Ochrona przed prądem

Od instalacji elektrycznych wymaga się, by były funkcjonalne, trwałe, estetyczne i bezpieczne w użytkowaniu. Jednym z elementów bezpieczeństwa jest ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.

Bezpieczna instalacja elektryczna nie może dopuścić do przepływ prądu przez ciało człowieka, powinna ograniczać czas przepływu prądu porażeniowego a także uniemożliwić bezpośredni dotyk do czynnych części urządzeń pracujących. W przypadku uszkodzeń wywołujących napięcia dotykowe na częściach przewodzących o wartościach niebezpiecznych dla człowieka, instalacja musi szybko się wyłączyć, by nie stanowić dalszego zagrożenia.

Elementy ochrony przed porażeniem prądem

Stosowanie układów sieciowych zgodnie z obowiązującymi normami
Obwody instalacji wykonane w różnych układach sieciowych różnią się między sobą sposobem ochrony przeciwpożarowej, sposobem uziemienia punktów neutralnych i liczbą przewodów prowadzących prąd. Obecnie  konieczne jest stosowanie układu sieci TN-S, lub TNS-C. W tych układach następuje rozdzielenie funkcji przewodu ochronno - neutralnego PEN na przewód ochronny PE i neutralny N, co redukuje pojawienie się napięcia fazowego na obudowie metalowych odbiorników oraz pojawienie się na przewodzie PEN napięcia niekorzystnego dla użytkowników odbiorników. Wielokrotne uziemianie przewodu PE i PEN w układzie TN, w którym następuje samoczynne wyłączenie zasilania, jako ochrona przed dotykiem pośrednim powoduje:

  • obniżenie napięcia na nieuszkodzonym przewodzie,
  • utworzenie drogi zastępczej prądu zwarciowego w przypadku przerwania przewodu PE lub PEN,
  • obniżenie napięcia w przewodzie PE lub PEN, który został zerwany.

Połączenia wyrównawcze
W celu ograniczenia napięć występujących pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi stosuje się połączenia wyrównawcze. Każdy budynek powinien być wyposażony w urządzenie wyrównawcze główne. Jest nim szyna uziemiająca umieszczona w najniższej kondygnacji budynku. Do niej przyłączone są przewody uziemienia ochronnego lub ochronno-funkcjonalnego, przewody ochronne lub ochronno-neutralne, przewody funkcjonalnych urządzeń wyrównawczych, metalowe rury oraz przewody wewnętrznej instalacji wodnej lub metalowe elementy konstrukcyjne budynku.

Elementy przewodzące wprowadzane do budynku z zewnątrz muszą być podłączone do głównej szyny uziemiającej możliwie jak najszybciej miejsca ich wprowadzenia.

Uziomy
W pierwszej kolejności należy używać uziomów naturalnych, takich jak metalowe konstrukcje budynku, zbrojenia fundamentowe ścian, metalowe rurociągi wodne, metalowe pancerze i powłoki kabli energetycznych. Wykorzystując zbrojenie jako element ochronny, pamiętać należy by przewody uziemienia przyłączyć do dwóch różnych prętów zbrojenia ściany lub fundamentu. Poza naturalnymi metodami ochrony budynku, stosuje się uziomy sztuczne. Uziom fundamentowy wykonuje się z płaskownika stalowego, ocynkowanego. Przy wykonaniu połączeń z uziomem fundamentowym konieczne jest w wielu przypadkach wykonanie przejścia przewodu uziemiającego przez izolację poziomą. Miejsca te należy starannie uszczelnić.

Ochrona przed dotykiem pośrednim (tzw. ochrona dodatkowa)
Opiera się na szybkim samoczynnym wyłączeniu prądu w instalacji. Służą temu wyłączniki nadprądowe i różnicoprądowe.

W pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniem, jak łazienka, pomieszczenie z hydroforem, kotłownia, pralnia, w których nie ma możliwości stosowania zabezpieczenia przez samoczynne wyłączenie się zasilania po przekroczeniu wartości dopuszczalnej, powinny być wykonane dodatkowe zabezpieczenia wyrównawcze (np. przewody ochronne urządzeń, metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane).

Oceń artykuł
4,00 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także