Uzdatnianie wody z podwyższoną zawartością żelaza i manganu

Odżelaźniacze wody.
Woda z własnego ujęcia nie zawsze ma odpowiednią jakość. Poprawią ją filtry do wody usuwające nadmiar żelaza i manganu.

Woda z ujęć własnych charakteryzuje się często podwyższoną zawartością manganu i żelaza oraz obecnością siarkowodoru i amoniaku. Wysokie stężenia żelaza i manganu w wodzie powodują zwiększenie jej mętności i zmianę barwy, co niekorzystnie wpływa na właściwości organoleptyczne. Dodatkowo na urządzeniach sanitarnych pojawiają się rdzawe osady, zostawiane przez mieszaniny uwodnionych tlenków żelazowych i manganowych.

Usuwanie żelaza i manganu sprowadza się do przeprowadzenia ich rozpuszczalnych związków w formy trudno rozpuszczalne, które są zatrzymywane na drodze filtracji na odpowiednim złożu. Wybór rodzaju złoża zależy od składu fizykochemicznego wody, postaci, w jakiej występuje żelazo czy mangan, zawartości rozpuszczonego tlenu oraz dwutlenku węgla i związków organicznych.

Do uzdatniania wody z dużą zawartością żelaza i manganu stosuje się zwykle odżelaziacze i odmanganiacze. Składają się one z butli wypełnionej odpowiednim złożem oraz głowicy sterującej pracą urządzenia.

Proces usuwania związków żelaza czy manganu polega na:

  1. Napowietrzaniu wody z ujęcia wody za pomocą aspiratora, w przypadku mniejszych wydajności stacji, lub sprężarki i mieszacza wodno–powietrznego, przy większych wydajnościach;
  2. Korekcie odczynu wody (jeśli zachodzi taka potrzeba);
  3. Filtracji na odpowiednim rodzaju złoża.

Jeśli żelazo i mangan występują w znacznych ilościach, woda powinna być filtrowana dwustopniowo, z zastosowaniem jako pierwszego filtra usuwającego żelazo.

Przy doborze metody usuwania żelaza i manganu istotny jest także prawidłowy dobór płukania filtrów. W zależności od wybranego materiału filtracyjnego rozróżnia się:

  1. Płukanie wodno–powietrzne – filtry piaskowo–żwirowe (zalecane przy większych wydajnościach);
  2. Płukanie wodne – filtry ze złożem wielowarstwowym, złożem Birm Normal oraz Pyrolox;
  3. Płukanie wodne z dozowaniem KMnO4 – filtry ze złożem Greensand Plus.

                  

   

Filtry odżelaziające i odmanganiające montuje się ZA filtrami mechanicznymi, ale zawsze PRZED urządzeniami zmiękczającymi wodę. Montaż filtra mechanicznego jest zalecany, aby chronić urządzenia przed uszkodzeniami z powodu zanieczyszczeń stałych płynących w wodzie instalacyjnej takich jak np.: drobinki piasku lub resztki materiałów uszczelniających.

Dowiedz się więcej o: Uzdatnianiu wody w domu, wyborze filtrów i ich zastosowaniu

BWT Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 116
01-304 Warszawa
tel. 48 22 533 57 00
e-mail: bwt@bwt.pl 
www.bwt.pl


 

Oceń artykuł
4,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: BWT

Polecamy Ci również

Zobacz także