instalacje grzewcze - poradnik

Czy można łączyć rury miedziane z grzejnikami aluminiowymi?

grzejnik aluminiowyTak, przy zachowaniu pewnych zasad.
Połączenie miedzi z aluminium powoduje korozję elektrochemiczną, należy więc zapobiec jej przez zastosowanie tzw. inhibitora korozji. Jest to preparat, który dodany do wody niewielkich ilościach pozbawia ją właściwości korozyjnych. W instalacji grzewczej najlepiej zastosować środek na bazie polifosforanów.
Połączenie takie jest możliwe tylko pod warunkiem, że mamy system grzewczy zamknięty.
Uwaga! Norma PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. nie przewiduje łączenia grzejników aluminiowych z instalacjami miedzianymi. Norma powstała w roku 1993, kiedy na rynku nie było jeszcze inhibitorów korozji. Obecnie planuje się aktualizację normy z uwzględnieniem inhibitorów korozji i możliwości, które one dają.

Jak wymienić gniazdko elektryczne?

gniazdko elektrycznePrzed przystąpieniem do wymiany gniazdka sieciowego, powinniśmy zaopatrzyć się w śrubokręt, obcęgi oraz wskaźnik napięcia. Pierwszą rzeczą i najważniejszą, którą powinniśmy zrobić jest wyłączenie prądu w tym gniazdku. W nowoczesnym budownictwie większość mieszkań ma  możliwość odłączenia prądu w poszczególnych pomieszczeniach co na pewno ułatwi nam pracę. Kiedy już wyłączyliśmy prąd, przystępujemy do zdjęcia plastikowej osłony kontaktu. Odkręcamy śrubki i zsuwamy osłonę. Następnie trzymając za plastikową część należy wysunąć całość ze ściany. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie wskaźnikiem czy na pewno nie dopływa prąd. Po upewnieniu się odkręcamy śrubki i wyjmujemy kabelki po czym podłączamy je do nowego kontaktu. Pamiętajmy, że z lewej strony mamy przewody neutralne a z prawej fazowe. Po przykręceniu kabelków do nowego kontaktu, przy pomocy obcęg wkładamy je do środka. Nakładamy nową osłonkę i przykręcamy.

Wymagania prawne dla kotłowni na paliwa stałe?

Kotłownie na paliwa stałe muszą być oddzielnymi, wydzielonymi na ten cel pomieszczeniami. Wymagania te dotyczą wszystkich rodzajów pieców oraz wszystkich paliw stałych zasilających te urządzenia. Standardowo kotłownie na paliwa stałe lokuje się w najniższej kondygnacji budynku. Najlepiej jest jeśli kotłownia jest usytuowana centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń. Kotłownie te wymagają większej powierzchni użytkowej, aniżeli pomieszczenia, w których instaluje się kotły gazowe, czy olejowe. Ze względów praktycznych dobrze jest zaplanować w ich przypadku dwa oddzielne wejścia. Kotłownie na paliwa stałe winny także posiadać podłogi i okładziny ścienne wykonane z materiałów niepalnych oraz odpowiedni system wentylacji nawiewno – wywiewnej.

Więcej na ten temat:

,

Zobacz także