Urządzenia pomiarowe Testo w zastosowaniach przemysłowych

Urządzenia pomiarowe Testo w zastosowaniach przemysłowych

Urządzenia wielofunkcyjne Testo łączą w sobie zalety różnych urządzeń odpowiedzialnych za pomiar jednego parametru, zapewniając wysoką precyzję pomiarów, możliwość równoczesnych pomiarów wielu parametrów oraz zapis danych pomiarowych do pamięci i ich analizę na komputerze.*

wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe TestoUrządzenia te stosuje się  w wielu gałęziach przemysłu np.: w farmacji, przemyśle spożywczym, przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle energochłonnym (huty, stalownie itp.), przemyśle opartym na przetwórstwie i obróbce tworzyw sztucznych i wielu  innych.

Z pewnością podstawową zaletą urządzeń wielofunkcyjnych jest fakt, że posiadają one pamięć wewnętrzną, w której można gromadzić zarówno pojedyncze dane pomiarowe jak i serie danych  pochodzących z okresu czasu, w którym wykonywane były pomiary. Zarządzanie zgromadzonymi danymi ułatwia możliwość podzielenia pamięci na katalogi i miejsca pomiarowe. Zapamiętane dane mogą być przesłane do komputera z zainstalowanym specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym analizę danych, przedstawienie ich w formie tabel, wykresów lub histogramów oraz tworzenie raportów w formacie PDF. W przypadku konieczności opracowania wyników pomiarów, przeliczenia ich w celu dalszych działań usprawniających proces produkcyjny, dane pomiarowe można wyeksportować np. do Excela i rozpocząć dalszą analizę.

W wielu aplikacjach przemysłowych krytycznym parametrem jest temperatura. Na rynku istnieje szereg rozwiązań, które umożliwiają wykonanie pomiarów temperatury zarówno w szerokim zakresie jak i z wysoką dokładnością. Ale co robić, gdy duże rozmiary instalacji utrudniają wykonanie równoczesnych pomiarów w kilku miejscach? Oczywiście można użyć kliku urządzeń pomiarowych i z mniejszą lub większą wygodą konfrontować wyniki pomiarów. Drugim rozwiązaniem jest użycie czujników z długimi przewodami. Niestety wiąże się to z koniecznością rozciągnięcia przewodów po danej instalacji przed rozpoczęciem pomiarów, oraz zabezpieczenia ich przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym. Ponadto zbyt długie przewody wpływają również na dokładność pomiarów.

rękojeść radiowa - różne głowiceFirma Testo znalazła rozwiązanie tego typu problemów. Oprócz klasycznych sond przewodowych, możliwa jest współpraca miernika wielofunkcyjnego testo 435 z trzema rękojeściami radiowymi na odległość do 20 m. Rękojeść radiowa wyposażona jest w adapter z gniazdem typu mini, umożliwiający podłączenie każdej termopary typu K. Ponadto Testo oferuje również dedykowane do tych rękojeści, gotowe głowice pomiarowe: zanurzeniowa do pomiaru temperatury w gazach i cieczach, dotykowa – do wykonania pomiarów temperatury powierzchni, oraz głowice z dwoma sensorami umożliwiającymi pomiar temperatury i wilgotności powietrza. Dane z rękojeści radiowych przesyłane są bezprzewodowo do miernika w jednym z dwóch interwałów czasowych: 0,5 sek. lub 10 sek. Interwały czasowe definiowane są przez użytkownika w zależności od potrzeb oraz w celu oszczędzania baterii. Wszystkie dane można równocześnie przejrzeć na wyświetlaczu urządzenia, bez zbędnego chodzenia z jednego miejsca pomiarowego na drugie. Istnieje również możliwość połączenia miernika testo 435 z komputerem PC z zainstalowanym oprogramowaniem Comsoft Professional (dostarczanego w standardzie) i wykonania pomiarów on-line. W takim przypadku dane pomiarowe na bieżąco są wyświetlane na ekranie komputera w formie uzupełniającej się tabeli bądź wykresu.

kontrola zużycia filtrówKolejnym, bardzo często spotykanym zastosowaniem, jest kontrola wydajności filtrów. Wszędzie tam, gdzie powietrze jest dostarczane do pomieszczeń, w których odbywają się procesy produkcyjne, jest ono odpowiednio przygotowywane. Ustalana jest jego temperatura i wilgotność, oraz jest ono oczyszczane z cząstek stałych, co bezpośrednio wiąże się z wykorzystaniem filtrów. Podczas procesu filtrowania pory w filtrach zatykają się powodując wzrost oporów. Skutkuje to spadkiem ciśnienia za filtrem. Urządzenia wielofunkcyjne Testo posiadają wbudowane sensory służące do pomiaru różnicy ciśnień i z powodzeniem są wykorzystywane do kontroli zużycia filtrów poprzez pomiar ciśnienia przed i za filtrem. Ponadto wybór z pośród wielu dostępnych jednostek pomiarowych (Pa, hPa, mbar, bar, kPa, psi, mmH2O, inH2O, inHg, Torr) pozwala dostosować się do standardów przyjętych w danym przedsiębiorstwie.

Urządzenia wyposażone w czujniki różnicy ciśnień posiadają funkcję przeliczania tego parametru na prędkość przepływu. Po podłączeniu rurki spiętrzającej Prandtla do króćców wbudowanych w miernik, użytkownik uzyskuje możliwość wykonania pomiaru prędkości przepływu powietrza lub innego gazu w temperaturze sięgającej nawet +1000°C przy prędkościach dochodzących do 100 m/s. Ponadto ten rodzaj pomiaru nie jest podatny na różnego rodzaju zanieczyszczenia znajdujące się w badanym medium. Taki rodzaj pomiaru wymaga jednak dodatkowej kalkulacji gęstości mierzonego powietrza lub gazu.

Nowością rozwiązującą ten problem jest wprowadzenie do oferty Testo, sondy wiatraczkowej, współpracującej z miernikiem testo 480, o wytrzymałości na temperatury do +140°C. Pozwala ona w sposób bezpośredni wykonać pomiary prędkości  przepływu powietrza lub innego gazu nieagresywnego bez konieczności definiowania dodatkowych parametrów związanych z daną aplikacją.

Przykładem zastosowania takiej sondy (najlepiej w połączeniu z przemysłową sondą temperatury i wilgotności odpornej na temperaturę do +180°C) jest proces suszenia. Dokonując pomiaru ilości gorącego i wilgotnego powietrza [m³/godz.] oraz samej wilgotności wyrażonej w g/m³ , można określić w prosty sposób czas, w jakim proces suszenia powinien się zakończyć.

sonda wiatraczkowasondy Testo

Urządzenia wielofunkcyjne Testo sprawdzają się nie tylko w tych kliku opisanych powyżej przykładach. Znajdują również szerokie zastosowanie w aplikacjach VAC, gdzie dokonanie pomiaru temperatury, wilgotności, prędkości przepływu powietrza, wydatku, różnicy ciśnień i poziomu CO2 daje gwarancję poprawnie wyregulowanego układu wentylacyjno - klimatyzacyjnego.

* artykuł sponsorowany

Oceń artykuł
5,00 / 1 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Katarzyna Laszczak

Źródło: Testo Sp. z o.o.

Polecamy Ci również

Zobacz także