wentylacja i klimatyzacja - poradnik

Jak wybierać wymiennik ciepła?

wymiennik obrotowyWymienniki ciepła, podobnie jak i inne urządzenia dopuszczone do sprzedaży na polskim rynku posiadają opisy i informacje producentów w zakresie ich wydajności, sprawności itp. parametrów. Biorąc jednak pod uwagę ową sprawność urządzenia należy zdawać sobie sprawę, że producenci podają najczęściej wartość maksymalną i uzyskaną w warunkach laboratoryjnych. Warunki takie zdecydowanie różnią się od rzeczywistych, a tym samym urządzenie w rzeczywistości nie będzie nigdy aż tak wydajne. Aby dobrze ocenić sprawność odzysku ciepła warto dopytać sprzedawcę o sprawność średnioroczną. Nie powinien dziwić nas fakt, że wartość ta jest najczęściej dużo niższa od maksymalnej i w zależności od rodzaju wymiennika może wynosić od 40 do 60%.

Po co czynnik chłodniczy w klimatyzacji?

Żaden klimatyzator nie funkcjonowałby bez czynnika chłodniczego, który uczestniczy w wymianie ciepła. Wrząc (czyli parując) pod niskim ciśnieniem i w niskiej temperaturze, czynnik chłodniczy pobiera ciepło, które następnie oddaje w trakcie skraplania pod wyższym ciśnieniem i w wyższej temperaturze.

klimatyzacja

Jaki czynnik chłodniczy do klimatyzatora?

zdjęcie 1Nie ma dużego wyboru, gdyż ze względów ekologicznych od 2004 r. zabroniony jest montaż nowych urządzeń pracujących w oparciu o bardzo popularny czynnik R22 (HCFC-22) - szkodliwy dla warstwy ozonowej. Substancje HCFC są zastępowane nową generacją czynników chłodniczych oznaczonych symbolem HFC - bezpieczne dla stratosferycznej warstwy ozonowej.

Obecnie ok. 90% klimatyzatorów montowanych w domach pracuje na syntetycznym czynniku oznaczonym symbolem R410A. W ostatnich latach uznano, że sprawuje się on lepiej niż R407C, który znajduje zastosowanie jeszcze w ok. 10% klimatyzatorów.

Zobacz także