instalacje gazowe - poradnik

Zatrucie tlenkiem węgla

Tlenek węgla jest produktem ubocznym procesu spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych. Nadmierna jego emisja powoduje poważne zatrucie organizmu ludzkiego, a w...

Jak ulokować w domu kotłownię gazową?

Lokalizacja kotła gazowego w domu zależy od jego mocy cieplnej oraz od rodzaju gazu, jakim jest zasilany. Pewne ograniczenia występują zwłaszcza przy ogrzewaniu...

Eksploatacja urządzeń gazowych

Urządzenia gazowe są pod szczególnym nadzorem i należy je montować oraz eksploatować ze wzmożoną rozwagą. Każde urządzenie zasilane gazem posiada zalecenia...

Jak wykonać bezpieczne przyłącze gazowe?

Gaz doprowadza się na teren prywatnych posesji za pomocą giętkich rur polietylenowych. Przyłącze, które wykonuje spółka gazownicza obejmuje doprowadzenie gazu...

Czy zbiorniki na gaz płynny wymagają przeglądów?

Co 2 lata dokonuje się rewizji zewnętrznej zbiornika, a co 10 lat rewizji wewnętrznej. Przeprowadza je Urząd Dozoru Technicznego. Zazwyczaj co 5 lat dostawca gazu...

Jak zabezpieczane są zbiorniki na gaz płynny?

Każdy zbiornik wyposażony jest w zawory bezpieczeństwa chroniące zbiornik przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Przepustowość zaworów obliczana jest na warunki...

Czym różni się gaz propan od propan-butanu?

Różnica polega przede wszystkim na różnej temperaturze wrzenia gazu: propan wrze w temperaturze ok. - 42°C, natomiast mieszanina propan-butan - 4°C (w...

Czy instalacje gazowe mogą być wykonane z miedzi?

Tak. Instalacje gazowe mogą być wykonane z miedzi. Warunkiem jest jednak łączenie rur miedzianych za pomocą lutów twardych.

Gazowy podgrzewacz wody - warunki montażu

Pomieszczenie, w którym chcemy zainstalować podgrzewacz musi mieć co najmniej 2,2 m wysokości i kubaturę nie mniejszą niż 8 m3 (dla podgrzewaczy z otwartą...

Zobacz także