instalacje elektryczne - poradnik

Jak przepisać licznik na swoje nazwisko?

licznikW przeważającej liczbie przypadków, sprzedawcy energii elektrycznej ograniczają się w kwestii zmiany najemcy lub właściciela domu, jedynie do przedstawienia im dokumentu potwierdzającego prawo użytkowania lub własności nieruchomości oraz okazanie dowodu potwierdzającego tożsamość. Na tej podstawie zostaje sporządzona nowa umowa sprzedaży, a licznik przepisany na nowego właściciela. W niektórych przypadkach jednak może okazać się, że sprzedawca energii zażąda rozwiązania umowy z dawnym użytkownikiem licznika lub nawet jego osobistej obecności w zakładzie energetycznym. Żądanie obecności jest całkowicie absurdalne i w ogóle nie powinno wchodzić w grę. Jednak w pismo, w którym dawny użytkownik wyraża rezygnację z korzystania z licznika w danym miejscu – warto się zaopatrzyć podczas sporządzania umowy kupna sprzedaży nieruchomości. Należy także spisać stan licznika na dzień przekazania nam domu do użytku i wzajemne oświadczenie stron potwierdzić podpisem starego właściciela.

Jakie napięcie stosować w instalacjach oświetlenia ogrodu?

lampy ogrodoweLampy ogrodowe mogą być zasilane wysokim napięciem sieciowym, tj. 230 V oraz niskim napięciem 12 lub 24 V. Wybór konkretnych lamp należy uwarunkować zastosowanym w wykonanej instalacji napięciem. Na terenie niewielkich działek, gdzie do oświetlenia terenu wystarczy kilka punktów świetlnych można wykorzystać niskie napięcie. Jeśli jednak działka jest większa, a ogród przestronny – należy zdecydować się na zastosowanie napięcia sieciowego. 230 V pozwala na podłączenie do instalacji większej ilości lamp, jak również sprzętów ogrodowych, elektronarzędzi, czy chociażby elektrycznego grilla ogrodowego. Jest ono zatem bardziej praktyczne, jeśli z zewnętrznej instalacji zamierzamy korzystać w innych celach, aniżeli tylko samo oświetlanie przy jej użyciu ogrodu lub posesji.

Jak układać kable do instalacji pod oświetlenie ogrodowe?

oświetlenie ogrodoweSposób układania i prowadzenia kabli instalacyjnych jest uzależniony od wykorzystanego napięcia elektrycznego. Znacznie większymi restrykcjami jest obwarowane układanie kabli dla instalacji zasilanych wysokim napięciem sieciowym. Wówczas kable układa się w wykopie o głębokości 70 cm. Kable te powinny przebiegać w liniach prostych,  a zmiana ich trasy nie może mieć formy łuku, a kąta prostego. Przewody nie mogą znajdować się w pobliżu dużych drzew, fundamentów oraz rur wodociągowych. Kable do instalacji niskonapięciowej można układać w dowolny sposób i na dowolnej głębokości. Należy jedynie zwrócić uwagę, aby głębokość nie narażała kabli na uszkodzenie podczas wykonywania podstawowych prac ogrodowych.

Zobacz także