instalacje wodne - poradnik

Czym charakteryzują się nowoczesne pompy głębinowe?

Nowoczesne pompy głębinowe charakteryzują się przede wszystkim bezawaryjnym działaniem i dużą wytrzymałością na zużycie. Urządzenia te wyposaża się w...

Pompy głębinowe – zastosowanie

Pompy głębinowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba pompować wodę ze znacznej głębności. Pompy te są wykorzystywane zarówno przez zakłady...

Jak sprawdzić szczelność wykonanej instalacji?

Szczelność instalacji sprawdza się przeprowadzając próbę ciśnieniową. Do jej wykonania potrzebne jest urządzenie, które nosi nazwę manometr. Urządzenie to...

Co powoduje nadmiar żelaza i manganu w wodzie?

Żelazo oraz mangan to związki, które mogą znajdować się w wodzie, ale w ilościach dopuszczonych przez Ministra Zdrowia. Jego rozporządzenie wydane w powyższym...

Na czym polega odmanganianie i odżelazianie wody?

Obydwa procesy uzdatniające wodę polegają na utlenianiu zawartych w niej związków żelaza i manganu. Powstałe po procesie utleniania związki filtruje się w...

Dlaczego z kranu leci mętna brudna woda?

Przyczyn, dla których woda traci swoją naturalna przejrzystość, staje się mętna lub zaczyna przybierać barwę rudawą może być wiele. Dodatkowo, woda także...

W jakim pomieszczeniu zainstalować hydrofor?

Pomieszczenie, w którym planujemy umieścić tradycyjny zestaw hydroforowy musi posiadać odpowiednie wymiary, mieć dość szerokie drzwi, jak również powinno być...

Montaż zmiękczacza wody

Zamontowanie urządzenia zmiękczającego wodę nie jest bardzo skomplikowane, choć wymaga przynajmniej podstawowej wiedzy hydraulicznej. Trudni się tym większość...

Co to są zmiękczacze wody?

Pod pojęciem zmiękczacza wody kryje się urządzenie, które jest w stanie uzdatnić wodę pod względem jej twardości. Jak wiadomo, twarda woda powoduje...

Jak wygląda nowoczesny zestaw hydroforowy?

Nowoczesne zestawy hydroforowe składają się tak, jak i tradycyjne z pompy i zbiornika ciśnieniowego. Posiadają one jednak tzw. budowę kompaktową, co oznacza,...

Jaka studnia?

Wybór studni zależy od głębokości zalegania wód gruntowych na działce, także od ich przydatności do picia. Do wyboru mamy: studnię kopaną - jest...

Na jakiej wysokości wieszać urządzenia sanitarne?

Wysokość górnej krawędzi ceramicznych urządzeń sanitarnych (mierzona od podłogi) powinna wynosić: - dla umywalki - 85 cm (dla osób niepełnosprawnych - 80...

Jakimi płytami obudować instalację podtynkową?

Do obudowy instalacji podtynkowej trzeba dobrać odpowiednie płyty g-k. Poleca się pojedynczą płytę o grubości 18 mm lub podwójną 2 x 12,5 mm. Takie płyty...

Jaki wodomierz do mieszkania?

Wodomierz musi być dopasowany do średnicy przewodu, ciśnienia i temp. w instalacji. Urządzenie musi być dokładne (mierzyć, zarówno minimalny, jak i maksymalny...

Kto instaluje wodomierz?

Montażu dokonuje osoba uprawniona, czyli pracownik firmy wodociągowej. On je także zatwierdza i plombuje. Odczyty licznika mogą być dokonywane co 1, 2 lub 3...

Jak oszczędzać wodę?

Nie myj naczyń pod bieżącą wodą, lecz w zatkanym zlewie. Po umyciu spłukuj naczynia świeżą wodą (płukać można też w zimnej wodzie). Najpierw zmywaj...

Jakich dokumentów wymaga budowa studni wierconej?

Studnia wiercona wymaga pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli jej głębokość przekracza 30 m lub możliwy jest z niej pobór wód w ilości większej niż 5 m3 na...

Jaka powinna być temperatura ciepłej wody?

Dla budynków zrealizowanych po 16 grudnia 2002 obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim...

Czy woda podawana do sieci z ujęcia powierzchniowego ma gorszą jakość niż z podziemnego?

Jakość wody podawanej do sieci nie zależy od źródła pochodzenia. Woda przeznaczona do spożycia spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia...

Zobacz także