Zalety i ograniczenia ogrzewania podłogowego

53
Zalety i ograniczenia ogrzewania podłogowego

Energooszczędny, ekologiczny i estetyczny dom zbudowany jest obecnie z lekkich i trwałych materiałów. Ma doskonałą izolację termiczną, szczelne okna i kontrolowaną wentylację. Posiada również nowoczesny system ogrzewania. Korzysta z kotłów o sprawności powyżej 100%, pomp ciepła lub energii słonecznej.

Wykorzystanie nowoczesnych źródeł energii, kotłów o wysokiej sprawności wymaga zastosowania nowoczesnych przekaźników ciepła. Takim bez wątpienia jest niskotemperaturowy, akumulacyjny system ogrzewania podłogowego. Jest to idealne rozwiązanie dla mieszkańców domów jednorodzinnych. Docenili to już dawno mieszkańcy Europy Zachodniej, gdzie ogrzewanie podłogowe można znaleźć w wielu domach. W Polsce rozwiązanie to zyskuje na popularności.
Prawidłowo zaprojektowana, wykonana i eksploatowana instalacja ogrzewania podłogowego, zapewnia użytkownikom stałą temperaturę w mieszkaniu. Dzięki temu zachowany jest odpowiedni mikroklimat, nie ma efektu duszności i zapewniona jest stała wilgotność względna.

W pomieszczeniach normalnie użytkowanych w budynkach spełniających wymagania normy PN-91/B-02020 zapotrzebowanie obliczeniowe na ciepło zwykłe nie przekracza 70 W/m². Oznacza to, że przy temperaturze powietrza w pomieszczeniu 18°C i współczynniku oddawania ciepła przez konwekcję i promieniowanie ~10W/m² średnia temperatura nie powinna wynosić 25°C. W warunkach przy temperaturze zewnętrznej +2°C, zapotrzebowanie na ciepło spada do około 30W/m². Temperatura podłogi w tych warunkach, dla osiągnięcia żądanej wydajności cieplnej powinna wynosić 21°C.Właściwy komfort cieplny

Model komfortu cieplnego został stworzony przez Povl Ole Fangera. Jako postulat, przyjął on konieczność zapewnienia równowagi cieplnej pomiędzy człowiekiem przebywającym w pomieszczeniem a otoczeniem.

Równowaga zależy od:

 • wydatków energetycznych organizmu,
 • oporu cieplnego odzieży,
 • temperatury powietrza,
 • średniej temperatury promieniowania przegród pomieszczenia,
 • wilgotności względnej powietrza,
 • prędkości przepływu powietrza.

A więc, dobre ogrzewanie, to takie ogrzewanie, które zapewnia komfort cieplny, jest trwałe, niezawodne i ekonomiczne. Dobre ogrzewanie wykorzystuje nowoczesne rozwiązania ogrzewania budynku, koszty eksploatacji są niższe niż przy użyciu tradycyjnego ogrzewania. Sterowanie ogrzewaniem nie sprawia problemów, a konserwacja jest prosta dla wszystkich. Dobre, nowoczesne ogrzewanie, nie zajmuje dużej powierzchni i zachowana zostaje estetyka pomieszczeń. Takie właśnie jest ogrzewanie podłogowe.
Trwałość prawidłowo wykonanej podłogi grzejnej z zatopionymi przewodami ocenia się na około
50 lat. Aby jednak czas eksploatacji był tak długi, do jej budowy wykorzystane muszą być materiały wysokiej jakości. System musi być sprawny i zabezpieczony przed przegrzaniem.
Mimo, że wykonanie ogrzewania podłogowego jest proste, nie może go wykonać osoba bez doświadczenia. Elementy systemu są lekkie, łączenie łatwe i trwałe. Użytkowanie i konserwacja ogrzewania są proste dla użytkowników. Odpada w związku z tym konieczność konserwacji grzejników. Jednak pewne reguły muszą być zachowane. Nie można zmieniać pokrycia podłogi.
Dla ogrzewania wodnego wymagane jest okresowe sprawdzanie temperatury wody zasilającej poszczególne obiegi. Należy przestrzegać dopuszczalnych obciążeń podłogi grzejnej, aby nie powstały pęknięcia.
Jeszcze jedną, istotną zaletą ogrzewania podłogowego wodnego, jest możliwość wykorzystania
go jako systemu chłodzenia podłogowego. Jest ono ciche, estetyczne i ma prawidłowy rozkład temperatury.

Mimo wielu zalet, system ogrzewania podłogowego narzuca pewne ograniczenia.

 • koszt instalacji (wyższy od kosztu tradycyjnej instalacji grzejnikowej o 30-40%),
 • ograniczenie wydajności cieplnej - nie jest pokrywane całkowite zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń o dużych stratach cieplnych (80 W/m²),
 • większa bezwładność cieplna (opóźnienie reakcji na sterowanie w stosunku do ogrzewania tradycyjnego),
 • ograniczenie w stosowaniu wykładzin (zależy to od przewodnictwa cieplnego wykładzin),
 • ogrzewanie musi być przewidziane na etapie projektu domu, brak możliwości zmiany powierzchni grzejnej,
 • wyższy koszt naprawy uszkodzonych przewodów.

Najważniejsze zasady użytkowania instalacji ogrzewania podłogowego:

 • instalacja musi być szczelna,
 • system musi być zamknięty, zabezpieczony przeponowymi naczyniami wzbiorczymi,
 • nie można opróżniać wody z instalacji,
 • maksymalna temperatura wody nie może przekroczyć 55°C,
 • maksymalne ciśnienie nie może przekroczyć wartości określonej w świadectwie dopuszczenia do stosowania najsłabszego elementu instalacji,
 • odpowietrzanie powinno odbywać się za pomocą indywidualnych odpowietrzników,
 • przewody prowadzące wodę grzejną muszą być właściwej jakości (przewody z tworzyw sztucznych powinny mieć zabezpieczenie antydyfuzyjne).
Oceń artykuł
3,81 / 26 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Autor: Aneta Demianowicz

Polecamy Ci również

Zobacz także