Narzędzie w termomodernizacji

 

Płatność tylko za użycie
audyt energetycznyKorzystanie z BuildDesk Energy Audit aż do momentu uzyskania audytu uproszczonego jest bezpłatne. Po podjęciu decyzji o wykonaniu audytu i przeprowadzeniu termomodernizacji użytkownik łączy się przez internet z serwerem BuildDesk i przesyła dane potrzebne do przygotowania wydruku. Na podstawie kubatury audytowanego budynku zostaje określona stawka za wykonanie audytu za pomocą BDEA. Po akceptacji tej ceny użytkownik otrzymuje audyt energetyczny według wybranego wariantu w wersji elektronicznej (plik PDF). Oczywiście poprawki przeprowadzonego audytu są bezpłatne. Jedyne, co pozostaje do wykonania to wydrukowanie audytu, podpisanie go i złożenie jako wniosek o premię termomodernizacyjną lub o kredyt komercyjny.

Błędy i problemy audytorów
BuildDesk Energy Audit pozwala uniknąć większości podstawowych błędów. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom i elementom aplikacji nie tylko skraca czas, ale także ułatwia pracę. Weryfikuje dane, a w przypadku braku jakichkolwiek opisów lub informacji ma temat budynku, wymaganych zapisami rozporządzenia, nie pozwala na przygotowanie audytu.

Częstym problemem występującym w procesie tworzenia audytu są pomyłki przy przenoszeniu danych z aplikacji obliczającej bilans cieplny. BuildDesk Energy Audit eliminuje możliwość wystąpienia tego typu błędu, gdyż praca odbywa się tylko w jednym programie. Dodatkowo BDEA korzystając z szerokich baz danych konstrukcji, począwszy od tradycyjnej, monolitycznej, poprzez technologie wielkiej płyty: OWT, PBU, SMB, W, WK, WUF, WWP, a na dedykowanych takich jak Ratajska Wielka Płyta czy Wielka Płyta Winogradzka kończąc, automatycznie wprowadza podstawowe opisy. Jeżeli użytkownik posiada dodatkowe informacje może ten opis edytować i uzupełniać. Audytor nie ma konieczności obliczania zapotrzebowanie na ciepło w jednym programie,  tworzenia opisów i składania kompletnego audytu w innym, gdyż wszystko znajduje się na gotowym wydruku.

Powierzchnie i wymiana powietrza
Jako iż Ustawa Termomodernizacyjna nie określa, kto może a kto nie wykonywać audyty – powstają z tego powodu liczne problemy natury merytorycznej. Częstym błędem są pomyłki w określaniu powierzchni oraz wyliczeniach wentylacji i krotności wymian powietrza. BuildDesk Energy Audit zawiera Kalkulator pomieszczeń i wentylacji. Korzystając z intuicyjnie zaprogramowanego interfejsu i bazy pomieszczeń typowych dla wybranego rodzaju budynku, wprowadzamy tylko konieczne dane (nazwę pomieszczenia lub mieszkania, ilość, wymiary, przeznaczenie), a program wylicza powierzchnię, kubaturę i oblicza normową wymianę powietrza. Strumień powietrza jest określany zgodnie z pkt. 2.1.2. Polskiej Normy PN-83/B-03430 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej" (z późniejszymi zmianami). Podobnie jak w przypadku opisów dane te mogą oczywiście zostać ręcznie zmienione przez użytkownika.

Po wprowadzeniu danych wszystkich pomieszczeń w budynku, program automatycznie zlicza powierzchnie użytkowe, usługowe, ruchu i ogrzewane oraz kubaturę zgodnie z normą PN-ISO 9836 Właściwości użytkowe w budownictwie. Według powyższej normy powierzchnia całkowita kondygnacji składa się z powierzchni kondygnacji netto i powierzchni zajętej przez konstrukcję. Powierzchnia całkowita netto budynku jest sumą powierzchni netto wszystkich kondygnacji budynku. Jest ponadto powierzchnią ograniczoną przez elementy zamykające i nie jest określona dla następujących przestrzeni:

  • pustej przestrzeni między powierzchnią terenu, a dolną częścią budynku, np. kanały przełazowe;
  • przestrzeni wewnętrznej stropodachów wentylowanych,
  • poddasza nieużytkowego, nienadającego się do poruszania się w pozycji wyprostowanej.

Jednocześnie program oblicza wymiany powietrza poniżej 12 h i powyżej 12 h, pozwalając na ręczne zdefiniowanie wielokrotności wymiany w przypadku każdego z pomieszczeń czy mieszkań.
Oprócz tego audytor może skorygować wyniki obliczeń Kalkulatora pomieszczeń i wentylacji współczynnikami korekcyjnymi.

 

Oceń artykuł
5,00 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także