Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej następuje na podstawie umowy o przyłączenie. Jest ono możliwe, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczenia energii elektrycznej, a podmiot ubiegający się o przyłączenie spełnił wymagane warunki.

Warunki techniczne dostarczenia energii elektrycznej określa zakład energetyczny. Do niego należy się zwrócić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia domu do sieci elektroenergetycznej.

Dokumenty niezbędne do wydania warunków przyłączenia:

 • wypełniony wniosek WTP (warunki techniczne przyłączenia),
 • dokument potwierdzający prawo do korzystania z obiektu budowlanego,
 • plan zabudowy na mapie określający usytuowanie obiektu względem istniejących sieci elektroenergetycznych oraz istniejących obiektów,
 • dowód dokonania przedpłaty na poczet przyłącza (opłata jest zgodna z obowiązującą taryfą zakładu energetycznego).

Jeżeli chcemy, aby prąd podłączony został nie tylko na budowę, lecz także do przyszłego domu, we wniosku należy zaznaczyć, że ubiegamy się o zasilanie zarówno na placu budowy, jak i zasilanie budynku. Jest to istotne, ponieważ zakład energetyczny wydaje pozwolenie tylko na konkretny cel. Jeżeli wystąpimy wyłącznie na zasilanie budowy, później całą procedurę o przyłączenie budynku do sieci będzie trzeba powtórzyć

We wniosku należy podać:

 1. dane adresowe obiektu, do którego ma zostać wykonane przyłącze,
 2. rodzaj obiektu,
 3. rodzaj przyłącza,
 4. zapotrzebowanie na moc,
 5. charakterystykę instalacji (np. napięcie znamionowe, sposób zasilania, minimalna moc potrzebna do zapewnienia bezpieczeństwa),
 6. do jakich celów potrzebny jest prąd (zasilenie placu budowy czy wybudowanego już budynku),
 7. termin rozpoczęcia dostaw energii.

Jak określić moc przyłączeniową?
Aby określić moc przyłączeniową należy zestawić wszystkie istniejące i planowane do zamontowania odbiorniki. Suma pobieranej przez nie mocy to moc zainstalowana i jest ona większa od mocy przyłączeniowej. Ilość działających jednocześnie urządzeń określa współczynnik jednoczesności. Jest on mniejszy od jedności, a w domach jednorodzinnych przyjmuje się, że wynosi on 0,5 - 0,6. Moc przyłączeniowa średniej wielkości domu jednorodzinnego wynosi ok. 10 kW. Jeżeli w kuchni planuje się używanie kuchni elektrycznej, moc przyłączeniową należy zwiększyć. 

Przed przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej

Zakład energetyczny ma 14 dni od daty złożenia wniosku na wydanie warunków technicznych przyłącza. Po otrzymaniu warunków, należy podpisać umowę przyłączeniową i wnieść opłatę za przyłączenie do sieci. Kwota ta jest różna dla różnych zakładów energetycznych oraz jest uzależniona od mocy przyłączeniowej.

Rodzaj przyłącza określa zakład energetyczny
Dostarczenie energii może odbywać się z sieci napowietrznej lub za pomocą przyłącza kablowego. Jeżeli konieczne będzie wykonanie przyłącza kablowego, musi je zaprojektować uprawniony inżynier elektryk. W tym celu należy przygotować następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie warunków technicznych,
 • podkład geodezyjny do projektowania,
 • plan zagospodarowania działki.

Oceń artykuł
3,69 / 16 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Polecamy Ci również

Zobacz także