wentylacja i klimatyzacja - poradnik

Do czego służą pompki skroplin?

klimatyzacjaPompki skroplin są niewielkimi urządzeniami wykorzystywanymi podczas montażu niektórych systemów klimatyzacyjnych. Stosuje się je wówczas, kiedy niemożliwe jest grawitacyjne odprowadzenie skroplin poza budynek bądź do kanalizacji. Pomagają one spłynąć wodzie z klimatyzatora wówczas, gdy nie można wykonać dla jej spływu – wymaganego spadku. Urządzenia te kosztują kilkaset złotych i są elementami, które trzeba do sytemu dokupić oddzielnie. Ze względu na to, że bywają zawodne oraz biorąc pod uwagę fakt, że podczas ich pracy słyszalny jest pewien poziom dźwięku – pompki skroplin stosuje się tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Za zdecydowanie najlepszy sposób odprowadzenia skroplin uważa się tradycyjną drogę grawitacyjną.

W jaki sposób można odzyskiwać ciepło z wentylacji?

wentylacja z odzyskiem ciepłaCiepło, które jeszcze do niedawna wydalane było z naszych pomieszczeń do atmosfery, aktualnie można odzyskiwać i czynić niemałe oszczędności na zużyciu energii potrzebnej do jego wytworzenia. Istnieją na to trzy podstawowe metody. Jest to: recyrkulacja, rekuperacja i regeneracja. W każdym przypadku do sytemu wentylacyjnego musi być dołączone urządzenie, będące wymiennikiem ciepła. Spowodowanie procesu recyrkulacji jest najtańsze pod względem instalacyjnym, ale ze względu na słabą jakość powietrza nawiewanego – recyrkulację stosuje się już coraz rzadziej. Do zachodzenia procesu rekuperacji – potrzebne jest urządzenie zwane rekuperatorem. Istnieje kilka typów tych urządzeń, ale niestety ich koszt wciąż jest dość wysoki. Regeneracja zachodzi w bębnie(rotorze) wymiennika będącego regeneracyjnym obrotowym wymiennikiem ciepła. W przypadku zastosowania tego urządzenia odzysk ciepła może wynosić nawet 80%.Jakie są koszty wykonania wentylacji z odzyskiem ciepła?

wentylacja z odzyskiem ciepłaSystemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła stają się w nowych oraz poddawanych termomodernizacji budynkach coraz popularniejsze, choć niestety koszt ich instalacji jest niestety w dalszym ciągu wysoki. Na cenę powstania sytemu ma wpływ wielkość domu oraz ilość potrzebnego do wykonania kanałów wentylacyjnych materiału. Do tego należy doliczyć cenę rekuperatora. Najtańsze urządzenia kosztują kilka tysięcy złotych, ale droższe nawet ponad 10 000 PLN. Wiele zależy także od wyceny kosztów robocizny. Obecnie na rynku istnieje wiele firm oferujących montaż wentylacji mechanicznej od początku do końca. Ceny ich usług różnią się od siebie, a w wielu przypadkach różnice te są nawet bardzo znaczące. Dlatego przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia warto szczególnie dokładnie rozeznać miejscowy rynek usług w tym zakresie.

Zobacz także