kanalizacja i odwodnienia - poradnik

Jak działają separatory tłuszczu?

separator tłuszczuZasada działania separatorów nie jest skomplikowana i sprowadza się do praw fizyki związanych z grawitacją. Tłuszcze są substancjami lżejszymi od pozostałej części ścieków i w związku z tym – wypływają bez trudu na wierzch – tworząc warstwę, która zostaje zatrzymana przez separator. Urządzenia te składają się z tego powodu z dwóch zbiorników, tj. osadnika i separatora właściwego. Zbiorniki, o których jest mowa - są w zależności od typu separatora - zupełnie oddzielnymi jego częściami lub stanowią jedną, zintegrowaną całość. W przypadku, kiedy ścieki zawierają odpady w postaci ciał stałych lub substancje szybko psujące się – separator powinien być dodatkowo wyposażony w takie elementy, jak odmulacz, czy filtr wstępnie oczyszczający.

Kiedy trzeba budować szambo?

szamboKonieczność gromadzenia i odprowadzenia ścieków we własnym zakresie zachodzi wszędzie tam, gdzie nie możliwości przyłączenia domu do kanalizacji. Bezodpływowe zbiorniki na nieczystości, czyli szamba są wciąż najpopularniejszym rozwiązaniem w budownictwie jednorodzinnym. Jest to spowodowane głównie niewygórowanymi kosztami ich budowy. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że kosztowna jest późniejsza eksploatacja szamba, ponieważ trzeba płacić za wywóz ścieków z niego. Są jednak przypadki, w których szambo jest jedyną możliwością na pozbycie się uciążliwych nieczystości bytowych. Jest tak szczególnie na niewielkich działkach, na których niemożliwa jest budowa przydomowej oczyszczalni oraz w sytuacjach, kiedy możliwości jej powstania nie uwzględnia Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Kiedy warto inwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków?

oczyszczalnia ściekówKoszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków nie jest niski i przekracza nawet dwukrotnie wysokość nakładów poniesionych na powstanie na działce tradycyjnego szamba. Opłacalność inwestycji jest jednak niepodważalna. Koszty poniesione w czasie budowy zwracają się bowiem w ciągu kilku pierwszych lat użytkowania oczyszczalni. Jej eksploatacja jest prawie całkowicie darmowa. Jedyne pieniądze, jakie trzeba wydawać to kwota około 200 zł na opłacenie wywozu nagromadzonego osadu. Osad wywozi się przeciętnie raz na dwa lata. Natomiast zawartość szamba trzeba opróżniać co około 2 tygodnie, płacąc każdorazowo za usługę niemal tyle samo. Zatem jeśli posiadamy dość obszerną działkę i nie istnieją inne przeszkody uniemożliwiające budowę przydomowej oczyszczalni – sfinansowanie tej inwestycji zawsze jest sprawą opłacalną.

Zobacz także