Prąd bez ryzyka - bezpieczeństwo w domu

Kable z gniazdka elektrycznego
Prawidłowo działająca instalacja elektryczna w domu, mieszkaniu lub miejscu pracy jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na bezpieczeństwo.

Energia elektryczna jest medium, bez którego nikt nie potrafi sobie wyobrazić dzisiaj życia. Jest to wygodny i bezpieczny nośnik, pod warunkiem że użytkownicy mądrze i bezpiecznie z niego korzystają. Zatem kilka rad, które ułatwią mądre korzystanie z energii elektrycznej.

Każdy z nas powinien zadbać o to, by instalacja elektryczna była używana prawidłowo i bezpiecznie. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • sprawność instalacji,
 • wykonanie instalacji przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia,
 • wykonanie instalacji z miedzianych przewodów z osobnym przewodem ochronnym,
 • prawidłowo dobrane bezpieczniki do wielkości obciążeń,
 • w przypadku przepalenia bezpiecznika należy go wymienić, nie można go zastąpić innym materiałem przewodzącym,
 • gniazda elektryczne i wyłączniki światła muszą być instalowane w miejscach bezpiecznych,
 • zainstalowanie zabezpieczenia różnicoprądowego - chroni przed porażeniem,
 • nie można dotykać sieciowych urządzeń elektroenergetycznych zwłaszcza tych, na których znajdują się znaki ostrzegawcze i nie pozwól na to innym - grozi to śmiertelnym porażeniem prądem.

Zobacz: Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w domu

Urządzenia pod napięciem

Na dłuższy okres czasu nie powinno się zostawiać urządzeń pod napięciem. Planując dłuższą nieobecność wskazane jest wyłączenie urządzeń z gniazda. Nieprzewidziana awaria sieci elektroenergetycznej może spowodować uszkodzenie tych urządzeń lub ich zapalenie. Należy pamiętać również, by:

 • zabezpieczać gniazda wtykowe przed dziećmi,
 • wyłączać urządzenia z sieci podczas burzy,
 • samodzielnie nie naprawiać instalacji elektrycznej, jeśli się nie posiada odpowiednich kwalifikacji.

Prawidłowo działająca instalacja elektryczna w domu, mieszkaniu lub miejscu pracy jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na bezpieczeństwo. Dlatego powinien ją projektować, wykonać i remontować wyłącznie elektryk z odpowiednimi uprawnieniami.

To Cię zainteresuje: Bezpieczny dom na wakacje

Bezpieczna i spełniająca swoje zadania instalacja jest dobrze zaprojektowana:

 • projekt powinien uwzględniać większy pobór mocy przez zainstalowane urządzenia oraz uwzględniać zwiększenie obciążenia w przyszłości,
 • projekt powinien uwzględniać wydzielenie odpowiedniej ilości obwodów trójfazowych przeznaczonych do zasilania urządzeń o większej mocy,
 • powinna być zamontowana odpowiednia liczba gniazd wtykowych (przyłączenie zbyt dużej ilości urządzeń do jednego gniazda powoduje obciążenie instalacji),
 • w obwodach o zwiększonym niebezpieczeństwie porażeniowym należy zainstalować wyłączniki różnicowoprądowe (w przypadku zwarcia odcinany jest natychmiast prąd).

Koniecznie przeczytaj: Jak zabezpieczyć dom przed pożarem?

Domowe sprzęty i urządzenia w większości zasilane są energią elektryczną. Nowoczesny sprzęt AGD jest zazwyczaj wyposażony w stosowne systemy przeciwporażeniowe i jest bezpieczny. By takim pozostał, należy pamiętać o kilku ważnych zasadach:

 • przed kupieniem nowego urządzenia zasilanego prądem elektrycznym należy sprawdzić, czy instalacja elektryczna jest przystosowana do jego podłączenia,
 • większość sprzętu AGD wymaga zastosowania instalacji uziemiającej,
 • nie można dotykać uszkodzonych kabli i wtyczek,
 • nie można naprawiać uszkodzonych przewodów, należy je wymienić,
 • nie należy dotykać mokrymi rękami urządzeń zasilanych prądem,
 • kąpiąc się w wannie nie można jednocześnie używać suszarki, golarki, lokówki, itp.,
 • nie można okręcać żelazka sznurem gdy jest jeszcze gorące - może to spowodować uszkodzenie izolacji przewodu zasilającego,
 • nie można wyciągać wtyczki z gniazda ciągnąc za sznur,
 • należy edukować dzieci przy obchodzeniu się z prądem - minimalizuje to ryzyko wypadku, zanim wymienisz żarówkę, odłącz dopływ prądu.
Oceń artykuł
3,80 / 5 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Ewa Kalicka

Polecamy Ci również

Zobacz także