Wodne ogrzewanie podłogowe

 mocowanie ogrzewania podłogowego w specjalnych płytach (system Noppjet)Zalicza się do ogrzewania akumulacyjnego, niskotemperaturowego. Pozwala to na zastosowanie, jako źródła ciepła, wysokosprawnych kotłów gazowych, również kondensacyjnych, a także niekonwencjonalnych urządzeń, jak pompa ciepła.

Decydując się na system ogrzewania podłogowego, należy dokładnie wykonać jego projekt. Ilość ciepła oddawanego przez podłogę zależeć będzie od temperatury zasilania, średnicy rur i sposobu ich umieszczenia. Projektant powinien ustalić także rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, oraz zaprojektować strefy brzegowe (znajdują się przy ścianach z dużym przeszkleniem, wyjściach na taras lub balkon).

Budowa
System wodnego ogrzewania podłogowego zbudowany jest z:

  • rur grzewczych,
  • izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej,
  • warstwy jastrychu rozprowadzającej ciepło,
  • elementów mocowań rur,
  • rozdzielacza z systemem regulacji,
  • materiałów dylatacyjnych i kompensujących rozszerzanie podłogi.

Woda, która podgrzewana jest w kotle trafia do rozdzielacza. Z tego miejsca rozprowadzana jest systemem rurek umieszczonych w podłodze. Ich początki i końce połączone są z rozdzielaczem. Ciepła woda krążąca w rurach oddaje ciepło do warstwy jastrychowej, dalej przez posadzkę
i podłogę do otoczenia.

Jakie rury?

Rury powinny być wykonane z materiału zapewniającego trwałość instalacji. Muszą być przystosowane do pracy w temperaturze do 70°C i ciśnienia do 0,3 MPa. Muszą być również szczelne na dyfuzję tlenu, który może powodować korozję stalowych elementów instalacji.
Do wykonania ogrzewania podłogowego stosuje się rury z tworzywa z barierą antydyfuzyjną, wielowarstwowe z wkładką aluminiową lub miedziane.
Najczęściej używane są przewody z polibutylenu oraz polietylenu sieciowanego. Materiał, z którego wykonane są rury musi być elastyczny, by nie powodował trudności w montażu. Średnica przewodów używanych do ogrzewania podłogowego to 12, 14, 16, 17, 22 mm. Rury produkowane są w zwojach różnej długości. Długości przewodów powinny być tak dobrane, by pętle układane były z jednego odcinka.                                        
Źródłem ciepła mogą tu być kotły gazowe, olejowe, elektryczne, a także pompy ciepła czy kolektory słoneczne.

Jak wyznaczyć moc grzejnika podłogowego?
Moc grzejnika dobiera się na podstawie zapotrzebowania na ciepło. Jednostkowe zapotrzebowanie na ciepło oblicza się, dzieląc normatywne zapotrzebowanie na ciepło i wentylację przez powierzchnię, która ma być ogrzana. Przyjmuje się, że optymalne zapotrzebowanie na ciepło wynosi dla łazienek i przedsionków 120-150W/m2, a 80-100W/m2 dla pozostałych pomieszczeń. 

Przygotowanie podłoża i właściwa izolacja
Podłoże, na którym układane będą przewody wodne, musi być równe, czyste i suche.
W pomieszczeniu powinny być już wykonane pozostałe instalacje (sanitarna i elektryczna).
Przed ułożeniem systemu rur, wykonuje się izolację cieplną podłoża. Układa się ją bezpośrednio
na posadzce, a jej rodzaj i grubość zależy od wymagań cieplnych budynku. Izolacja musi zapewnić odpowiednią ilość ciepła przepływającego w dół. Na materiał izolacyjny stosuje się styropian, płyty poliuretanowe, wełnę mineralną lub keramzyt. 
Na podłożach przylegających bezpośrednio do gruntu, konieczne jest wykonanie dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej. Jej zadaniem jest ochrona konstrukcji budynku położonej powyżej ścian fundamentowych przed podciąganiem wilgoci z gruntu. Izolacja ta może być z papy lub folii.
Papy nie można układać na lepiku na zimno, spowodować to może utlenienie się styropianu. Pasy folii należy układać na zakład i skleić szeroką taśmą na całej długości. Pamiętać należy o połączeniu izolacji na gruncie z izolacją ścian fundamentowych.
Aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci z jastrychu, którym pokrywa się rury, należy wykonać izolację przeciwwilgociową. Używa się do tego folii polietylenowej grubości 0,2 mm. Jej arkusze powinny zachodzić na siebie co najmniej 10 cm.

Na rynku dostępne są styropianowe płyty pokryte folią polietylenową lub cienką warstwą aluminium. Jest to tak zwana izolacja systemowa.
Jeżeli ogrzewanie montowane jest na podłodze nad pomieszczeniem ogrzewanym, warstwa izolacji powinna mieć grubość około 5 cm. Jeżeli podłoga znajduje się nad pomieszczeniem nieogrzewanym – 10 cm. Minimalna jej grubość na podłodze bezpośrednio stykającej się z gruntem to 10 cm.
Na podłożach przylegających do gruntu oraz nieogrzewanych stropach, dobrze jest ułożyć styropian dwuwarstwowo. W pierwszej warstwie schowane będą wszystkie przewody instalacyjne.

Oceń artykuł
3,67 / 15 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także