Piece nadmuchowe

Piec nadmupiec nadmuchowy - schematchowy (powietrzny) jest sercem systemu ogrzewania nadmuchowego. Konstrukcja i wyposażenie pieca umożliwia efektywne i optymalne nagrzewanie powietrza i jego rozprowadzanie w pomieszczeniach mieszkalnych. Możliwości lokalizacji pieca są prawie nieograniczone.

Piec nadmuchowy a wodne urządzenie grzewcze
Zadaniem wodnego urządzenia grzewczego jest nadanie wodzie grzewczej odpowiednich parametrów, dzięki czemu staje się nośnikiem ciepła, które przekazuje otoczeniu (powietrze w pomieszczeniach). 
Zastosowanie pieca nadmuchowego eliminuje pośredni nośnik ciepła. Zadaniem pieca  jest bowiem ogrzewanie nie czynnika grzewczego, a bezpośrednio powietrza. Po ogrzaniu w piecu jest one rozprowadzane i dostarczane do pomieszczeń odpowiednimi kanałami. Piec nie tylko ogrzewa powietrze, ale też zapewnia jego właściwe rozprowadzenie poprzez wymuszenie cyrkulacji (obiegu).

Elementy pieca:

1. filtr powietrza;
2. palniki;
3. zawór gazowy;
4. wentylator spalin;
5. wentylator główny;
6. nagrzewnica;
7. zamknięta komora spalania

Budowa pieca nadmuchowego
Piec składa się z następujących elementów:

Zamknięty układ spalania - wytworzenie ciepła
Spalanie paliwa odbywa się w zamkniętej komorze spalania (7). Paliwem może być gaz ziemny GZ50 lub GZ41,5; gaz płynny lub rzadziej olej opałowy. W skład układu spalania wchodzą następujące elementy:

  • palniki w liczbie od 2 do 6 (2);
  • zawór sterujący podażą paliwa (3).

Powietrze, które będzie ogrzewane i rozprowadzane w domu, nie ma kontaktu z komorą spalania, co gwarantuje  jego czystość (nie będzie wymieszane z powstającymi spalinami).

Wymiennik ciepła - przekazanie ciepła powietrzu
Inaczej nagrzewnica (6) -  układ płyt metalowych, które przejmują ciepło wytworzone w komorze spalania. Następuje konwekcja, czyli przekazanie ciepła powietrzu przepływającemu między płytami.

Wentylatory - obieg powietrza i odprowadzanie spalin
W piecu znajdują się dwa wentylatory:

  • wentylator główny (5), odpowiedzialny za cyrkulację.  Jego zadaniem jest rozprowadzenie powietrza i kierowanie go do kanałów. Wentylator jest zasilany energią elektryczną (pobór mocy ok. 0,5 kW);
  • wentylator spalin (4). Kieruje spaliny wytworzone w komorze spalania do komina;

Filtr powietrza (1)
Należy do wyposażenia dodatkowego pieca (zadaniem tych akcesoriów jest poprawianie komfortu w domu poprzez korektę parametrów powietrza). Filtr pozwala na eliminację zanieczyszczeń takich jak cząstki stałe (kurz, pyłki, sierść). Innym urządzeniem poprawiającym jakość powietrza jest nawilżacz.
Piec może być też wyposażony w regulator pogodowy i termostat, który sterują pracą pieca zależnie od temperatury panującej na zewnątrz i w pomieszczeniu.

termostat programowalny    nawilżacz         filtr elektroniczny       filtr (wkład syntetyczny)

piec nadmuchowy kondensacyjnyParametry użytkowe
Podstawowymi parametrami użytkowymi są moc i sprawność kotła. Obecnie moc grzewcza pieców nadmuchowych wynosi od 10 do 34 kW. Najnowsze piece pozwalają na modulowanie wydajności - ich moc dostosowuje się do aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Spadek zapotrzebowania na ciepło powoduje spadek mocy pieca i jednoczesne obniżenie obrotów wentylatora.
Sprawność pieca może wynieść nawet 90% (dzięki eliminacji pośredniego medium grzewczego). Piece kondensacyjne osiągają do 106% sprawności.

Lokalizacja pieca nadmuchowego
Nagrzane powietrze w sposób naturalny unosi się do góry. Jednak dzięki wentylatorowi i wymuszonej cyrkulacji, jego kierunek przepływu może być dowolny. Powietrze może być kierowane do góry (piec umieszczony w piwnicy) i w dół (piec umieszczony np. na poddaszu nieużytkowym). Dlatego można umieścić piec prawie w każdym miejscu domu. Ograniczenia związane są tylko z wymaganiami technicznymi wobec pomieszczenia, w którym znajduje się jest piec. Musi ono spełnić wymagania dla pomieszczeń, w których zainstalowany jest piec gazowy z zamkniętą komorą spalania (kubatura pomieszczenia nie powinna być mniejsza niż 6,5 m³, a wysokość - niż 2,2 m).

Oceń artykuł
3,40 / 10 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Autor: Joanna Ryńska

Źródło: Polski Komfort

Polecamy Ci również

Zobacz także