kanalizacja i odwodnienia - poradnik

Jak stosować środki chemiczne do udrażniania rur?

odpływStosowanie środków chemicznych udrażniających rury kanalizacyjne wymaga przede wszystkim rozsądku i umiaru. Choć ich producenci zapewniają o całkowitej skuteczności i nieszkodliwości dla kanalizacji, to jednak czasami jest inaczej. Preparaty chemiczne nie są zwłaszcza wskazane do stosowania w kanalizacjach starego typu, które na ogół są wykonane z rur żeliwnych. Wchodzą one bowiem w reakcję z osadem znajdującym się na ściankach rur, krystalizują go i w efekcie powodują powstawanie niemożliwego do usunięcia kamienia. Nowsze rury z PCV są przeważnie odporne na działania środków udrożniających, ale kiedy środki te stosuje się zbyt często – także może dojść do uszkodzenia materiału. W celu utrzymania należytego stanu rur lepiej jest stosować środki naturalne, nie mające działania silnie żrącego. Pamiętajmy też, że używając nadmiernie chemii – przyczyniamy się do degradacji środowiska naturalnego.

Kiedy trzeba budować szambo?

szamboKonieczność gromadzenia i odprowadzenia ścieków we własnym zakresie zachodzi wszędzie tam, gdzie nie możliwości przyłączenia domu do kanalizacji. Bezodpływowe zbiorniki na nieczystości, czyli szamba są wciąż najpopularniejszym rozwiązaniem w budownictwie jednorodzinnym. Jest to spowodowane głównie niewygórowanymi kosztami ich budowy. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że kosztowna jest późniejsza eksploatacja szamba, ponieważ trzeba płacić za wywóz ścieków z niego. Są jednak przypadki, w których szambo jest jedyną możliwością na pozbycie się uciążliwych nieczystości bytowych. Jest tak szczególnie na niewielkich działkach, na których niemożliwa jest budowa przydomowej oczyszczalni oraz w sytuacjach, kiedy możliwości jej powstania nie uwzględnia Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Kiedy warto inwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków?

oczyszczalnia ściekówKoszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków nie jest niski i przekracza nawet dwukrotnie wysokość nakładów poniesionych na powstanie na działce tradycyjnego szamba. Opłacalność inwestycji jest jednak niepodważalna. Koszty poniesione w czasie budowy zwracają się bowiem w ciągu kilku pierwszych lat użytkowania oczyszczalni. Jej eksploatacja jest prawie całkowicie darmowa. Jedyne pieniądze, jakie trzeba wydawać to kwota około 200 zł na opłacenie wywozu nagromadzonego osadu. Osad wywozi się przeciętnie raz na dwa lata. Natomiast zawartość szamba trzeba opróżniać co około 2 tygodnie, płacąc każdorazowo za usługę niemal tyle samo. Zatem jeśli posiadamy dość obszerną działkę i nie istnieją inne przeszkody uniemożliwiające budowę przydomowej oczyszczalni – sfinansowanie tej inwestycji zawsze jest sprawą opłacalną.

Zobacz także