Wentylacja kanalizacji

Wentylacja kanalizacji

Jeżeli z kanalizacji wydobywają się nieprzyjemne zapachy, świadczy to najczęściej o braku właściwej wentylacji. Zgodnie z normami i zasadami projektowania każdy pion kanalizacyjny musi mieć zapewnioną odpowiednią wentylację, a w niektórych przypadkach instalacja wymaga dodatkowych pionów wentylacyjnych.

syfonPo co wentylować kanalizację?
Podczas odprowadzania ścieków z domowej instalacji kanalizacyjnej następują procesy fermentacyjne, powodujące wydzielanie tzw. gazów kanalizacyjnych. Ich wydostawaniu się z instalacji zapobiegają tzw. zamknięcia wodne, wypełniające kształtkę zwaną syfonem. Syfony (do pralki, umywalki, zlewu, bidetu) mogą być wykonane z PVC lub ze stali (najczęściej są wówczas chromowane).

Warunkiem dobrej pracy zamknięcia wodnego jest odpowiednie ciśnienie w instalacji - musi być ono wyższe od ciśnienia atmosferycznego. Jeżeli ciśnienie będzie niższe (podciśnienie) sprawi, że zamknięcie wodne zostanie wyssane z instalacji, a tym samym będą się z niej wydobywały nieprzyjemne zapachy. Dlatego każdy pion musi mieć swój system wentylacyjny, który gwarantuje odpowiednie ciśnienie w instalacji. Wentylacja zapewnia też usunięcie gazów kanalizacyjnych, które wydostaną się z instalacji mimo zamknięcia wodnego.

Uregulowania prawne
Wentylowanie pionów kanalizacyjnych przewidywane jest przez:

  • warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, Dz.U.nr 75, poz.690 wraz z późniejszymi zmianami);
  • normę "PN-81/B-10700/01. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  Instalacje kanalizacyjne".

Warunki techniczne określają ogólne wymagania wobec wentylacji przewodów kanalizacyjnych.

§ 125. 1. Przewody spustowe (piony) instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone jako przewody wentylacyjne ponad dach, a także powyżej górnej krawędzi okien i drzwi znajdujących się w odległości mniejszej niż 4 m od wylotów rur.

2. Nie jest wymagane wyprowadzanie ponad dach wszystkich przewodów wentylujących piony kanalizacyjne, pod następującymi warunkami:

  1. zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach urządzeń napowietrzających te piony i przeciwdziałających przenikaniu wyziewów z kanalizacji do pomieszczeń;
  2. wyprowadzenia ponad dach przewodów wentylujących:
    1. ostatni pion, licząc od podłączenia kanalizacyjnego na każdym przewodzie odpływowym,
    2. co najmniej co piąty z pozostałych pionów kanalizacyjnych w budynku.

3. Wprowadzanie przewodów wentylujących piony kanalizacyjne do przewodów dymowych i spalinowych oraz do przewodów wentylacyjnych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi jest zabronione.

Z warunków technicznych wynika, że każdy pion kanalizacyjny musi być w jakikolwiek sposób wentylowany (przez wyprowadzenie nad dach lub odpowiednie urządzenia napowietrzające). Niektóre piony mogą mieć wspólną wentylację.
Nie wolno włączać pionów spustowych do jakichkolwiek istniejących przewodów wentylacyjnych, dymowych lub spalinowych!

Norma mówi o szczegółach montażu. Ważną informacją jest, że jeśli podejście kanalizacyjne jest za długie, wymaga zastosowania zaworu napowietrzającego lub dodatkowego pionu wentylacyjnego. Maksymalne długości dla podejść kanalizacyjnych, gdy dodatkowa wentylacja nie jest potrzebna wynoszą:

  • 1 m dla podejścia do WC;
  • 3 m dla pozostałych podejść.

Oceń artykuł
4,00 / 12 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Polecamy Ci również

Zobacz także