Ogrzewanie elektryczne na zimę

ogrzewanie domuOgrzewanie elektryczne może mieć wiele zastosowań. Jest to przede wszystkim dobre rozwiązanie na zimę, stanowiące skuteczną ochronę naszego domu przed śniegiem i mrozem. Zapewnia ciepło nie tylko we wnętrzu, ale także na zewnątrz budynku.

Producentem kompletnego ogrzewania elektrycznego jest firma Tyco Thermal Controls. Oferuje zarówno system ogrzewania podłogowego oraz system HWAT dostarczający ciepłą wodę użytkową bez recyrkulacji, a także specjalne systemy elektryczne zapobiegające zamarzaniu rur i rynien, jak również chroniące podjazdy, schody i chodniki przed zalegającym śniegiem czy tworzeniem się lodu. Nad prawidłowym działaniem poszczególnych systemów grzewczych czuwają odpowiednio dobrane systemy sterujące. Dbają one też o to, aby ogrzewanie pracowało tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne, dzięki czemu elektryczne systemy grzewcze są energooszczędne.

kable grzewcze w rynnachOchrona rynien przed gromadzeniem się śniegu i lodu
Kompletny samoregulujący system z elektrycznym przewodem grzejnym FroStop Black (28 W/m w śniegu/lodzie, 16 W/m w powietrzu przy 5°C) stanowi niezawodną ochronę przed uszkodzeniami w warunkach zimowych. Utrzymuje drożność odpływu topniejącego śniegu i lodu, jednocześnie eliminując zagrożenie spowodowane soplami i nawisami lodowymi. Zabezpiecza poszycie dachu, rynien i rur odpływowych przed działaniem zamarzającej wody nagromadzonej pod zalegającym śniegiem. Przewody grzejne układa się prostoliniowo wzdłuż rynien i wewnątrz rur. W rynnach skrzynkowych lub korytach, może zaistnieć potrzeba ułożenia przewodu w kilku liniach. Do mocowania przewodu, wykonywania rozgałęzień, podłączenia zasilania i zakończenia służą akcesoria stanowiące element danego systemu.
Istnieje możliwość pełnej automatyzacji pracy – sterownik EMDR-10 z czujnikiem temperatury i wilgotności włącza system samoczynnie tylko pod warunkiem jednoczesnego wystąpienia określonych warunków atmosferycznych.

ogrzewanie podjazduOdśnieżanie dróg, podjazdów, schodów i wyjść awaryjnych
W efekcie podwyższających się standardów utrzymania nawierzchni chodników, zjazdów, ramp załadunkowych, lądowisk, stosowanie elektrycznych przewodów grzejnych jest znacznie skuteczniejszą i niezawodną, a przede wszystkim wygodniejszą metodą niż ręczne odśnieżanie i topienie lodu piaskiem i solą.

O ile jeszcze kilka lat temu, stosowanie ogrzewania elektrycznego do ww. nawierzchni miało miejsce jedynie w najbardziej reprezentacyjnych obiektach budowlanych, to obecnie stało się powszechne również w budownictwie wielorodzinnym, a nawet jednorodzinnym. Prawidłowo zaprojektowany i wykonany system przeciwoblodzeniowy gwarantuje bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego, ograniczenie kosztów napraw uszkodzeń nawierzchni spowodowanych działaniem zamarzającej wody, oszczędność energii i czasu na usuwanie oblodzenia oraz ochronę środowiska przed używaniem substancji do rozmrażania.

W zależności od typu nawierzchni producent oferuje różne rodzaje przewodów:
Do nawierzchni betonowych
:

  • Samoregulujące przewody grzejne EM2-XR (300 W/m²; 90 W/m przy 0°C).
  • Stało-oporowe maty grzejne EM2-CM (300 W/m²).
  • Stało-oporowe przewody grzejne EM4-CW (25 W/m).

Do nawierzchni asfaltowych:

  • Przewody w izolacji mineralnej EM-MI-PACK (300 W/m²; zestawy od 1270 W do 4290 W)

Dzięki stosowanym sterownikom przewody dostarczają tylko taką ilość ciepła, która jest potrzebna do stopienia śniegu i lodu. Sterownik VIA-DU-20 włącza system w ściśle określonych warunkach – gdy temperatura spada poniżej zaprogramowanej wartości i jednocześnie występują opady atmosferyczne.

ogrzewanie instalacjiZabezpieczenie rur przed zamarzaniem

Zadaniem samoregulujących przewodów grzejnych jest ochrona przed zamarzaniem rur wodociągowych i kanalizacyjnych, zabezpieczenie instalacji doprowadzających olej opałowy lub inne ciecze zmieniające swoje właściwości fizyko-chemiczne pod wpływem niskich temperatur oraz utrzymanie właściwej temperatury rurociągu.
Stosowanie samej izolacji cieplnej lub zwiększanie jej grubości często jest niewystarczające lub niekorzystne ze względów ekonomicznych. Szczególnie przy braku ciągłego przepływu czynnika
w instalacji, stosowanie ogrzewania elektrycznego jest konieczne.

Elektryczne przewody grzejne Raychem dostosowane są do wielu aplikacji:
Zabezpieczenie przed zamarzaniem rur z wodą, przewody układane na rurach:

  • Frostop Green (10 W/m przy 5°C)
  • FroStop Black (18 W/m przy 5°C).

Zabezpieczenie przed zamarzaniem rur z wodą, przewody układane wewnątrz rur:

  • ETL-10 (10 W/m przy 5°C w powietrzu, 20 W/m przy 5°C w wodzie)

Utrzymanie temperatury rur kanalizacyjnych zawierających substancje tłuszczowe:

  • FS-C-2X (31 W/m przy 5°C, 22 W/m przy 40°C).

Przewody mogą być stosowane zarówno do rur metalowych, jak i rur z tworzyw sztucznych. Układa się je wzdłuż rurociągu pod warstwą izolacji. Moc grzejna, jaką należy doprowadzić w celu skompensowania strat ciepła, a więc jaki przewód należy zastosować i jaką izolację cieplną – obliczamy lub dobieramy na podstawie gotowych tabel strat ciepła.
Do każdego systemu producent zapewnia kompletny zestaw komponentów oraz sterowników. Aby sterować pracą takich obwodów możemy zastosować specjalne termostaty. Podstawowe sterowanie polega na pomiarze temperatury powierzchni rurociągu w najzimniejszym jego punkcie i załączaniu obwodów grzejnych, gdy temperatura osiągnie nastawioną wartość. Do większych instalacji uzasadnione jest stosowanie termostatów z funkcją oszczędzania energii np. Raystat-Eco-10. Wyznaczają one cykl pracy obwodów w oparciu o pomiar temperatury otoczenia zgodnie ze specjalnie opracowanym algorytmem PASC (sterowanie proporcjonalne względem temperatury otoczenia).

Oceń artykuł
4,67 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Polecamy Ci również

Zobacz także