia ogrodu?

lampy ogrodoweLampy ogrodowe mogą być zasilane wysokim napięciem sieciowym, tj. 230 V oraz niskim napięciem 12 lub 24 V. Wybór konkretnych lamp należy uwarunkować zastosowanym w wykonanej instalacji napięciem. Na terenie niewielkich działek, gdzie do oświetlenia terenu wystarczy kilka punktów świetlnych można wykorzystać niskie napięcie. Jeśli jednak działka jest większa, a ogród przestronny – należy zdecydować się na zastosowanie napięcia sieciowego. 230 V pozwala na podłączenie do instalacji większej ilości lamp, jak również sprzętów ogrodowych, elektronarzędzi, czy chociażby elektrycznego grilla ogrodowego. Jest ono zatem bardziej praktyczne, jeśli z zewnętrznej instalacji zamierzamy korzystać w innych celach, aniżeli tylko samo oświetlanie przy jej użyciu ogrodu lub posesji.

Jak układać kable do instalacji pod oświetlenie ogrodowe?

oświetlenie ogrodoweSposób układania i prowadzenia kabli instalacyjnych jest uzależniony od wykorzystanego napięcia elektrycznego. Znacznie większymi restrykcjami jest obwarowane układanie kabli dla instalacji zasilanych wysokim napięciem sieciowym. Wówczas kable układa się w wykopie o głębokości 70 cm. Kable te powinny przebiegać w liniach prostych,  a zmiana ich trasy nie może mieć formy łuku, a kąta prostego. Przewody nie mogą znajdować się w pobliżu dużych drzew, fundamentów oraz rur wodociągowych. Kable do instalacji niskonapięciowej można układać w dowolny sposób i na dowolnej głębokości. Należy jedynie zwrócić uwagę, aby głębokość nie narażała kabli na uszkodzenie podczas wykonywania podstawowych prac ogrodowych.

Zobacz także