Szkolenia dla elektryków – nowe normy

Nowe wymagania dotyczące ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiary odbiorcze i okresowe w instalacjach elektrycznych, to tematyka szkoleń, które odbędą się w dniach 8-9 września w Gdańsku.

Nowe wymagania dot. Ochrony przeciwporażeniowej wg. normy PN-HD 60364-4-41 oraz wykonywanie pomiarów odbiorczych i okresowych pomiarów ochronnych w instalacjach elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, w oparciu o najnowszą normę PN-HD 60364-6: 2008.

Termin szkolenia: 7-8.09 2010
Miejsce: Gdańsk, EC Wybrzeże, ul. Wiślna 6 (nad Kanałem), sala BHP na parterze

Organizator: „EGERIA” Biuro Promocji Inwestycji
Kontakt: Hanna Małas, 80-288 Gdańsk ul. Piecewska 30 B/25
tel/faks: 58 718 92 90, 603 37 27 69, e-mail: egeria2@tlen.pl
Prowadzący szkolenie: mgr inż. Fryderyk Łasak, Zakład Badań Elektrycznych “El-Fred”, Kraków SEP
Koszt szkolenia: 550 zł + 22% VAT od osoby. Cena zawiera: materiały szkoleniowe, gorący posiłek, przerwy kawowe.

PROGRAM
7.09.2010  8.00 - 15.00

1. Zmiany w wymaganiach dotyczących ochrony przeciwporażeniowej wynikające z normy PN-HD 60364-4-41. Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
1.1. Zakres normy.
1.2 Wymagania ogólne.
1.3 Środek ochrony: samoczynne wyłączenie zasilania.
1.3.1 Postanowienia ogólne.
1.3.2 Wymagania dla ochrony podstawowej.
1.3.3 Wymagania dla ochrony przy uszkodzeniu.
1.3.4 Układ TN.
1.3.5 Układ TT.
1.3.6 Układ IT.
1.3.7 Bardzo niskie napięcie funkcjonalne (FELV).
1.4 Środek ochrony: podwójna lub wzmocniona izolacja.
1.4.1 Postanowienia ogólne.
1.4.2 Wymagania dotyczące ochrony podstawowej i ochrony przy uszkodzeniu.
1.5 Środek ochrony: separacja elektryczna.
1.5.1 Postanowienia ogólne.
1.5.2 Wymagania dotyczące ochrony podstawowej.
1.5.3 Wymagania dotyczące ochrony przy uszkodzeniu.
1.6 Środek ochrony: zapewniony przez bardzo niskie napięcie SELV i PELV.
1.6.1 Postanowienia ogólne.
1.6.2 Wymagania dla ochrony podstawowej i ochrony przy uszkodzeniu.
1.6.3 Wymagania dotyczące ochrony przy uszkodzeniu.
1.6.4 Wymagania dotyczące obwodów SELV i PELV.
1.7 Ochrona uzupełniająca.
1.7.1 Ochrona uzupełniająca: urządzenia ochronne różnicowoprądowe (RCD).
1.7.2 Ochrona uzupełniająca: dodatkowe ochronne połączenie wyrównawcze.
2. Zasady wykonywania pomiarów odbiorczych pomontażowych i okresowych pomiarów ochronnych, dla oceny stanu ochrony przeciwporażeniowej w eksploatowanych urządzeniach elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV.
2.1 Nowe akty normatywne dotyczące pomiarów.
2.2. Dokładność wykonywania pomiarów
2.2.1 Wymagania dotyczące dokładności wykonywania  pomiarów.
2.2.2 Dobór właściwej metody pomiarów.
2.2.3. Zasady wykonywania pomiarów.
2.2.4. Prawna kontrola metrologiczna.
2.3.  Zakres wykonywania pomiarów odbiorczych i okresowych.
2.3.1. Oględziny.
2.3.2. Próby .
2.3.3. Zakres wykonywania okresowych pomiarów eksploatacyjnych.
2.4. Częstość wykonywania okresowych pomiarów i badań.
2.4.1. Częstość wykonywania badań okresowych na placach budowy.
2.5. Dokumentowanie  wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych.

Oceń artykuł
5,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Więcej na ten temat:

, ,

Polecamy Ci również

Zobacz także