Remont kominów

Na ścianach komina widoczne są zniszczenia, pęka i odpada tynk, pojawiły się ciemne plamy – to sygnały, że czas na renowację komina.

uszkodzony kominWyczuwalny zapach spalin w pomieszczeniu są objawem nieszczelności przewodów kominowych – wówczas bezwzględnie należy przeprowadzić ich remont. Jest on również konieczny podczas modernizacji centralnego ogrzewania, gdy kocioł na paliwa stałe wymieniamy na nowoczesny piec gazowy (np. kondensacyjny). Jak szybko kominy ulegają zniszczeniu, zależy od jakości użytych materiałów do ich budowy, fachowego ich wykonania, jak również właściwego użytkowania.

Obowiązek czyszczenia przewodów kominowych
Przewody kominowe narażone są na zaleganie sadzy i innych zanieczyszczeń, np. kurzu zespolonego z tłuszczem z powietrza wentylacyjnego (z kuchni), a to daje możliwość tzw. pożaru kominowego. Obowiązujące przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80 poz. 563) nakazują czyszczenie przewodów kominowych.

Przewody dymowe powinny być czyszczone co najmniej 4 razy w roku; przewody spalinowe – co najmniej 2 razy w roku; przewody wentylacyjne – raz w roku.

Wymagane przeglądy
Obowiązkiem jest skontrolowanie przewodów kominowych przynajmniej raz w roku – wynika to z art. 62 Ustawy Budowlane z dnia 07.07.1994 r. – tekst jednolity Dz. U. nr 156 z 2006 r. poz. 1118 wraz ze zmianami zawartymi w Dz. U. nr 99 poz. 665 z dnia 10.05.2007 r. Zakres prac wynika z oceny technicznej zawartej w opinii lub protokole z okresowej kontroli przewodów, sporządzonym przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.
Najszybciej niszczeją przewody z cegły pełnej. Najtrwalsze zaś są nowoczesne, ceramiczne przewody kominowe.

Czynniki wpływające na niszczenie kominów
1. Oddziaływanie termiczne
- wysoka temperatura w trakcie użytkowania szczególnie przewodów dymowych, jak również szokowa, w trakcie ewentualnego pożaru kominowego, niszcząca strukturę wewnętrzną przewodu, zaprawę murarską itp.;
- niska temperatura powoduje zamarzanie wilgoci penetrującej strukturę przewodu i rozsadza cegłę oraz pustaki ceramiczne.
2. Oddziaływanie wody – zarówno z opadów atmosferycznych, jak i kondensacji (wilgoć zawarta w lotnych produktach procesów spalania). obudowa komina
3. Oddziaływanie chemiczne – związków agresywnych zawartych w spalinach emitowanych przez urządzenia grzewcze, jak i w usuwanym powietrzu wentylacyjnym.

Uszkodzeniu ulega najszybciej górna część przewodu (wylot komina ponad dachem) – narażona jest na czynniki atmosferyczne oraz oddziaływanie kondensatu.
Przewody systemowe (nowoczesne systemy kominowe) ze stali lub elementów ceramicznych są odporne na wilgoć, czynniki chemiczne i termiczne. Ulegają one uszkodzeniu zazwyczaj na skutek niewłaściwej eksploatacji oraz niewłaściwie przeprowadzanej konserwacji.

Ważne
1. Naprawa przewodów kominowych musi być przeprowadzona przy użyciu materiałów i elementów kominowych spełniających określone normy.
2. Niedopuszczalne jest wykonywanie wkładów kominowych z rur PVC, kanalizacyjnych oraz aluminiowych rur typu spiro.
3. Systemów kominowych (nowoczesnych kominów ze stali żaro- i kwasoodpornej oraz ceramicznych) nie naprawia się – w przypadku ich uszkodzenia naprawa polega jedynie na wymianie elementów przez serwis fabryczny (systemy ceramiczne) lub uprawnionego instalatora (systemy stalowe).

Oceń artykuł
2,63 / 8 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także