instalacje grzewcze - poradnik

Do czego wykorzystuje się biogaz?

zdjęcie 1Biogaz jest paliwem gazowym, które po odzyskaniu można ponownie zagospodarować i wykorzystać. Paliwo pozyskane w prawidłowo przeprowadzonym procesie fermentacji i przy wykorzystaniu dobrej jakości masy organicznej ma wartość opałową wynoszącą 17 – 23 MJ/m³. Biogaz nadaje się zatem do wytwarzania energii cieplnej i produkcji energii elektrycznej. Można go także przesyłać do sieci gazowych. Po odpowiednim przetworzeniu biogazu, nadaje się on też na paliwo napędzające pojazdy mechaniczne oraz bywa wykorzystywany przy produkcji metanolu. Państwa, które najefektywniej radzą sobie z odzyskiem i ponownym zagospodarowaniem biogazu to: Indie, Chiny, Szwajcaria, Niemcy, Francja i Stany Zjednoczone.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - dofinansowanie

przydomowa oczyszczalnia ściekówProgramy dofinansowywania działań proekologicznych, do których należy między innymi budowa oczyszczalni ścieków wdrażają w życie jednostki terytorialne, jakimi są poszczególne gminy. To właśnie one mają za zadanie informować mieszkańców o istnieniu określonych możliwości. O możliwość pozyskania bezzwrotnych środków finansowych lepiej jest jednak dowiadywać się samodzielnie. Jeśli na terenie danej gminy realizowany jest program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – należy wystąpić z wnioskiem o dotację. Wniosek składa się na specjalnym formularzu i dołącza do niego inne wymagane prawem dokumenty. Ich zakres może być różny, ale przeważnie należy przedstawić prawo własności do działki, kopię zgłoszenia budowlanego, operat wodno – prawny lub opis techniczny planowanej oczyszczalni oraz mapę sytuacyjną z naniesionym planem inwestycji.

Wymienniki ciepła – rodzaje

wymiennik ciepłaWymienniki ciepła są urządzeniami odpowiedzialnymi za odzyskiwanie ciepła w systemach wentylacyjnych. W instalacjach domowych rekuperatory wyposaża się najczęściej w wymienniki krzyżowe, przeciwprądowe proste, przeciwprądowe spiralne lub obrotowe. Spośród wymieniowych rodzajów wymienników na szczególną uwagę zasługują ulepszone wymienniki przeciwprądowe, tj. spiralne. Choć mają one duże gabaryty, co sprawia, że nie w każdych warunkach można je instalować, to zupełnie nie dotyczy ich niepożądane w rekuperacji zjawisko szronienia. Wymienniki przeciwprądowe spiralne są dziełem jednej z polskich firm i dobrze przyjęły się na rodzimym rynku handlowym. Sprawność tych urządzeń wynosi do 85%, bez konieczności doprowadzania do nich energii spoza układu.

Zobacz także