Nawiewniki okienne - świeże powietrze w domu

0
Nawiewniki okienne
Nawiewniki okiennne pozwalają na wymianę powietrza w pomieszczeniu bez potrzeby otwierania okien.

Komfort i zdrowie mieszkańców uwarunkowane są m.in. odpowiednią jakością powietrza w pomieszczeniach, a za nią odpowiedzialna jest wentylacja – zorganizowana wymiana powietrza – działająca w sposób naturalny lub też wspomagana wentylatorami. Nawiewniki w oknach, w przeciwieństwie do dostarczania powietrza przez otwieranie okien, pozwalają doprowadzać powietrze w sposób ciągły, uzależniony od aktualnie panujących warunków. Dostępne na rynku produkty różnią się sposobem działania, ilością dostarczanego powietrza oraz poziomem tłumieniem hałasu zewnętrznego.

Dlaczego warto montować nawiewniki?

Produkowane okna mają coraz lepsze parametry izolacyjności. Ciepłe 5,6-komorowe profile, wysokiej jakości uszczelki oraz  współczynniki przenikania ciepła dla szyb wyn oszące nawet 0,3 W/(m2·K) sprawiają, iż okna chronią mieszkańców przed utratą ciepła oraz przenikaniem do wnętrza hałasu. W konsekwencji „chronią” także przed dostępem świeżego powietrza z zewnątrz. Wietrzenie pomieszczeń przez otwarcie okien nie zawsze jest możliwe i komfortowe, zwłaszcza zimą, kiedy mieszkanie szybko się wychładza. Zakłócenie systemu wentylacji prowadzi do zwiększenia poziomu zanieczyszczenia powietrza wewnątrz pomieszczeń oraz wzrostu wilgoci, rozwoju pleśni i grzyba. Następuje kondensacja pary wodnej na powierzchni szyby, a także niedobór powietrza potrzebnego, np. do spalania w piecach gazowych i kominkach. Może wpływać to również na złe samopoczucie użytkowników, a nawet stanowić zagrożenie dla ich zdrowia.

Przeczytaj: Okna dachowe energooszczędne


Wymagana Ilość dostarczanego powietrza w pomieszczeniach

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określono, iż minimalny strumień powietrza doprowadzanego do pomieszczeń, nie będących pomieszczeniami pracy to 20 m³/h na osobę przewidzianą w projekcie budowlanym na pobyt stały.

 

Przepływ powietrza w mieszkaniu

Zgodnie z polskimi przepisami określonymi w normie PN-83/B-03430 Az3 2000 powietrze ma być doprowadzone do wszystkich pokoi, jak również kuchni, także tej z oknem, a następnie usunięte przez kratki wentylacyjne umieszczone w tzw. pomieszczeniach technicznych, czyli kuchni, łazience, WC oraz wszystkich pomieszczeniach bez okien, a także pokojach oddzielonych więcej niż dwojgiem drzwi oraz pokojach położonych na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym. Bardzo ważne jest też zapewnienie przepływu powietrza od elementów nawiewnych do kanałów wyciągowych. Pamiętajmy o podcięciu drzwi w pokojach (otwór min. 80 cm²) oraz wykonaniu w drzwiach kuchni, łazienki, toalety otworów o powierzchni łącznej 220 cm².

Zobacz też: Lukarna czy okno dachowe

 

Ze względu na sposób działania wyróżnia się następujące rodzaje nawiewników:

  • nawiewniki sterowane ręcznie – użytkownik sam reguluje stopień otwarcia nawiewnika, decydując o ilości dostarczanego powietrza. Ręcznie zmienia położenie przepustnicy nawiewnika.
  • nawiewniki ciśnieniowe – samoregulujące. Ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Dzieje się tak do poziomu różnicy ciśnień, przy którym wydajność nawiewnika osiąga wartość maksymalną. Przy dalszym wzroście skrzydełka odchylają się, ograniczając ilość doprowadzanego powietrza. Taka sytuacja może być spowodowana, np. podmuchem wiatru. Użytkownik ma możliwość zamknięcia przesłony, ograniczając w ten sposób przepływ powietrza do minimum.
  • nawiewniki higrosterowane – sterowane automatycznie. Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza na skutek codziennych prac domowych, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp.
 

Regulacja nawiewników - czujnik sterujący

Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, która pod wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje większe lub mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie do wnętrza odpowiedniej ilości powietrza. Nawiewniki pracują w zakresie od 35 do 70% wilgotności względnej. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu jest mniejsza lub równa 35% nawiewnik automatycznie się przymyka, doprowadzając tylko niewielką ilość powietrza. Wraz ze wzrostem wilgotności nawiewnik otwiera się i przy wartości 70% lub większej uzyskuje maksymalną wydajność. Nawiewniki są tak skonstruowane, że powietrze zewnętrzne nie styka się bezpośrednio z czujnikiem. Dzięki temu analizowane są warunki panujące w pomieszczeniach, a nie na zewnątrz.

Polecany artykuł: Okna w domu a kierunki świata

Oceń artykuł
5,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Monika Raszkowska

Źródło: aereco wentylacja sp. z o.o.

Polecamy Ci również

Zobacz także