Zainspirowani Skandynawią - o dobrych praktykach CSR po drugiej strony Bałtyku

0
Zainspirowani Skandynawią - o dobrych praktykach CSR po drugiej strony Bałtyku

CSR to termin, który u jednych wywołuje zakłopotanie, u drugich niezrozumienie, a jeszcze u innych jest motywacją do podejmowania działań. Społeczna odpowiedzialność biznesu to idea złożona i wielopłaszczyznowa. Istnieje tak wiele różnorodnych ujęć tej definicji, że nie sposób jest je wszystkie przytoczyć. Skupmy się na krajach, dzięki którym dzisiaj możemy mówić o działaniach CSR Onninen w Polsce. Mowa o krajach nordyckich, czyli korzeniach Onninen – ogólnopolskiej hurtowni instalacyjno-elektrycznej. 

CSR w pigułce

Społecznie odpowiedzialny i zaangażowany biznes zaczyna być zjawiskiem powszechnym i zyskuje coraz więcej zwolenników w Polsce i na świecie. Mają na to wpływ m.in.: globalizacja gospodarki i wzrost konkurencji na rynkach światowych oraz rosnące oczekiwania społeczne wobec firm i pracowników.

Celem działań CSR jest wyjście firmy szerzej poza prowadzoną działalność gospodarczą i zwrócenie uwagi na ważne aspekty społeczne, ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Z obszarami społecznej odpowiedzialności biznesu stykamy się w naszej codziennej pracy i życiu, są to m.in. uczciwe praktyki rynkowe, relacje z konsumentami, dbanie o ochronę środowiska, przestrzeganie praw człowieka, czy zaangażowanie społeczne i wspieranie lokalnej społeczności.

Idea CSR wyraźnie zmienia się z koncepcji ”nie szkodzić” w kierunku „czynić dobro” w wymiarze krajowym i globalnym. Ewoluowała od filantropii w postaci przypadkowych darowizn i projektów niezwiązanych z działalnością firmy, przez zarządzanie i raportowanie efektywności środowiskowej i społecznej w procesach i łańcuchach dostaw, aż do strategicznego podejścia, czyli proaktywnego zaangażowania biznesu i zmiany modeli biznesowych w kierunku „czynić dobro” i przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju oraz redukcji ubóstwa.

Kraje nordyckie z najlepszymi praktykami CSR

Państwa nordyckie aspirują, aby uchodzić za liderów CSR. Dzięki zaangażowaniu ich rządów, przedsiębiorstwa włączają się w globalne inicjatywy nieproporcjonalnie silnie do wielkości ich gospodarek. W nordyckim wydaniu społeczna odpowiedzialność biznesu jest wspólnym projektem, promowanym przez przemysł i rząd. Skandynawskie państwa są przyjazne i stawiają szczególny nacisk na rozwiązywanie problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem, co jest tożsame z wdrażaną tam ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Kraje te są lokowane wśród wysoko rozwiniętych demokratycznych rządów i najbardziej zaawansowanych światowych gospodarek oraz promotorów zrównoważonego rozwoju. Uważają one, że CSR nie powinien koncentrować się tylko na środowisku naturalnym, ale na społeczeństwie jako całości. Nawiązanie do CSRu krajów skandynawskich nie jest przypadkowe. Historia Onninen zaczęła się w fińskim mieście Turku, gdzie Alfred Onninen założył małą firmę o profilu hydraulicznym. Obecnie działalność Onninen obejmuje swoim zasięgiem siedem krajów: Finlandię, Norwegię, Szwecję, Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię. Onninen w Polsce czerpie dobre praktyki z innych państw partnerskich.

Onninen buduje biznes odpowiedzialny społecznie

Ekologia

Jednym z celów Onninen była redukcja ilości faktur papierowych, dlatego też zorganizowano akcję promującą e-faktury. 36 polskich oddziałów Onninen rywalizowało między sobą o przejście jak największej liczby klient z faktur papierowych na elektroniczne. Nagrodą w akcji było posadzenie lasu w pobliżu wygranego oddziału. „EkoRywalizację” wygrał oddział Onninen Express Kielce. Onninenowski Las będziemy sadzić w październiku na terenie województwa świętokrzyskiego przy współpracy z Lasami Państwowymi. Do tej pory Onninen wystawiał ponad 260 000 faktur papierowych rocznie. Przejścia na e-faktury pozwalają zaoszczędzić naszej firmie około 780 000 kartek papieru, tym samym ocalając 52 drzewa. Dodatkowo zyskujemy 87 m³ przestrzeni magazynowej i zatrzymujemy produkcję ponad 173 kg substancji zanieczyszczających powietrze.

Społeczeństwo

Życie w pandemii spowodowało, że bardziej niż kiedykolwiek zaczęliśmy doceniać, jak istotne jest życie i zdrowie. Z tego powodu też Onninen zdecydował się wspierać szeroko rozumiane działania prozdrowotne, w tym ideę krwiodawstwa, bo nie ma cenniejszego daru niż dar życia – krew. W wakacyjnych miesiącach, które charakteryzują się największym zapotrzebowaniem na krew, zorganizowaliśmy zbiórki krwi przy oddziałach Onninen. Równolegle można było brać udział w pokazach pierwszej pomocy, prowadzonych przez profesjonalnych ratowników medycznych z PCK i zjeść pyszny lunch w dobrym towarzystwie. Firma wprowadziła również do sprzedaży maskotki Narzędziaki oraz torby „Niosę dobro”, z których dochód przeznaczony jest na cele charytatywne.

 

Oceń artykuł
0,00 / 0 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Źródło: Onninen

Polecamy Ci również

Zobacz także