grzejniki - poradnik

Jak dobrać grzejniki?

zdjęcie 1Dobierając grzejniki trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników. Najważniejsza jest moc, ale należy także uwzględnić parametry, w jakich pracuje instalacja, tj. oszacować do jakiej temperatury podgrzewana jest woda, która zasila grzejniki. Warto także dodrze dostosować wysokość oraz długość grzejnika i zwrócić uwagę na dołączone do kompletu – akcesoria dodatkowe. Najłatwiej jest dobrać grzejniki, kiedy instalacja centralnego ogrzewania posiada wykonany projekt. Wówczas wszystko wynika z projektu i wystarczy udać się do sklepu, aby zakupić to, co jest wskazane przez projektanta. Kiedy jednak nie ma projektu – trzeba radzić sobie w inny sposób. Wówczas do obliczenia mocy grzejników stosuje się tzw. metodę szacunkową. Polega ona na zastosowaniu ogólnie przyjętych dla danych budynków zapotrzebowań na ciepło i przemnożeniu ich przez powierzchnię pomieszczenia. W powyższy sposób otrzymujemy jednak jedynie zapotrzebowanie orientacyjne, które raczej zawsze warto nieco podwyższyć.

Jak wyliczyć moc grzejnika płytowego według starego grzejnika żeliwnego?

zdjęcie 1Wzięcie pod uwagę starego grzejnika żeliwnego to jedna z podstawowych metod obliczania mocy nowego grzejnika, kiedy brak jest projektu instalacji. Bierze się wówczas pod uwagę ilość żeber, które posiadał stary grzejnik i przyjmuje, że jedno żebro to 130 W. Wartość ta odpowiada tradycyjnemu grzejnikowi żeliwnemu o wysokości 60 cm, zamontowanemu pod parapetem okiennym. Kiedy przemnożymy ilość żeber przez 130 W – otrzymamy katalogową moc nowego grzejnika. Katalogowa – oznacza w tym przypadku, że nowy grzejnik nie będzie tej samej mocy, co stary. Osoby sporządzające katalogi wzięły bowiem pod uwagę i uwzględniły w swych obliczeniach nowe parametry pracy instalacji.

Grzejniki płytowe – ważne oznaczenia

Grzejnik płytowy
Do ogrzewania gazowego stosuje się najczęściej grzejniki płytowe lub aluminiowe.
Nie wszystkie osoby zainteresowane nabyciem nowych grzejników wiedzą, co oznaczają symbole literowe i liczbowe, które podają producenci urządzeń grzejnych. Ujmując rzecz w skrócie – za pomocą cyfr oraz liter oznacza się typ oraz ilość płyt i ożebrowań znajdujących się w grzejniku. Literą C oznacza się grzejniki, które nadają się do podłączenia ich do instalacji z boku, czyli do instalacji, która biegnie po ścianie. Literą V natomiast – grzejniki do podłączeń dolnych, tj. w sytuacjach, kiedy przewody instalacyjne ulokowano pod podłogą, co czyni się coraz częściej. Grzejniki typu V mają także przeważnie możliwość podłączenia ich z boku. Pierwsza z cyfr w oznakowaniu liczbowym oznacza ilość płyt, z których zbudowany jest grzejnik, druga natomiast jest odpowiednikiem zastosowanych w nim ożebrowań. Jeśli dla przykładu mamy do czynienia z grzejnikiem oznaczonym symbolem V 21 – trzeba rozumieć, że chodzi o grzejnik do podłączenia od dołu, który jest grzejnikiem dwupłytowym, posiadającym jedno ożebrowanie.

Zobacz także