Narzędzie w termomodernizacji

wykonywanie audytu energetycznegoMostki termiczne
Jednym z najbardziej niedocenianych powodów wysokiej energochłonności starych budynków są tzw. mostki termiczne. Do dziś audytor musiał wprowadzać korekty wynikające z mostków termicznych ręcznie. W BuildDesk Energy Audit mamy możliwość wprowadzenia następujących poprawek:

  • własnej, która umożliwia uwzględnienie poprawek w sytuacji nieobjętej normami, ale wynika z doświadczenia użytkownika;
  • wynikającej z łączników mechanicznych przebijających izolację, co pozwala obliczyć typowe poprawki wynikające z montażu izolacji w metodzie lekkiej mokrej, zakotwienia warstwy osłonowej ściany trójwarstwowej lub mocowania izolacji na dachu płaskim;
  • wynikającej z nieszczelności w warstwie izolacji.

W programie umożliwiono obliczanie wpływu nieciągłości, czyli nieszczelności izolacji termicznej na współczynnik przenikania ciepła przegrody. Wybierając poziom nieszczelności, program oblicza poprawkę wynikającą z nieszczelności izolacji, zgodnie z normą PN-EN ISO 6946:2004:

  • stropodachu odwróconego;

Obliczenie współczynnika przenikania ciepła dla stropodachu odwróconego wymaga wprowadzenia dodatkowych informacji. Zgodnie z procedurą obliczeniową z normy PN-EN 6946:2004. Lp - jest numerem warstwy, która jest uznawana za membranę. To zdanie jest niezrozumiałe. Należy najpierw wprowadzić wszystkie warstwy przegrody, a następnie wskazać warstwę stanowiącą membranę. Średnia wielkość opadu podczas sezonu grzewczego [mm/dzień], pochodzi ze stacji hydrologicznej lub podana jest w przepisach lokalnych. Dodatkowo należy podać współczynnik filtracji określający frakcję p osiągającą membranę dachową oraz współczynnik dla zwiększenia strat ciepła, spowodowanych przez wodę opadową płynącą po membranie [(W·dzień)/(m²·K·mm)].

  • wynikającej z mostków liniowych, co pozwala obliczyć mostki liniowe zgodnie z normami PN-91/B-02020, PE-EN ISO 6949 i PN-EN 12831. Dla norm PN-91/B-02020, PE-EN ISO 6949 wystarczy wybrać z listy rozwijanej przypadek, odpowiadający analizowanej sytuacji. Dla PN-EN 12831 możemy określić elementy budynku przecinające izolację, rodzaj podłogi (lekka, ciężka), powodujące powstanie mostków oraz liczbę boków obejmujących obliczany element.

Wykorzystanie technologii mieszanej online i offline oraz weryfikacja danych na serwerze BuildDesk pozwala na zachowanie aktualności programu w przypadku zmian prawnych lub normowych, bez konieczności ingerencji ze strony audytora. Dzięki kompleksowym rozwiązaniom BuildDesk Energy Audit nie tylko oszczędza czas, ale pozwala również na uniknięcie błędów.

energooszczędnośćBuildDesk
BuildDesk jest europejską firmą konsultingową specjalizującą się w efektywności energetycznej budynków. Firma powstała w 2001 roku w Danii i posiada biura w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Austrii i w Polsce.

Międzynarodowe doświadczenia i wiedzę wykorzystuje jako doradca w zakresie strategii oszczędzania energii i doboru odpowiednich narzędzi dla podmiotów gospodarczych i administracyjnych. Firma współpracuje z organami administracji rządowej, stowarzyszeniami architektów i inżynierów budowlanych, dostawcami energii czy właścicielami budynków.

Istnienie BuildDesk w Polsce jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na działania wspomagające poprawę efektywności energetycznej w budownictwie. Istotnym obszarem zainteresowań firmy jest budowa polskiego rynku doradztwa energetycznego i przygotowanie społeczeństwa do zmian, których wymagać będzie unijna dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).

Oceń artykuł
5,00 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Ewa Kulesza

Źródło: BuildDesk

Polecamy Ci również

Zobacz także