Świadectwo energetyczne budynku

Świadectwo energetyczne budynku

Konieczność sporządzania świadectwa energetycznego obowiązuje w Polsce od ponad dwóch lat. Jego wprowadzenie wynika z przepisów Unii Europejskiej, a ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Certyfikat ma umożliwić szacunkową ocenę kosztów eksploatacji budynku i poszerzyć wiedzę dotyczącą energochłonności.

świadectwo energetyczne uwzględnia m.in. zamontowane instalacje, fot. ViessmannCzym jest świadectwo energetyczne?
Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, w którym określone zostało zapotrzebowanie na energię niezbędną do poprawnego działania ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również wbudowanego oświetlenia.
Kompleksowa ocena budynku uwzględnia wszystkie przegrody budowlane oraz zamontowane instalacje. Na podstawie ich właściwości oraz parametrów określa się wielkość zapotrzebowania na energię. Podczas obliczeń uwzględnione zostają również standardowe warunki pogodowe, które zostały zanotowane w najbliższej stacji meteorologicznej dla danego obiektu.

Wskaźniki zapotrzebowania na energię
Charakterystyka energetyczna budynku przedstawiona jest w postaci wskaźników EP (zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną) i EK (zapotrzebowanie na energię końcową). Ich wartości dotyczą rocznego zużycia energii, odniesionego do powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza.
Współczynnik EP przedstawia ilościową ocenę zużycia energii elektrycznej, natomiast wskaźnik EK symbolizuje efektywność energetyczną budynku i wszystkich jego systemów. Oba parametry określają zapotrzebowanie lokalu lub budynku na energię elektryczną potrzebną do ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz oświetlenia wbudowanego. Wskaźnik EP uwzględnia zarówno energię końcową, jak i dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej, niezbędne do dostarczenia do granic budynku każdego wykorzystywanego nośnika, na przykład węgla, czy oleju opałowego. Im niższa jest jego wartość, tym większa całościowa efektywność obiektu budowlanego. Budynki o niskim zapotrzebowaniu na energię to przede wszystkim takie, w których straty cieplne praktycznie nie występują. Wpływ na to mają właściwie przygotowane przegrody budowlane oraz zamontowane wysokosprawne instalacje grzewcze, a także wentylacyjne. Wpływ na wartość EP ma również zastosowany nośnik energii. Źródła nieodnawialne, takie jak węgiel, czy gaz przyczyniają się do podwyższenia wartości EP. Z kolei wykorzystanie energii słonecznej, czy wiatrowej powoduje zmniejszenie tego parametru.

Uzyskana wartość zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną zostaje przedstawiona w świadectwie na skali przypominającej suwak. Wyznaczany jest również wskaźnik EP dla tego samego budynku, jednakże zamiast zastosowania rzeczywistej charakterystyki energetycznej przyjmuje się wartości graniczne, zgodnie z obowiązującymi „Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z 2008 roku. Jeżeli otrzymany parametr jest niższy od referencyjnego oznacza to, iż budynek spełnia wszelkie wymagania izolacyjności cieplnej, zarówno pod względem konstrukcji przegród nieprzezroczystych i przezroczystych, jak i zapotrzebowania na energię.

Oceń artykuł
4,33 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także