instalacje wodne - poradnik

Jak sprawdzić szczelność wykonanej instalacji?

manometrSzczelność instalacji sprawdza się przeprowadzając próbę ciśnieniową. Do jej wykonania potrzebne jest urządzenie, które nosi nazwę manometr. Urządzenie to podłącza się w najniższym punkcie instalacji, czyli tam gdzie ciśnienie jest najwyższe i obserwuje jego poziom. Ciśnienie nie powinno spadać poniżej ogólnie przyjętych wartości. Jeśli utrzymuje się w określonym czasie na stałym poziomie – oznacza to, że mamy do czynienia z instalacją szczelną i poprawnie wykonaną. Przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby należy odłączyć od instalacji urządzenia, które ewentualnie zostały do niej wcześniej podłączone. Warto też pamiętać o zapisaniu wyniku próby w dzienniku budowy lub sporządzenia z jej przeprowadzenia odpowiedniego protokołu.

Pompy głębinowe – zastosowanie

Pompy głębinowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba pompować wodę ze znacznej głębności. Pompy te są wykorzystywane zarówno przez zakłady produkcyjne, duże, miejskie sieci wodociągowe, jak i przez osoby prywatne, korzystające z indywidualnych ująć wody. Przy ich użyciu pompuje się głównie wodę, ale po uprzednich ustaleniach z producentem – pompy głębinowe mogą być także wykorzystywane do przepompowywania innych cieczy. Najczęściej jednak pompy stosuje się do pompowania wody pitnej, wody surowej, morskiej oraz do pozyskiwania wód termalnych i mineralnych. W każdym przypadku warunkiem jest ograniczona ilość zanieczyszczeń w wodzie. Mowa zwłaszcza o zanieczyszczeniach mogących powodować powstawanie osadów w urządzeniu.

pompy głębinowe

Czym charakteryzują się nowoczesne pompy głębinowe?

pompa głębinowa
Nowoczesne pompy głębinowe charakteryzują się przede wszystkim bezawaryjnym działaniem i dużą wytrzymałością na zużycie. Urządzenia te wyposaża się w szereg zabezpieczeń chroniących je przed przepięciami, nagłymi zmianami napięcia i innymi czynnikami mogącymi zakłócić prawidłową ich pracę. Pompy pracują automatycznie, co oznacza, że załączają się i wyłączają zgodnie z istniejącym poborem wody. Aby jeszcze bardziej ograniczyć ich szybkie zużycie się – zespoły głębinowe coraz częściej doposaża się w zbiorniki hydroforowe. W owych zbiornikach gromadzony jest niewielki zapas wody, dzięki czemu pompa nie załącza się przy każdorazowym odkręceniu kranu z wodą. Silniki pomp głębinowych startują łagodnie, co wyklucza powstawanie w urządzeniach udarów hydraulicznych, czy prądowych. Pompy nie psują się i są urządzeniami długowiecznymi.  

Zobacz także