Nowelizacja Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, czyli OZE

0
Odnawialne źróła energii
Polacy coraz częściej przekonują się do stosowania odnawialnych źródeł energii.

Odnawialne źródła energii (OZE) są od wielu lat popularne na Zachodzie. Polacy dopiero zaczynają się z nimi oswajać. W naszym kraju odnawialne źródła energii zaspokajają tylko ponad 4 procent zapotrzebowania na energię. Trend się jednak zmienia, a zainteresowanie OZE wzrasta. Nowelizacja Ustawy o OZE ma ten wzrost przyspieszyć.

Ustawa o OZE jest – jak twierdzą nie tylko politycy, ale także eksperci z branży – punktem zwrotnym w rozwoju krajowego rynku odnawialnych źródeł energii. Jej najważniejsze zapisy dotyczą wdrożenia nowego systemu wsparcia tego rodzaju energetyki, a przez to uzyskania oszczędności.


Myśląc o inwestycji w odnawialne źródła energii, należy pamiętać, że każdy budynek jest inny. Dlatego zanim wybierzemy optymalną dla naszego domu metodę pozyskiwania energii, warto przeprowadzić szczegółową analizę energetyczną budynku. Odnosi się to zarówno rozwiązań opartych na OZE, jak i tych bardziej tradycyjnych.
Fot. Seemann (moguefile.com) 

Efektywność energetyczna, czyli co to takiego

Eektywność energetyczna to coraz modniejsze hasło, ale nie każdy wie, co się za nim kryje. Jest to wykorzystanie energii mające na celu zmniejszenie jej zużycia w ramach produkcji, eksploatacji czy prowadzenia usług. Co za tym idzie – mamy płacić niższe rachunki.
Za OZE przemawiają konkretne działania. Dotyczą one gospodarowania energią potrzebną do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji czy energią elektryczną zużywaną przez maszyny i urządzenia. Mniejsze koszty produkcji energii i mniejsze koszty przesyłu to z kolei większe bezpieczeństwo tzw. systemu energetycznego.

Dostosowanie budynków

Główne działania polegają na modernizacji i dostosowaniu budynków w ten sposób, żeby można było wprowadzić nowoczesne rozwiązania w zakresie zarządzania i sterowania pracą budynku. Nie chodzi jedynie o budownictwo jednorodzinne. Wzrastające koszty za energię i ogrzewanie przekonują także spółdzielnie mieszkaniowe czy wspólnoty mieszkaniowe do korzystania z takich rozwiązań. Same remonty budynków to jednak za mało. To dlatego istotne są remonty sieci przesyłowych.
W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych danych województw, zakładanych na lata 2014–2020, wspierane jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach naszej gospodarki. Dotyczy to głównie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Gminy popierają OZE

To przeważnie samorządy oraz instytucje czy organizacje lokalne stawiają na efektywność energetyczną i gospodarkę niskoemisyjną. Podejmowane przez gminy działania mają doprowadzić do podniesienia efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii zarówno w budynkach publicznych, jak i w sektorze mieszkaniowym.
Poszczególne województwa realizują priorytetowe działania. Jednym z takich jest zwiększony udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w danym regionie. W wyniku tego ma wzrosnąć poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych w danm regionie. To przełoży się na jej zwiększony udział w regionalnym bilansie produkcji energii ogółem.

Należy jednak podkreślić, że zastępowanie energetyki konwencjonalnej energią z odnawialnych źródeł musi odbywać się stopniowo w sposób uzasadniony ekonomicznie.

Dom wysoce energochłonny

Budynki odgrywają tutaj główną rolę. To dlatego, że są największymi odbiorcami energii. W Unii Europejskiej pochłaniają one ponad 40 procent całej zużywanej energii, natomiast przeciętnie 80 procent z tego przeznacza się na ich ogrzewanie.

Prąd nie tylko firmowy

W biznesie efektywność energetyczna także ma coraz większe znaczenie. Kolejne działania skupiają się bowiem na promowaniu efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii w polskich przedsiębiorstwach, ale także w urzędach, szpitalach oraz innych obiektach użyteczności publicznej.

Energia z odnawialnych źródeł energii

Kolejne działanie priorytetowe odnosi się do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Będzie ono skupiało się na inwestycjach w infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, czyli przede wszystkim słońca, biogazu, wody, biomasy.
Same plany to za mało. Za nimi idą natomiast konkretne pieniądze. Gminy mogą otrzymać dodatkowe fundusze na wsparcie produkcji i dystrybucji energii pochodzącej z OZE, z wyłączeniem energii z wiatru. Mogą również liczyć na dofinansowanie kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych i budynków użyteczności publicznej.

Dofinansowanie do OZE w ramach programu „Prosument”

Od 1 sierpnia 2015 roku osoby starające się o dofinansowanie na zakup i montaż instalacji OZE z programu „Prosument”, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie muszą łączyć produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej. To korzystna zmiana w programie, która z wydłużeniem okresu wyższych dofinansowań do 2016 roku zwiększy jednocześnie zakres przyznawanych dotacji. Wcześniej NFOŚiGW dostosował zasady otrzymywania dofinansowania na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Te zmiany dotyczą inwestorów, wytwarzających zieloną energię na własne potrzeby, ale także tych czerpiących zysk z odsprzedaży jej nadwyżek.

Przeczytaj również: O wytwarzaniu prądu z wykorzystanie instalacji solarnych

– Preferencyjne finansowanie źródeł ciepła, obejmujące zakup i instalację kotłów opalanych biomasą, pomp ciepła i kolektorów słonecznych o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, do końca 2016 roku wynosić będzie do 20 procent kosztów kwalifikowanych – informują w Aqua Therm Warsaw. – W kolejnych latach spadnie do 15 procent.

Zmiany w Ustawie o OZE mile widziane

Tymczasem wybrane organizacje są za wprowadzeniem kolejnych zmian. Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan proponuje np. rozszerzenie nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii o przepisy umożliwiające prowadzenie inwestycji etapami.
– Przy obecnym brzmieniu definicji instalacji OZE zaniechanie wprowadzenia takiego rozwiązania ograniczy swobodę działalności gospodarczej – uważa Daria Kulczycka, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu w Lewiatanie. – Uniemożliwi też racjonalne wykorzystanie raz wybudowanej infrastruktury do przyłączania kolejnych instalacji. To natomiast jest niezgodne z zasadą efektywnego wykorzystania istniejących zasobów technicznych.

Ekspertka kontynuuje: – Brak regulacji w Ustawie uniemożliwi rozbudowę elektrowni wiatrowej, Małych Elektrowni Wodnych lub instalacji biomasowej, jeżeli w danej lokalizacji istniałyby ku temu warunki w przyszłości. Umożliwienie realizacji inwestycji w etapach gwarantuje racjonalne wykorzystanie sieci oraz jest zgodne z nałożonym na Polskę obowiązkiem wspierania i działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, gwarantując jak najlepsze wykorzystanie infrastruktury elektrycznej. Wpłynie to także na racjonalizację nakładów, jakie muszą zostać poniesione dla uzyskania odpowiedniego poziomu udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym.

Oceń artykuł
5,00 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także