kanalizacja i odwodnienia - poradnik

Gdzie umieścić osadnik gnilny?

osadnik Prawidłowe odległości od różnych obiektów wynoszą nie mniej niż:
1. od granicy działki - 3 m;
2. od budynku - bez ograniczeń (chyba, że ściana jest bez otworów, wówczas 3 m);
3. od instalacji wodociągowej i studni - 7,5 m;
4. od instalacji gazowej - 8 m;
Warstwa ziemi przykrywająca osadnik nie może być grubsza niż 80 cm.

Gdzie można odprowadzać wodę opadową?

Woda opadowa z dachu może spływać tylko na własny nieutwardzony teren, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych. Nie wolno odprowadzać jej na teren sąsiadujący.

woda opadowa

Kiedy trzeba budować szambo?

szamboKonieczność gromadzenia i odprowadzenia ścieków we własnym zakresie zachodzi wszędzie tam, gdzie nie możliwości przyłączenia domu do kanalizacji. Bezodpływowe zbiorniki na nieczystości, czyli szamba są wciąż najpopularniejszym rozwiązaniem w budownictwie jednorodzinnym. Jest to spowodowane głównie niewygórowanymi kosztami ich budowy. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że kosztowna jest późniejsza eksploatacja szamba, ponieważ trzeba płacić za wywóz ścieków z niego. Są jednak przypadki, w których szambo jest jedyną możliwością na pozbycie się uciążliwych nieczystości bytowych. Jest tak szczególnie na niewielkich działkach, na których niemożliwa jest budowa przydomowej oczyszczalni oraz w sytuacjach, kiedy możliwości jej powstania nie uwzględnia Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Zobacz także