instalacje grzewcze - poradnik

Jak można pozyskiwać biogaz?

Biogaz powstaje podczas procesu fermentacji beztlenowej związków pochodzenia organicznego. Jego pozyskiwanie jest opłacalne ze względów ekonomicznych oraz ekologicznych. Jednak budowa biogazowni to proces skomplikowany, kosztowny, a ponadto ryzykowny. Biogaz można pozyskiwać ze składowisk odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z gospodarstw rolnych, które trudnią się hodowlą zwierząt. Polska nie znajduje się w czołówce krajów odzyskujących biogaz, głównie ze względu na skomplikowane procedury dotyczące warunków, w jakich powinien zachodzić proces fermentacji odpadów organicznych. Inne kraje świata odzyskują i ponownie wykorzystują biogaz na zdecydowanie większą skalę. Przyczynia się on zasadniczo do rozwoju rolnictwa i kształtowania pozycji tej dziedziny gospodarki na rynku światowym.

zdjęcie 1

Do czego wykorzystuje się biogaz?

zdjęcie 1Biogaz jest paliwem gazowym, które po odzyskaniu można ponownie zagospodarować i wykorzystać. Paliwo pozyskane w prawidłowo przeprowadzonym procesie fermentacji i przy wykorzystaniu dobrej jakości masy organicznej ma wartość opałową wynoszącą 17 – 23 MJ/m³. Biogaz nadaje się zatem do wytwarzania energii cieplnej i produkcji energii elektrycznej. Można go także przesyłać do sieci gazowych. Po odpowiednim przetworzeniu biogazu, nadaje się on też na paliwo napędzające pojazdy mechaniczne oraz bywa wykorzystywany przy produkcji metanolu. Państwa, które najefektywniej radzą sobie z odzyskiem i ponownym zagospodarowaniem biogazu to: Indie, Chiny, Szwajcaria, Niemcy, Francja i Stany Zjednoczone.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - dofinansowanie

przydomowa oczyszczalnia ściekówProgramy dofinansowywania działań proekologicznych, do których należy między innymi budowa oczyszczalni ścieków wdrażają w życie jednostki terytorialne, jakimi są poszczególne gminy. To właśnie one mają za zadanie informować mieszkańców o istnieniu określonych możliwości. O możliwość pozyskania bezzwrotnych środków finansowych lepiej jest jednak dowiadywać się samodzielnie. Jeśli na terenie danej gminy realizowany jest program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – należy wystąpić z wnioskiem o dotację. Wniosek składa się na specjalnym formularzu i dołącza do niego inne wymagane prawem dokumenty. Ich zakres może być różny, ale przeważnie należy przedstawić prawo własności do działki, kopię zgłoszenia budowlanego, operat wodno – prawny lub opis techniczny planowanej oczyszczalni oraz mapę sytuacyjną z naniesionym planem inwestycji.

Zobacz także