instalacje elektryczne - poradnik

Jak oświetlić długi i wąski przedpokój?

wąski przedpokój - oświetlenieDługie i wąskie przedpokoje są zmorą wielu z nas. Najczęściej występują w mieszkaniach, usytuowanych w budynkach wielorodzinnych starszego typu. Urządzenie i oświetlenie takiego przedpokoju nie jest łatwe, ale przy odrobienie wiedzy – przedpokój można nieco optycznie odmienić. Na suficie koniecznie powinny pojawić się w takim przedpokoju przynajmniej dwa punkty świetlne. Ich ilość należy jednak dostosować do długości przedpokoju. Dobrze będą wyglądać również oprawy oświetleniowe, które zamontujemy tuż nad podłogą, np. po obu stronach drzwi do poszczególnych pomieszczeń. Dekoracyjności doda sufit podwieszany, ponad którym wmontujemy oświetlenie LED. Podkreśli ono charakter wnętrza i odwróci uwagę od jego kłopotliwego kształtu.

Instalacja elektryczna – obowiązkowe przeglądy

Usługi elektryczne
Ciężko jest oszacować wydatki związane z wymianą instalacji elektrycznych, jednak nie ma co oszczędzać. Od sprawnej instalacji zależy życie i majątek mieszkańców.
Eksploatacja instalacji elektrycznej w domu jest związana z koniecznością dokonywania jej okresowych przeglądów. Mówi o tym art. 62 ustawy Prawo budowlane. W budynkach wielorodzinnych obowiązek ten spoczywa na zarządcach nieruchomości, zaś w prywatnych domach – na ich właścicielach. Przeglądów należy dokonywać regularnie co pięć lat. Powinny być one przeprowadzane przez osoby legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami. Pamiętajmy o tym, że kwestia sprawnie funkcjonującej instalacji elektrycznej w naszym domu to nie tylko względy związane z przepisami prawa. Chodzi tu bowiem głównie o nasze własne bezpieczeństwo. Należy zdawać sobie sprawę, że wadliwa instalacja elektryczna niesie z sobą aż dwa zagrożenia. Jest to zagrożenie pożarowe i ewentualność bezpośredniego porażenia prądem.

Wymiana instalacji elektrycznej

Instalacje elektryczne
Użytkownicy instalacji elektrycznych starszego typu powinni być bardziej czujni i kiedy tylko zauważą jakiekolwiek niepokojące objawy – winni wezwać elektryka niezależnie od tego, ile czasu upłynęło od ostatniego przeglądu.
Niestety przestarzałe instalacje elektryczne sprzed wielu lat trzeba w pewnym momencie wymienić na nowe lub przynajmniej poddać je modernizacji. Konieczność ta zachodzi zwłaszcza wówczas, gdy instalacja nie przeszła pozytywnie okresowego przeglądu. Jednakże nad remontem instalacji warto zastanowić się także w innych przypadkach. Najlepiej jest zaplanować go na czas gruntownego modernizowania budynku. Wówczas prace przebiegną sprawniej i będą dla nas mniej uciążliwe. Pamiętajmy, że projekt nowej instalacji powinien zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkowników, a instalacja winna zostać wykonana w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Aktualnie powszechną praktyką jest wydzielanie oddzielnych obwodów w każdym pomieszczeniu. Przepisy mówią o tym, że w jednym obwodzie nie powinno znajdować się więcej niż 10 gniazdek wtyczkowych oraz więcej niż 20 punktów świetlnych.

Zobacz także