kanalizacja i odwodnienia - poradnik

Jak działają filtry piaskowe?

zdjęcie 1Filtry piaskowe, a dokładniej piaskowo – żwirowe mają za zadanie doczyszczać ścieki, tak aby mogły one zostać odprowadzone do odbiornika. W powyższym celu ścieki, które poddano czyszczeniu wstępnemu przepuszcza się przez złoże piasku, a następnie odprowadza na zewnątrz lub rozsącza w gruncie na terenie własnej działki. Filtry takie usypuje się w specjalnie przygotowanych wykopach. Wykopy te należy uszczelnić na dnie za pomocą nieprzepuszczalnej folii. Dopiero na tak przygotowane podłoże wysypuje się najpierw warstwę żwiru, a na nią kolejne warstwy piasku o różnej grubości ziaren. Ścieki są odbierane i odprowadzane przez dreny zbierające i odprowadzające.

Kiedy trzeba budować szambo?

szamboKonieczność gromadzenia i odprowadzenia ścieków we własnym zakresie zachodzi wszędzie tam, gdzie nie możliwości przyłączenia domu do kanalizacji. Bezodpływowe zbiorniki na nieczystości, czyli szamba są wciąż najpopularniejszym rozwiązaniem w budownictwie jednorodzinnym. Jest to spowodowane głównie niewygórowanymi kosztami ich budowy. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że kosztowna jest późniejsza eksploatacja szamba, ponieważ trzeba płacić za wywóz ścieków z niego. Są jednak przypadki, w których szambo jest jedyną możliwością na pozbycie się uciążliwych nieczystości bytowych. Jest tak szczególnie na niewielkich działkach, na których niemożliwa jest budowa przydomowej oczyszczalni oraz w sytuacjach, kiedy możliwości jej powstania nie uwzględnia Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Kiedy warto inwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków?

oczyszczalnia ściekówKoszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków nie jest niski i przekracza nawet dwukrotnie wysokość nakładów poniesionych na powstanie na działce tradycyjnego szamba. Opłacalność inwestycji jest jednak niepodważalna. Koszty poniesione w czasie budowy zwracają się bowiem w ciągu kilku pierwszych lat użytkowania oczyszczalni. Jej eksploatacja jest prawie całkowicie darmowa. Jedyne pieniądze, jakie trzeba wydawać to kwota około 200 zł na opłacenie wywozu nagromadzonego osadu. Osad wywozi się przeciętnie raz na dwa lata. Natomiast zawartość szamba trzeba opróżniać co około 2 tygodnie, płacąc każdorazowo za usługę niemal tyle samo. Zatem jeśli posiadamy dość obszerną działkę i nie istnieją inne przeszkody uniemożliwiające budowę przydomowej oczyszczalni – sfinansowanie tej inwestycji zawsze jest sprawą opłacalną.

Zobacz także