Systemy przeciwoblodzeniowe Thermoval

Systemy przeciwoblodzeniowe Thermoval

Wykorzystanie energii elektrycznej do usuwania śniegu i lodu jest metodą skuteczną, trwałą i przyjazną dla środowiska naturalnego.

Systemy ogrzewania przeciwoblodzeniowego stosowane są do ochrony:

  • ciągów komunikacyjnych takich, jak chodniki i schody,
  • wjazdów do garaży, tarasów, parkingów,
  • rynien i rur spustowych oraz krawędzi dachów,
  • systemów rozprowadzania wody i rurociągów.

ogrzewanie dachu płaskiegoZastosowanie ogrzewania przeciwoblodzeniowego zapewnia większe bezpieczeństwo w ruchu pieszym i zmotoryzowanym oraz chroni elementy budynków, a zwłaszcza ich elewacje. Systemy te ponadto chronią środowisko naturalne zastępując środki chemiczne używane do likwidowania śniegu i lodu.

Elektryczne systemy ochrony przed śniegiem i oblodzeniem są trwałe i pracują w sposób automatyczny, nie wymagający wysiłku i ciągłego nadzoru.

Oferta Thermoval obejmuje przewody i maty grzejne specjalnej konstrukcji. Przewody grzejne przeznaczone są do ochrony rynien, rur spustowych i krawędzi dachów, jak też do ochrony ciągów komunikacyjnych. Moc grzejna przewodów i mat Thermoval do instalacji zewnętrznych jest dobrana w sposób zapewniający skuteczne działanie w ciężkich warunkach zimowych.

Maty grzejne o mocy 300 W/m² stosuje się do ochrony wjazdów ogrzewanie rynny zbiorczej na dachu płaskimdo garaży, podjazdów oraz niewielkich powierzchni wokół zabudowań. Przewody grzejne o obciążalności 18, 20 lub 30 W/m mogą być odpowiednio skonfigurowane w zależności od wyliczonego zapotrzebowania mocy, umożliwiającej swobodny odpływ wody powstałej ze stopionego śniegu (np. 2 przewody dają moc 40, 50 lub 60 W/m).

Oferta firmy obejmuje również przewody samoregulujące o mocach znamionowych (w temp. 10ºC): 10, 15, 20, 25, 30, 40 W/m.
Przewód sam reguluje moc grzejną dopasowując ją do panującej temperatury. Dzięki zjawisku samoregulacji, przewody zabezpieczone są przed przegrzaniem, a zużycie energii w znacznym stopniu ograniczone.

Przewód może być konfekcjonowany w dowolnych długościach. Drożność systemu odprowadzania wody będzie gwarantem, że konstrukcja dachu nie ulegnie przeciążeniu, a na rynnach nie pojawią się niebezpieczne sople.

ogrzewanie podjazdusystem przeciwoblodzeniowy
Efekty działających grzewczych instalacji elektrycznych pod nawierzchniami betonowymi.

Należy pamiętać o podstawowych zasadach doboru mocy i długości przewodów oraz ich instalowania:

  • przewód powinien być zainstalowany w rynnie i w rurze spustowej, a w wybranych miejscach, również na połaci dachowej znajdującej się bezpośrednio nad rynną,
  • unikamy zbędnych pętli,
  • przewody układamy prostoliniowo, równolegle do siebie,
  • w rurach spustowych przewód instalujemy centralnie,
  • przewody muszą być zamocowane w sposób pewny i trwały,
  • przewód musi być odpowiednio dłuższy, aby sięgnął ok. 1 metr poniżej poziomu gruntu (strefa przemarzania) w przypadku rur spustowych odprowadzających wodę do instalacji kanalizacyjnej.

Przykłady zastosowania systemów przeciwoblodzeniowych:

ogrzewanie zjazdu do garażu ogrzewanie - schody

ogrzewanie strefy brzegowej dachu ogrzewanie rynny i rury spustowej

Regulatory temperatury i czujniki
Dla prawidłowej pracy systemu zabezpieczającego rynny, rury spustowe i dach przed oblodzeniem niezbędne jest zastosowanie regulatora temperatury, czujnika wilgotności i zewnętrznego czujnika temperatury.
Do kontrolowania pracy systemów instalowanych w nawierzchniach płaskich: np. chodniki, parkingi, podjazdy itp. stosujemy regulator temperatury, gruntowy czujnik temperatury i wilgotności.

Oceń artykuł
5,00 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Ewa Kulesza

Źródło: Thermoval

Polecamy Ci również

Zobacz także