Ograniczniki przepięć

Ograniczniki przepięć

Zarówno nowe, jak i modernizowane instalacje elektryczne powinny być wyposażone w urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.

Konieczność stosowania tych urządzeń zapisana jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 75 poz. 690) Zasady ochrony przeciwprzepięciowej w obiektach budowlanych określone są w normie PN-IEC 60364-4-443.

Jak powstają przepięcia?
Większość niebezpiecznych przepięć w instalacji elektrycznej, które mogą uszkodzić lub zakłócić pracę urządzeń występuje w wyniku:

  • bliskich lub bezpośrednich wyładowań atmosferycznych w budynek,
  • procesów łączeniowych odbiorników o dużej mocy,
  • przepięć spowodowanych elektrycznością statyczną.

Przepięcia mogą osiągać wartość wielokrotnie przekraczającą wytrzymałość udarową urządzeń. Aby zapobiec ich uszkodzeniu, stosuje się wewnątrz budynku trójstopniowy system ochrony przeciwprzepięciowej.
Badania wykazały, że uszkodzeniu mogą ulec urządzenia, które znajdują się w obszarze do 1000 m od miejsca uderzenia pioruna.

zagrożenie piorunemprzepięcia po uderzeniu pioruna

Źródłem zagrożenia dla instalacji elektrycznej, oprócz bezpośrednich wyładowań atmosferycznych w instalację odgromową budynku i napowietrzną linię zasilającą, może być także uderzenie pioruna w metalowe elementy ogrodzeń np. bramę kutą. Przepływ prądu piorunowego przez elementy bramy może spowodować przenikanie przepięć do instalacji elektrycznych poprzez domofony i napędy bram.
Szczególnie narażone na przepięcia są urządzenia typu komputery, faksy, telefony, które posiadają zasilacze impulsowe. Są one bardziej wrażliwe na przepięcia niż zasilacze z transformatorami starego typu.

Co to jest ogranicznik przepięć?
Ograniczniki przepięć są to aparaty stosowane w instalacjach elektrycznych do ochrony przed przepięciami, zbudowane na bazie iskierników lub warystorów. W chwili uderzenia pioruna w linię napowietrzną zasilającą budynek, część prądu piorunowego przedostaje się do instalacji elektrycznej. Stwarza to zagrożenie uszkodzenia zarówno samej instalacji, jak i odbiorników do niej podłączonych. Zainstalowanie ograniczników przepięć tworzy alternatywną drogę przepływu dla prądu piorunowego. Udar jest odprowadzany poprzez przewód PE do ziemi.
Bezpośrednie uderzenie pioruna w instalację odgromową prowadzi do uzyskania wysokiego potencjału przez instalacje elektryczne i przewodzące wewnątrz budynku. Ograniczniki przepięć są częścią systemu wyrównania potencjałów w obiekcie. Ograniczają powstające różnice potencjałów w trakcie przepływu prądu piorunowego w instalacji elektrycznej.

instalacja bez ogranicznika przepięć i z ogranicznikiem

Oceń artykuł
3,20 / 5 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także