Oznaczenia opraw oświetleniowych

0
Oznaczenia opraw oświetleniowych

Oprawy oświetleniowe mają serię oznaczeń, które mówią nie tylko o ich właściwościach i przeznaczeniu (np. do jakiego pomieszczenia nadaje się oprawa). Informują też o tym, jakie wymogi (jakości, bezpieczeństwa, ochrony) spełnia dana oprawa.

Bezpieczeństwo i jakość opraw oświetleniowych
Oznaczenia opraw oświetleniowych - zdjęcie 1Jednolitym na całą  Europę znakiem bezpieczeństwa dla produktów elektrycznych jest certyfikat ENEC (European Norms Electrical Certification). W Polsce od 2009 roku jedyną jednostką, która prowadzi certyfikację w zakresie ENEC jest Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM-OBR. Produkty oznaczone znakiem ENEC nie muszą już być akceptowane w innym kraju europejskim.

Znak ENEC informuje, że produkt spełnia wymagania co najmniej zbieżne ze standardem ISO 9001. Zakład produkcyjny jest też poddawany dodatkowej inspekcji (jest to dodatkowa gwarancja jakości).

Obok znaku umieszczony jest kod. Kod jest przypisany jednostce certyfikującej:

kod jednostka
01 AENOR - Hiszpania
02 CEBEC - Belgia
03 IMO - Włochy
04 CERTIF - Portugalia
05 KEMA Quality – Holandia
06 NSAI - Irlandia
07 SNCH - Luksemburg
08 LCIE - Francja
09 ELOT (Grecka Organizacja Standardyzacji) - Grecja
10 VDE (Stowarzyszenie Technologii Elektrycznych, Elektronicznych
i Informacyjnych) - Niemcy
11 OVE (Austriackie Stowarzyszenie Elektrotechniczne) - Austria
12 BSI (Brytyjska Organizacja Standardyzacji) – Wielka Brytania
13 SEV (Stowarzyszenie Inżynierii Elektrycznej, Technologii i Prądu)
- Szwajcaria
14 Iterek SEMKO - Szwecja
15 Underwaters Laboratory International Demko A/S - Dania
16 FIMKO - Finlandia
17 NEMKO - Norwegia
18 MEEI - Węgry
19 ASTA BEAB: Usługi Certyfikacyjne ASTA i  BEAB (British
Electrotechnical Approvals Board).Brytyjskie Biuro Aprobat
Elektrotechnicznycb – Wielka Brytania
21 EZU – Czechy
22 SIQ – Słowenia
24 TUV Rheinland - Niemcy

Klasy ochronności opraw oświetleniowych
Oprawy oświetleniowe muszą  mieć środki zapobiegające przewodzeniu prądu. O zastosowanych zabezpieczeniach informuje klasa ochronności.

klasa
ochronności
oznaczenie opis
I Oznaczenia opraw oświetleniowych - zdjęcie 2 Wszystkie dotykalne części metalowe są ze sobą  tak połączone, że mogą przewodzić prąd elektryczny i są podłączone do przewodu ochronnego.
II Oznaczenia opraw oświetleniowych - zdjęcie 3 W wyniku zastosowanych izolacji, oprawa oświetleniowa nie ma narażonych na dotyk części metalowych, które w razie awarii mogłyby przewodzić prąd elektryczny. Brak przewodu ochronnego.
III Oznaczenia opraw oświetleniowych - zdjęcie 4 Oprawa zasilana jest niskim napięciem (do 42 V),
z transformatora lub z baterii.

 Inne znaki bezpieczeństwa

oznaczenie opis
Oznaczenia opraw oświetleniowych - zdjęcie 5 Znak bezpieczeństwa wydany przez polską jednostkę certyfikującą, rozpoznawany przez polskich klientów i będący gwarancją bezpieczeństwa urządzenia, tzn. jego zgodności z odpowiednimi normami. Od 1 maja 2004 znak ten nie jest już obowiązkowy. Producent jednak może się ubiegać o jego przyznanie (na zasadzie dobrowolnej certyfikacji), biorąc pod uwagę, że klienci
znają ten znak i mają zaufanie do oznaczonych nim produktów.
Oznaczenia opraw oświetleniowych - zdjęcie 6 Znak zgodności europejskiej. Znak ten świadczy o tym, że produkt jest zgodny z normami europejskimi i jako taki może być wprowadzony na rynki Unii Europejskiej. Od 1 maja 2004 r. obowiązuje także w Polsce i może być przyznawany przez polskie jednostki certyfikacyjne.
Oznaczenia opraw oświetleniowych - zdjęcie 7 Mówi o możliwości montażu na podłożu o normalnym stopniu palności.

Oznaczenia opraw oświetleniowych - zdjęcie 8Stopień szczelności (ochrony zewnętrznej) opraw oświetleniowych
Mówi o tym, jak elementy oprawy są chronione przed dostaniem się ciał obcych (kurzu, pyłu), dostępem osób niepowołanych (w jaki sposób osoba taka może dotknąć części niebezpiecznych) oraz przed przenikaniem wody. Stopień szczelności jest oznaczany za pomocą międzynarodowego kodu IP (Internal Protection – Ochrona Zewnętrzna), który składa się z dwóch cyfr charakterystycznych: pierwsza cyfra: ochrona przed dostępem osób niepowołanych i przedostawaniem się ciał obcych; druga cyfra: ochrona przed przenikaniem wody.

Oprawy oświetleniowe przeznaczone do mieszkań mają zazwyczaj, zależnie od przeznaczenia (związane jest to z wilgotnością pomieszczenia albo jego narażeniem na zapylenie),  stopień ochrony IP20 (pomieszczenia mieszkalne), IP44 (łazienki), a także IP23 i IP40.

Pierwsza cyfra charakterystyczna

  ochrona przed dostaniem się ciał obcych ochrona przed dostępem części niebezpiecznych
0 brak ochrony brak ochrony
1 o średnicy większej niż 50 mm wierzchem dłoni
2 o średnicy większej niż 12,5 mm palcem
3 o średnicy większej niż 2,5 mm narzędziem
4 o średnicy większej niż 1,0 mm drutem
5 ograniczona ochrona przed pyłem drutem
6 ochrona pyłoszczelna drutem

Druga cyfra charakterystyczna

  ochrona urządzenia przed wnikaniem wody
0 brak
1 kapiącej pionowo
2 kapiącej (odchył do 15° w każdą stronę)
3 natryskiwanej
4 rozbryzgiwanej
5 lanej strugą
6 lanej silną strugą
7 przy krótkotrwałym zanurzeniu
8 przy ciągłym zanurzeniu
9K lanej strugą pod ciśnieniem 80-100 [bar], do +80°C - zgodnie z normą DIN 40050

Oprócz tego na oprawach można spotkać oznaczenia graficzne informujące o źródle światła, mocy, kącie obrotu oprawy, dodatkowym wyposażeniu, wadze, rozmiarach, kolorystyce oraz zasadach mocowania oprawy. Oto przykładowe oznaczenia:

Oznaczenia opraw oświetleniowych - zdjęcie 9 Oznaczenia opraw oświetleniowych - zdjęcie 10 Oznaczenia opraw oświetleniowych - zdjęcie 11
informacja o źródle światła w komplecie statecznik 
elektroniczny
moc źródła światła
Oceń artykuł
4,25 / 8 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Ewa Kalicka

Źródło: Tomasz Swiebocki

Polecamy Ci również

Zobacz także