Narzędzie w termomodernizacji

Ustawa Termomodernizacyjna to jeden z najlepiej funkcjonujących aktów prawnych w obszarze budownictwa. Przez dziewięć lat jej istnienia udało się pozyskać ponad 498 mln złotych, w tym 85 proc. na termomodernizację budynków wielorodzinnych i 8 proc. na usprawnienie obiektów użyteczności publicznej.

termomodernizacjaPodstawą do złożenia wniosku o premię termomodernizacyjną jest audyt energetyczny. Wytyczne dotyczące jego zawartości zostały określone w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego. Przepisy nie określają jednak sposobu przygotowania audytu. Audytorzy, korzystają więc z szeregu różnych aplikacji, takich jak edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do obliczania zapotrzebowania na ciepło. Czas wykonania audytu jest przez to znacznie wydłużony, a i proces przeprowadzania badania obarczony jest dużym prawdopodobieństwem błędu, szczególnie przy przenoszeniu danych z jednej aplikacji do drugiej.

Na rynku dostępne jest już jednak narzędzie BuildDesk Energy Audit, które pozwala wyeliminować powyższe zagrożenia. Wykonanie audytu odbywa się za pomocą tylko jednej aplikacji, co skraca czas wykonywania badania ponad trzykrotnie. BDEA. służy do przeprowadzenia audytu energetycznego oraz przygotowania wydruku w postaci elektronicznej zgodnie z wytycznymi Ustawy Termomodernizacyjnej i  jest oprogramowaniem skierowanym do audytorów energetycznych.

Sposób pracy z programem odwzorowuje proces przeprowadzania tradycyjnego audytu. Zgodnie z analizą budynku audytor przechodzi przez kolejne zakładki programu (Formalności, Budynek, Pomieszczenia, Ciepło, Przegrody, Grupy, Usprawnienia, Warianty) wypełniając danymi odpowiednie pola. Dzięki obszernym bazom danych technologii wielkopłytowych i tradycyjnych, materiałów, przegród budowlanych i stolarki użytkownik nie musi wykonywać szeregu czynności związanych z wprowadzeniem danych i tworzeniem opisów, gdyż w BDEA są one generowane automatycznie.

Aplikacja została też wyposażona w szereg pomocniczych programów obliczeniowych, takich jak:

  • program do audytu energetycznegokalkulator powierzchni i kubatury, który pozwala na dowolne konfigurowanie bryły budynku i wylicza wszelkie potrzebne parametry geometryczne;
  • kalkulator pomieszczeń i wentylacji, gdzie precyzyjnie definiuje się poszczególne pomieszczenia, ich przeznaczenie i konieczne wartości wymian powietrza, w zależności od podanej funkcji budynku;
  • kalkulator U, który umożliwia szczegółową analizę każdej przegrody z uwzględnieniem mostków termicznych.

Analiza finansowa
Bardzo prosto można rozszerzyć analizę finansową o dowolny kredyt komercyjny lub remontowy. Oprócz ustawowo przyjętych założeń, co do premii termomodernizacyjnej, program pozwala na wprowadzenie dowolnych danych dotyczących finansowania termomodernizacji (wysokość wkładu własnego, oprocentowanie, okres kredytowania). Otwiera to nowe możliwości spojrzenia na kwestie modernizacji, jednocześnie rozszerzając zakres auditingu energetycznego i jego wykorzystania w procesach wzrostu efektywności energetycznej budynków.

Weryfikacja danych
BuildDesk Energy Audit jest wyposażony w zaawansowany mechanizm weryfikacji wprowadzonych danych i ich kompletności. Program umożliwia wygenerowanie audytu uproszczonego po wprowadzeniu danych niezbędnych do przeprowadzenia obliczeń (na tym etapie nie będzie konieczne np. sporządzanie kompletnych opisów wymaganych w audycie). Przed wydrukiem pełnego audytu, wszystkie wprowadzone dane zostaną ponownie sprawdzone i jeżeli nie wszystkie wartości wymagane w audycie zostały wprowadzone – serwer BuildDesk nie pozwoli na wydruk. Tak dokładna analiza oraz weryfikacja danych i obliczeń pozwala uniknąć wielu błędów. Użytkownik w trakcie pracy z narzędziem jest informowany w dolnym pasku informacyjnym o poprawności wprowadzanych danych.

 

 

Oceń artykuł
5,00 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także