instalacje gazowe - poradnik

Jak wykonać bezpieczne przyłącze gazowe?

zdjęcie 1Gaz doprowadza się na teren prywatnych posesji za pomocą giętkich rur polietylenowych. Przyłącze, które wykonuje spółka gazownicza obejmuje doprowadzenie gazu z sieci do skrzynki gazowej usytuowanej na ścianie budynku lub w linii ogrodzenia. Zawór główny, który montuje się w skrzynkach gazowych jest ostatnim urządzeniem, które montuje gazownia. Dalsza część wykonania instalacji leży w gestii inwestora. Obok zaworu, za pomocą którego odcina się dopływ gazu do instalacji odbiorczej montuje się także reduktor ciśnienia. Za jego sprawą możliwe jest obniżenie ciśnienia gazu do takiego stopnia, aby mógł bezpiecznie zasilać urządzenia domowe. Konieczne jest również zainstalowanie gazomierza, który będzie wskazywał zużycie gazu w przyszłości. Trzeba pamiętać, że skrzynka gazowa powinna być wentylowana. Jej obudowa powinna być wykonana z materiału niepalnego i, że należy ją zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Do skrzynki powinien mieć dostęp pracownik gazowni i my sami, aby w razie potrzeby odciąć dopływ gazu.


Eksploatacja urządzeń gazowych

zdjęcie 1Urządzenia gazowe są pod szczególnym nadzorem i należy je montować oraz eksploatować ze wzmożoną rozwagą. Każde urządzenie zasilane gazem posiada zalecenia producenckie, których dla bezpieczeństwa należy skrupulatnie przestrzegać. Przypadkowa nie powinna być także lokalizacja kuchni, kotłów gazowych, czy podgrzewaczy wody. Kotły gazowe najczęściej należy umieszczać w specjalnie przeznaczonych na ten cel pomieszczeniach. Natomiast kuchenki nie powinny znajdować się tuż pod oknem. Całkowicie niedopuszczalne jest zabudowywanie urządzeń w szafkach i innych domowych schowkach. Rury z gazem w pomieszczeniach mieszkalnych można osłonić płytami gipsowo – kartonowymi. Zaś w pomieszczeniach niemieszkalnych powinny one przebiegać po wierzchu ścian. Przed każdym urządzeniem zasilanym gazem powinien znajdować się zawór umożliwiający odcięcie gazu w razie ewentualnego zagrożenia.

Jak ulokować w domu kotłownię gazową?

zdjęcie 1Lokalizacja kotła gazowego w domu zależy od jego mocy cieplnej oraz od rodzaju gazu, jakim jest zasilany. Pewne ograniczenia występują zwłaszcza przy ogrzewaniu domu gazem płynnym. Kotły zasilane takim gazem nie powinny bowiem znajdować się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu terenu, czyli w piwnicy. Jest to związane z gęstością paliwa, która jest większa od gęstości powietrza i z zagrożeniem wybuchem w razie wystąpienia nieszczelności instalacji. Obowiązujących przepisów nie należy lekceważyć, ponieważ chodzi tu o nasze własne bezpieczeństwo. Kotły gazowe o mocy do 30 kW nie muszą być instalowane w specjalnie wydzielonym do tego celu pomieszczeniu technicznym, choć tak właśnie jest najbezpieczniej. Przepisy dopuszczają jednak montaż niewielkich urządzeń np. w kuchni lub łazience.

Zobacz także