Przydomowe oczyszczalnie ścieków - dofinansowanie

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - dofinansowanie

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegający na udzielaniu dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest realizowany od 2011 roku. Przewidywany czas zakończenia jego realizacji to rok 2015.
W ramach programu tak osoby indywidualne, jak i firmy mogą ubiegać się o bezzwrotną dotację lub preferencyjny kredyt, czy pożyczkę.

oczyszczalnia przed domemPaństwowe środki pochodzą
z funduszy gminnych lub europejskich, kredytów natomiast udzielają wybrane banki oraz instytucje rządowe i pozarządowe. Celem programu jest propagowanie i wspieranie działania proekologicznego, jakim jest rozwiązanie problemu odprowadzenia ścieków na terenach dotychczas nieskanalizowanych. Jak wiadomo, Unia Europejska kładzie wysoki nacisk na ochronę środowiska, toteż fundusze pochodzą głównie z programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Środkami tymi dysponują gminy i to właśnie one są odpowiedzialne za ich udzielanie. Należy pamiętać, że nie może zostać sfinansowana oczyszczalnia, która już istnieje. Dlatego też zawsze przed przystąpieniem do budowy warto dowiedzieć się, czy program jest realizowany właśnie na naszym terenie. W przypadku, kiedy nie jest, można wyjść z inicjatywą obywatelską i spróbować nakłonić władze gminy do skonstruowania programu i wystąpienia o jego finansowanie. Tu jednak droga uzyskania dotacji będzie prawdopodobnie długotrwała i bardziej skomplikowana.

Dowiedz się więcej - zamów poradnik Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Nie każda gmina może uczestniczyć w programie

Pieniądze na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków są kierowane przede wszystkim do gmin, na terenie których budowa sieci kanalizacyjnych jest ekonomicznie nieopłacalna, a problem odprowadzenia nieczystości musi zostać rozwiązany. Chodzi tu głównie
o gminy o rozproszonej zabudowie i miejscowości odległe od istniejącej sieci kanalizacyjnej. Warto tu zauważyć, że takie realia można obserwować na wielu polskich wsiach. Jednak program może zostać wdrożony jedynie wówczas, kiedy w obrębie gminy planuje się budowę 20, 50, 100 lub jeszcze większej liczby przydomowych oczyszczalni. Planując przedsięwzięcie, trzeba zdawać sobie sprawę, że większość dotacji jest udzielanych w formie refinansowania. Oznacza to, że najpierw trzeba posiadać środki własne, którymi zostanie sfinansowana budowa, a dopiero potem uzyskamy częściowy zwrot poniesionych nakładów.

przydomowa oczyszczalnia ścieków

Wysokość dotacji

Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków może wynosić od 20 do 80% środków kwalifikowanych. Należy tu zauważyć, że środki kwalifikowane to te, które objęte są dotacją
w ramach danego programu dofinansowania. Mogą one być zatem inne w obrębach różnych gmin. Mogą dotyczyć budowy konkretnego rodzaju oczyszczalni, kosztów projektowych i innych zagadnień określonych regulaminem, z którym zawsze trzeba się szczegółowo zapoznać.

Niekiedy zdarza się tak, że w obszarze danej gminy realizowane są różnorakie programy pilotażowe, edukacyjne, czy popularyzatorskie. Wówczas szczęśliwcy mogą posiąść gotową oczyszczalnię ścieków zupełnie za darmo. To jednak wyjątkowe sytuacje, choć oczywiście warto śledzić realizację
i takich programów.

Formalności

Wniosek o dotację składa się na specjalnym formularzu, który można pobrać w Urzędzie Gminy. To właśnie ta jednostka terytorialna jest też odpowiedzialna za przyjęcie naszego podania. Przed wypełnieniem dokumentu należy bardzo szczegółowo przeanalizować warunki formalne pozyskania dotacji. W ramach tego należy przede wszystkim poznać zakres kosztów kwalifikowanych do refinansowania. Dotacja może, ale nie musi obejmować również koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji, w tym projektu budowlanego. Trzeba pamiętać, że jej wysokość może być zróżnicowana. Dlatego też wiedzę w tym zakresie powinniśmy posiadać jeszcze przed rozpoczęciem realizowania przedsięwzięcia. Do wniosku zawsze trzeba dołączyć szereg innych dokumentów, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi na terenie danej gminy. Na ogół oprócz samego formularza podania o dofinansowanie składa się również: dokumenty poświadczające fakt dokonania zgłoszenia budowlanego, poświadczenie dysponowania działką do celów budowlanych, operat wodno – prawny lub opis techniczny planowanej oczyszczalni oraz mapę sytuacyjną zawierającą naniesiony plan inwestycji, która ma powstać.

W trakcie trwania budowy nie można zapominać o gromadzeniu i starannym przechowywaniu wszystkich rachunków i faktur. To właśnie na ich podstawie rozliczone zostanie dofinansowanie. Niezbędny jest również protokół odbioru ukończonej budowy.

rury drenażowe

Preferencyjny kredyt zamiast dotacji

W sytuacjach kiedy ubieganie się o bezzwrotną dotację do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków jest niemożliwe – inwestorzy mogą skorzystać z preferencyjnych kredytów i pożyczek. Tego rodzaju kredyty są dużo korzystniejsze aniżeli te, których udzielają banki komercyjne, ale w żadnym razie nie stanowią oferty, która byłaby tak atrakcyjna, co bezzwrotne dofinansowanie. Kredytów
z dopłatą udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Fundacja Wspomagania Wsi oraz Fundusz Mikro. Instytucje te wspierają kredytobiorców w spłacie zaciągniętych kredytów poprzez umorzenie części ich odsetek. Wysokość owego wsparcia jest zróżnicowana i zależna od instytucji. Preferencyjność kredytów podlega prawu bankowemu, w związku z czym może ulegać zmianom, podobnym do zmian jakim ulegają oferty banków komercyjnych.

Oceń artykuł
3,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Agnieszka Jaros

Zdjęcia: Pipelife, Poliplast

Polecamy Ci również

Zobacz także