Oznaczenie urządzeń gazowych

Oznakowanie urządzeń gazowych
Tabliczka znamionowa zawiera informacje dotyczące m.in. rodzaju gazu oraz ciśnienia.

Jakie informacje podane są na tabliczce znamionowej urządzenia gazowego? Co oznaczają poszczególne symbole na tych urządzeniach i o czym mówią? Wyjaśniamy


Warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę, czytając tabliczkę znamionową urządzenia gazowego. Znajdziemy tam informacje o parametrach urządzenia, ale także o jego bezpieczeństwie.

 

 

Tabliczka znamionowa urządzenia gazowego - jakie są na niej informacje?

Na tabliczce znamionowej podawany jest m.in. typ, który informuje o pochodzeniu powietrza do spalania i o sposobie odprowadzania spalin w określonych urządzeniach gazowych.

  • Typ A to urządzenia gazowe, które emitują spaliny do pomieszczeń, w których się znajdują. Zalicza się do nich kuchenki palnikowe oraz ogrzewacze pomieszczeń. Według wymagań, dla urządzeń tego typu zlokalizowanych w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi, moc przypadająca na 1 m3 pomieszczenia nie może być większa niż 175 W.
  • Typ B to urządzenia wspomagane wentylatorowo. Spalanie w takich urządzeniach przebiega za pomocą powietrza pobieranego z pomieszczenia, stąd pomieszczenie musi być doskonale wentylowane (własny kanał wentylacyjny). Spaliny kierowane są do odpowiedniego kanału spalinowego, a stamtąd odprowadzane na zewnątrz.
  • Typ C to urządzenia z zamkniętą komorą spalania. Powietrze do spalania zasysane jest z zewnątrz przez odpowiedni kanał. Spaliny odprowadzane są rurą biegnącą wewnątrz tego samego kanału. Rozwiązanie takie jest bezpieczniejsze, ponieważ w procesach spalania nie bierze udziału powietrze z pomieszczenia.

Jeśli chodzi o przytosowanie do spalania, urządzenia gazowe kwalifikuje się do następujących kategorii:

  • kategoria I – urządzenie może być zasilane jedną grupą paliw gazowych;
  • kategoria II – urządzenie może być zasilane paliwami gazowymi pochodzącymi z dwóch lub więcej grup w niepełnym zakresie;
  • kategoria III – obejmuje wszystkie grupy i podgrupy paliw gazowych.

W Polsce do celów komunalnych wykorzystywane są gazy z dwóch rodzin – rodziny drugiej (gazy ziemne) i rodziny trzeciej (skroplone gazy węglowodorowe). Z rodziny drugiej występują gaz ziemny wysokometanowy i dwa rodzaje gazów ziemnych zaazotowanych. Z rodziny trzeciej występują: propan w postaci ciekłej lub mieszanka gazów ciekłych – propanu i butanu.

Tabela 1. Klasyfikacja gazów do poszczególnych rodzin

rodzina rodzaj gazu oznaczenie
2 gaz ziemny wysokometanowy E
2 gaz ziemny zaazotowany (dawny GZ:35) Ls
2 gaz ziemny zaazotowany (dawny GZ:41.5) Lw
3 propan (C3), oznaczenie techniczne C P
3 propan butan (C4/C3),oznaczenie techniczne B B/P

 

 

 

 

Przykładowo, oznaczenia odczytuje się w następujący sposób:

  • I3B/P – urządzenie kategorii I, przeznaczone do opalania gazem z rodziny 3 (gazy płynne), tylko mieszanką propan/butan;
  • II2ELs3PB/P – urządzenie kategorii II, przeznaczone do opalania gazami z rodziny 2 (ziemnymi) - wysokometanowym i zaazotowanym oraz gazami z rodziny 3 (płynnymi): propanem i propanem/butanem.

Urządzenia przystosowane do pracy w warunkach polskich mają opis zaczynający się od znacznika PL. Po znaczniku podane jest oznaczenie rodzaju gazu oraz ciśnienie nominalne (Tabela 2).

Przeczytaj też: Zalety i ograniczenia ogrzewania podłogowego


Tabela 2. Oznaczenie kategorii gazu na tabliczce znamionowej

gaz ziemny wysokometanowy PL E – G20 – 20 mbar
gaz ziemny zaazotowany PL Ls – G2.350 – 13 mbar
gaz ziemny zaazotowany (Wielkopolska) PL Lw – G27 – 20 mbar
propan PL P – PROPAN – 45 mbar
propan/butan PL B/P – PROPAN/BUTAN – 45 mbar

Urządzenia gazowe: bezpieczeństwo i zgodność z normami, oznakowanie „CE" i „B"

Każde urządzenie gazowe musi spełniać surowe wymogi bezpieczeństwa. Do 2004 roku w Polsce obowiązywał znak bezpieczeństwa „B”, który oznacza, że urządzenie jest bezpieczne dla zdrowia, środowiska i swojego otoczenia. Obecnie certyfikacja na znak bezpieczeństwa „B" jest dobrowolna, (z wyjątkiem przepisów dotyczących materiałów budowlanych). Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej obowiązuje z kolei znak zgodności europejskiej „CE" pełniący podobną rolę do znaku „B", ale dotyczy on zgodności z normami europejskimi. Obecnie to właśnie certyfikat „CE" dopuszcza urządzenia do wejścia na rynek. Dla urządzeń gazowych przy znaku „CE" podaje się numer certyfikatu produkcji oraz numer identyfikacyjny, który określa także ważność certyfikatu.

Tabela 3.Zestawienie informacji o znaku bezpieczeństwa i znaku zgodności

znak BEZPIECZEŃSTWA ZGODNOŚCI
(Conformite Europeenne)
oznaczenie Oznaczenie urządzeń gazowych - zdjęcie 1 Oznaczenie urządzeń gazowych - zdjęcie 2
czy jest zgodny z prawem? tak tak
czy jest obowiązkowy? nie tak
czy obowiązuje w całej Unii? nie tak
ważny dla wyrobów: wyprodukowanych
przed 1.05.04
wszystkich
czy pozwala na wprowadzenie wyrobu na rynek? nie tak
czy jest gwarancją bezpieczeństwa? tak tak

 

Przeczytaj też: Instalacja na gaz płynny

Oceń artykuł
4,29 / 14 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Joanna Ryńska

Zdjęcia: Redakcja, Viessmann

Polecamy Ci również

Zobacz także