instalacje elektryczne - poradnik

Instalacja elektryczna – obowiązkowe przeglądy

Usługi elektryczne
Ciężko jest oszacować wydatki związane z wymianą instalacji elektrycznych, jednak nie ma co oszczędzać. Od sprawnej instalacji zależy życie i majątek mieszkańców.
Eksploatacja instalacji elektrycznej w domu jest związana z koniecznością dokonywania jej okresowych przeglądów. Mówi o tym art. 62 ustawy Prawo budowlane. W budynkach wielorodzinnych obowiązek ten spoczywa na zarządcach nieruchomości, zaś w prywatnych domach – na ich właścicielach. Przeglądów należy dokonywać regularnie co pięć lat. Powinny być one przeprowadzane przez osoby legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami. Pamiętajmy o tym, że kwestia sprawnie funkcjonującej instalacji elektrycznej w naszym domu to nie tylko względy związane z przepisami prawa. Chodzi tu bowiem głównie o nasze własne bezpieczeństwo. Należy zdawać sobie sprawę, że wadliwa instalacja elektryczna niesie z sobą aż dwa zagrożenia. Jest to zagrożenie pożarowe i ewentualność bezpośredniego porażenia prądem.

Wymiana instalacji elektrycznej

Instalacje elektryczne
Użytkownicy instalacji elektrycznych starszego typu powinni być bardziej czujni i kiedy tylko zauważą jakiekolwiek niepokojące objawy – winni wezwać elektryka niezależnie od tego, ile czasu upłynęło od ostatniego przeglądu.
Niestety przestarzałe instalacje elektryczne sprzed wielu lat trzeba w pewnym momencie wymienić na nowe lub przynajmniej poddać je modernizacji. Konieczność ta zachodzi zwłaszcza wówczas, gdy instalacja nie przeszła pozytywnie okresowego przeglądu. Jednakże nad remontem instalacji warto zastanowić się także w innych przypadkach. Najlepiej jest zaplanować go na czas gruntownego modernizowania budynku. Wówczas prace przebiegną sprawniej i będą dla nas mniej uciążliwe. Pamiętajmy, że projekt nowej instalacji powinien zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkowników, a instalacja winna zostać wykonana w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Aktualnie powszechną praktyką jest wydzielanie oddzielnych obwodów w każdym pomieszczeniu. Przepisy mówią o tym, że w jednym obwodzie nie powinno znajdować się więcej niż 10 gniazdek wtyczkowych oraz więcej niż 20 punktów świetlnych.

Jak wykonać dobry projekt instalacji?

gniazdko elektryczneProjektant zatrudniony do wykonania schematu instalacji elektrycznej w domu jest w stanie stworzyć odpowiedni projekt jedynie wówczas, kiedy zna rozmieszczenie i funkcje poszczególnych pomieszczeń, jak również nasze indywidualne oczekiwania. Stąd też większość projektów zrobionych bez uwzględnienia tych czynników nadaje się do dużych przeróbek. Bardzo ważny jest bowiem udział samych użytkowników podczas sporządzania planów. Projektant musi wiedzieć przynajmniej orientacyjnie w którym miejscu w pomieszczeniu zostanie ustawiony sprzęt komputerowy, czy telewizyjny. Musi też znać lokalizację sprzętów typu pralka, czy lodówka, które wymagają posiadania oddzielnych podłączeń i przyłączenia ich do gniazd z uziemieniem.

Zobacz także