Zmiany w ustawie o OZE i ich wpływ na system prosumencki w Polsce

0
Osiedle mieszkaniowe wykorzystujące OZE
Sprawnie działający system prosumencki, w którym odbiorca energii jest zarówno użytkownikiem, jak i aktywnym uczestnikiem w procesie jej wytwarzania, pozwala obniżyć koszty utrzymania nieruchomości. Wg znowelizowanej ustawy o OZE prosumentami ener

Zmiany w ustawie o OZE dotyczą między innymi zdefiniowania tego, kto będzie mógł zostać prosumentem. Obecnie może nim być osoba fizyczna produkująca energię na własne potrzeby, która w sytuacji nadprodukcji energii jej nadwyżkę przekazuje do sieci elektroenergetycznej, a następnie częściowo „odbiera" ją w systemie bezgotówkowego rozliczenia. Zmiany w ustawie rozszerzają definicję prosumenta i umożliwiają mu odsprzedaż energii. 

Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii – cele nowelizacji?

Głównymi celami zmian w ustawie o OZE są:

●     szybszy rozwój i wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii w Polsce, 

●     zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego,

●     umożliwienie przeprowadzenia aukcji na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (przy uwzględnieniu maksymalnej ilości i wartości energii, jaka może być przeznaczona na aukcje).

Obecnie rynek odnawialnych źródeł energii nie rozwija się w naszym kraju na zadowalającym poziomie. Aby zapewnić Polsce zrealizowanie celu, jaki postawiła przed nami Unia Europejska, rząd zdecydował się na nowelę ustawy o OZE. Do 2020 roku Polska ma osiągnąć 15-procentowy udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Ustawodawcy zależy również na tym, by odbiorcy końcowemu zagwarantować stały dostęp do energii przy założeniu, że ceny energii zostaną utrzymane na możliwie niskim poziomie.

– Aby stymulować rozwój rynku energetycznego opartego na odnawialnych źródłach energii nowe przepisy mają wesprzeć lokalną energetykę rozproszoną, czyli prosumencką. System prosumencki oparty jest na wytwarzaniu energii w pobliżu miejsca jej odbioru, by unikać znacznych strat energii powstających podczas przesyłu na duże odległości. A mniejsze straty przesyłu oznaczają korzyści dla gospodarki i środowiska – podkreśla Małgorzata Smuczyńska, NIBE Business Unit Manager.

Warto przeczytać: Pompa ciepła z rekuperatorem - jak to działa i co dzięki temu zyskujemy?

W projekcie zaproponowano też przepisy umożliwiające w 2019 roku producentom energii udział w dodatkowych aukcjach dla instalacji odnawialnego źródła energii. Jest to odpowiedź na konieczność zwiększenia udziału OZE w miksie energetycznym Polski. Zakłada się, że pozwoli to osiągnąć łączną moc instalacji z odnawialnych źródeł energii na poziomie 13 657 MW (z przeważającym udziałem lądowej energetyki wiatrowej oraz instalacji fotowoltaicznych).

Prosument w rozumieniu starej i znowelizowanej ustawy o OZE

– Według ustawy o OZE z dnia 20 lutego 2015 roku prosumentem mogła być tylko osoba fizyczna dokonująca zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej (czyli zawierającej elementy sprzedaży i dystrybucji energii), która wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji. Energia mogła być wytwarzana tylko do użytku na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą. Natomiast w znowelizowanej ustawie o OZE z dnia 19 lipca 2019 roku wprowadzono inną definicję prosumenta. Prosumentem energii odnawialnej będzie mogła zostać nie tylko osoba fizyczna, ale także przedsiębiorca, dla którego produkcja energii nie będzie stanowić przeważającej części jego działalności – dodaje ekspertka.

To znaczy, że po wejściu w życie nowych przepisów prosumentami będą mogli zostać też mali i średni przedsiębiorcy, ale pod warunkiem, że ich podstawowa działalność nie jest związana z wytwarzaniem energii w celu jej dalszej odsprzedaży. Dodatkowo na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich możliwe będzie tworzenie tzw. spółdzielni energetycznych. Będą mogły korzystać one z systemu opustów, czyli prawa do prosumenckich zasad rozliczania nadwyżek energii elektrycznej. Spółdzielnia energetyczna będzie mogła powstać przy spełnieniu określonych warunków:

●     liczba jej członków nie może być większa niż 1000;

●     łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji odnawialnych źródeł energii należących do członków spółdzielni musi pokrywać minimum 70 procent rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną wszystkich członków spółdzielni;

●     przy wytwarzaniu energii elektrycznej maks. moc zainstalowana elektryczna instalacji OZE nie może przekroczyć 10 MW;

●     w przypadku produkcji ciepła w instalacjach OZE ich maksymalna moc osiągalna cieplna nie może przekroczyć 30 MW.

 Zobacz: Przykłady realizacji z pompami ciepła NIBE i panelami fotowoltaicznymi

System opustów będzie działał w ten sposób, że dla osób fizycznych przelicznik wyniesie 1 do 0,8 – przy instalacji do 10 kW lub 1 do 0,7 – przy instalacji powyżej 10 kW. Wartość przelicznika dla spółdzielni energetycznych ma wynosić 1 do 0,6. Oznacza to tyle, że liczby kilowatogodzin oddanych oraz pobranych z sieci nie są sobie równe. Poszczególne grupy prosumentów odbiorą więc 80, 70 lub 60 procent energii oddanej do sieci.

Nowe przepisy gwarantują prosumentowi, że nadwyżka z danego okresu rozliczeniowego przechodzi na kolejne okresy – do 12 miesięcy liczonych od daty wprowadzenia energii do sieci. Ma to zapobiegać praktykom ustalania  zbyt krótkich okresów rozliczeniowych uniemożliwiających korzystne rozliczanie nadwyżek (np. nadwyżki zgromadzone w okresie letnim powinny być wykorzystane podczas deficytu w okresie zimowym).

Nowela ustawy zapewnia prosumentowi możliwość wyboru kupującego nadwyżki energii elektrycznej z jego mikroinstalacji. Sprzedaż ta może odbywać się na zasadach rynkowych. Chociaż należy podkreślić, że obowiązek dokonywania zakupu energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji nadal będzie spoczywał wyłącznie na sprzedawcy zobowiązanym (czyli sprzedawcy energii elektrycznej wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energii).

Dowiedz się: Jak urządzenie grzewcze współpracujące z fotowoltaiką i czy to się opłaca

Oceń artykuł
5,00 / 1 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Magdalena Kmita-Kulesza

Źródło: Artykuł powstał we współpracy z NIBE

Polecamy Ci również

Zobacz także