Odprowadzanie wód opadowych

Odprowadzanie wód opadowych

Wody deszczowej zebranej z dachu i podwórza lub wody gruntowej z drenażu nie można odprowadzać do kanalizacji sanitarnej. Wody te należy kierować do kanalizacji deszczowej (lub, jeśli taka jest, ogólnospławnej). Co jednak robić, kiedy budynek znajduje się na terenie bez kanalizacji?

Podobnie jak każdy ściek, wodę deszczową lub z drenażu należy skierować do odbiornika – może nim być grunt, rów melioracyjny lub rzeka. Wody z odwodnień mają jednak przewagę nad innymi ściekami – są na tyle czyste, że nie wymagają dodatkowych procesów oczyszczających. Należy jednak osobno odprowadzać wodę gruntową (z drenażu) i wodę deszczową (z odwodnienia dachu i podwórza – wodę z tych dwóch źródeł można odprowadzać wspólnie).

Skąd odprowadzana jest woda?
Woda z drenażu kierowana jest do drenarskiej studzienki zbiorczej i stamtąd przekazywana do odbiornika. Woda z kanalizacji deszczowej (systemy orynnowania, wpust dachowy) wyprowadzana jest rurą spustową poza budynek. Rura może być zakończona wylewką, z której następuje bezpośredni wypływ wody, albo podłączona do instalacji zbierającej wodę.

Jeżeli teren jest nachylony w jednym kierunku, woda deszczowa może spłynąć powierzchniowo bezpośrednio do odbiornika (rów melioracyjny, rzeka). Nie ma wówczas potrzeby montowania dodatkowej instalacji ani stosowania odwodnień liniowych. Woda z odwodnień liniowych (podwórko, droga) kierowana jest do studzienki zbiorczej.

System odwodnienia dachu i podwórza
System odwadniania dachu należy połączyć z instalacją odprowadzającą do odbiornika. Można zastosować dwa rozwiązania:
  • rurę wpustową należy wpuścić w grunt (poprzez osadnik zanieczyszczeń,  np. liści) i połączyć z instalacją, która pozwoli na odprowadzenie wody bezpośrednio do odbiornika;
  • pod wylewką rynny powinien znaleźć się wpust podwórzowy – jego zadaniem będzie odbieranie wody deszczowej spływającej z dachu i skierowanie jej do instalacji.

Jeśli na terenie występuje zarówno system odwadniania dachu, jak i podwórza, można je połączyć. W tym celu instalację odbierającą wodę deszczową trzeba skierować do studzienki zbiorczej, gromadzącej wodę z odwodnień liniowych. Studzienka zbiorcza musi mieć odpowiednią do takich zadań pojemność.

Oceń artykuł
3,33 / 12 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Polecamy Ci również

Zobacz także