instalacje elektryczne - poradnik

Jak wykryć przebieg instalacji w ścianach?

wykrywacz przewodówWiedza na temat przebiegu poszczególnych instalacji w domu jest potrzebna podczas ich modernizacji oraz w czasie prac remontowych, podczas których wierci się w ścianach lub skuwa tynki. W takich sytuacjach nietrudno bowiem o miejscowe uszkodzenia przewodów instalacyjnych. Do wykrywania położenia instalacji w podłożu służą detektory budowlane. Są to elektroniczne urządzenia, za pomocą których można określić przebieg oraz głębokość, na jakiej znajduje się dana instalacja. Urządzenia o wyższej jakości są w stanie wykryć nawet rury wykonane z tworzyw sztucznych oraz określić tzw. bezpieczną głębokość wiercenia, czyli głębokość, na której nie uszkodzimy przewodów instalacyjnych. Najbardziej popularnymi są detektory do wykrywania metalu, w tym przewodów znajdujących się pod napięciem.

Jakie napięcie stosować w instalacjach oświetlenia ogrodu?

lampy ogrodoweLampy ogrodowe mogą być zasilane wysokim napięciem sieciowym, tj. 230 V oraz niskim napięciem 12 lub 24 V. Wybór konkretnych lamp należy uwarunkować zastosowanym w wykonanej instalacji napięciem. Na terenie niewielkich działek, gdzie do oświetlenia terenu wystarczy kilka punktów świetlnych można wykorzystać niskie napięcie. Jeśli jednak działka jest większa, a ogród przestronny – należy zdecydować się na zastosowanie napięcia sieciowego. 230 V pozwala na podłączenie do instalacji większej ilości lamp, jak również sprzętów ogrodowych, elektronarzędzi, czy chociażby elektrycznego grilla ogrodowego. Jest ono zatem bardziej praktyczne, jeśli z zewnętrznej instalacji zamierzamy korzystać w innych celach, aniżeli tylko samo oświetlanie przy jej użyciu ogrodu lub posesji.

Jak układać kable do instalacji pod oświetlenie ogrodowe?

oświetlenie ogrodoweSposób układania i prowadzenia kabli instalacyjnych jest uzależniony od wykorzystanego napięcia elektrycznego. Znacznie większymi restrykcjami jest obwarowane układanie kabli dla instalacji zasilanych wysokim napięciem sieciowym. Wówczas kable układa się w wykopie o głębokości 70 cm. Kable te powinny przebiegać w liniach prostych,  a zmiana ich trasy nie może mieć formy łuku, a kąta prostego. Przewody nie mogą znajdować się w pobliżu dużych drzew, fundamentów oraz rur wodociągowych. Kable do instalacji niskonapięciowej można układać w dowolny sposób i na dowolnej głębokości. Należy jedynie zwrócić uwagę, aby głębokość nie narażała kabli na uszkodzenie podczas wykonywania podstawowych prac ogrodowych.

Zobacz także