Opłaty za wodę

1
Opłaty za wodę

Za co płacimy, rozliczając się z wykorzystanej przez nas wody? Przedsiębiorstwa wodociągowe określają ceny za metr sześcienny dostarczonej zimnej wody i za metr sześcienny odprowadzonych ścieków. Jeśli wodę ciepła przygotowywana jest centralnie, podlega osobnemu rozliczeniu.

Przedsiębiorstwa wodociagowe wyznaczają stawkę za doprowadzenie 1 m³ wody oraz za odprowadzenie 1 m³ ścieków. Opomiarowane jest tylko zużycie wody zimnej - przyjmuje się, że ilość odprowadzanych ścieków odpowiada ilości zużytej wody zimnej.  

Jak wygląda rozliczenie?

  • dla budynku wielorodzinnego - za rozliczenie opłat z przedsiębiorstwem wodociągowym odpowiada właściciel (administrator) nieruchomości i jego zadaniem jest rozliczenie kosztów z mieszkańcami. Najczęściej stosowany jest system zaliczkowy - mieszkańcy wnoszą miesięczne opłaty za przewidywane zużycie wody (np. 5 m³ na osobę). Jeśli wszyscy mieszkańcy mają wodomierze, płacą za faktycznie zużytą wodę (wg. wskazania wodomierza mieszkaniowego). Po upływie okresu rozliczeniowego (najczęściej jest to pół roku) następuje rozliczenie - mieszkańcy, którzy zużyli mniej wody otrzymują odpowiedni zwrot; mieszkańcy, którzy zużyli więcej - dopłacają. Jeśli między sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych a wskazaniami wodomierza głównego jest różnica (tzn. dostarczono więcej wody niż zużyli mieszkańcy) możliwe są dwa rozwiązania. Właściciel budynku albo sam rozlicza się z dodatkowo zużytej wody, albo dzieli opłatę "po równo" pomiędzy mieszkańców. Jeśli wodomierze są tylko w części mieszkań, wówczas ich lokatorzy rozliczają się wg wskazań wodomierza. Od wskazań wodomierza głównego odejmowana jest ilość wody zużyta przez "opomiarowanych" mieszkańców. Pozostała ilość dzielona jest proporcjonalnie do ilości lokali - za każdy lokal wnoszona jest taka sama opłata niezależnie od jego wielkości i faktycznego zużycia wody. Jeśli w żadnym mieszkaniu nie ma wodomierza, opłata za wodę określona wg wskazań wodomierza głównego dzielona jest proporcjonalnie do ilości lokali - za każdy lokal wnoszona jest taka sama opłata niezależnie od jego wielkości i faktycznego zużycia wody.
  • dla budynku jednorodzinnego - rozliczamy się za dokładnie tyle wody, ile zużyliśmy wg wskazań wodomierza. Jeżeli część wody jest zużywana bezpowrotnie, np. na podlewanie ogródka, nie musimy wówczas płacić za odprowadzenie ścieków. Jest jednak warunek - woda przeznaczona do bezpowrotnego zużycia musi być osobno opomiarowana (założony osobny wodomierz).

Jak policzyć, ile mamy zapłacić za usługi wodno - ściekowe?

Przykład. Mieszkanie z wodomierzem w Gdańsku.
W mieszkaniu mieszkają 3 osoby, zużycie wody zimnej na osobę określone jest jako 6 m³. Wskazanie wodomierza na początku okresu rozliczeniowego wyniosło 208,34 m³, a na końcu 291,08 m³. Cena za doprowadzenie wody w Gdańsku wynosi 2,79 zł a odprowadzenie ścieków - 2,78 zł.

Miesięczna opłata wynosi więc:
prognoza zużycia wody na osobę x liczba osób x cena za 1 m³ wody 
+
prognoza zużycia wody na osobę x liczba osób x cena za 1 m³ ścieków.

czyli 6 x 3 x 2,79 + 6 x 3 x 2,78 = 50,22 + 50,04 =100,26 zł. Za pół roku opłata wyniesie więc 601,56 zł.

Obliczmy teraz faktyczne zużycie wody (jako różnicę wskazań): 291,08 - 208,34 = 82,74.
Cena za doprowadzenie tej ilości wody (i odprowadzenie takiej samej ilości ścieków!) wyniesie: 82,74·(2,79+2,78) = 82,74·5,57 = 460,86.

Różnica między wniesioną a należną opłatą wynosi:601,56-460,86=140,70. Taką sumę uzyskamy jako zwrot - najczęściej można ją odliczyć od kolejnego rozliczenia miesięcznego.

Ceny za wodę i ścieki w wybranych miastach wojewódzkich (brutto). Dane na podstawie serwisów internetowych poszczególnych przedsiębiorstw wodociągowych.

miasto ceny
obowiązują
dostarczenie
1 m³ wody
odbiór
1 m³ ścieków
cena
razem
Białystok 1.06.04 -
31.05.05
2,12 2,18 4,30
Bydgoszcz od  01.01.02 2,22 3,69 5,91
Gdańsk aktualny cennik 2,55 3,31 5,85
Katowice*   1,59    
Kielce od 01.01.05 2,59 2,08 5,00
Kraków od 01.01.05 2,56 2,44 5,00
Lublin od 01.03.2005 2,53 2,73 5,26
Łódź w roku 2005 2,19 1,71 3,91
Opole aktualny cennik 1,96 2,51 4,47
Poznań aktualny cennik 2,93 3,77 6,70
Rzeszów aktualny cennik 2,32 2,21 4,53
Warszawa od 1.03.02 2,16 2,65 4,81
Wrocław od 1.03.04 2,69 2,23 4,91
Zielona Góra 01.04.05 -
31.03.06
2,78 2,77 5,55

*Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe zajmuje się tylko dostarczaniem wody

Dlaczego ceny różnią się między miastami? Zależy to od wielu czynników, ale najważniejsze to:

  • koszt uzdatnienia wody - im lepsza jakość wody u źródła, tym niższy koszt jej uzdatniania, a tym samym i cena;
  • struktura dostawcy wody - zależnie od tego, czy firma która zajmuje się gospodarką wod-
    no - ściekową jest samodzielna czy też współpracuje z gminą (miastem). Bywa też tak (już poza miastami wojewódzkimi), że gospodarką wodno - ściekową zarządza gmina.
Oceń artykuł
4,50 / 6 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Autor: Joanna Ryńska

Polecamy Ci również

Zobacz także