Międzynarodowy Dzień Elektryki 2005

Dziesiąty czerwca obchodzony jest na świecie jako Międzynarodowy Dzień Elektryki. W Polsce z tej okazji od kilku lat centralne uroczystości MDE, organizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, łączone są z konferencją poświęconą najistotniejszym problemom polskiej elektryki. Tegoroczne, centralne uroczystości MDE 2005 odbyły się w środę, 29 czerwca w Centrum Multimedialnym Foksal w Warszawie.

Głównym wydarzeniem uroczystości Międzynarodowego Dnia Energetyki była sesja zatytułowana "Problemy rozwoju polskiej elektryki". Obejmowała ona dwa bloki tematyczne, realizowane jako dyskusje panelowe:

  • wsparcie innowacyjności i transfer technologii w zakresie elektryki. Omówiono warunki rozwoju innowacyjności w branży elektrycznej naszego kraju;
  • narzędzia i kierunki rozwoju oraz modernizacja elektroenergetyki w świetle nowych regulacji prawnych i dokumentów strategicznych. Omówiono tu strategiczne dokumenty rządowe, Narodowy Plan Rozwoju w aspekcie modernizacji instalacji i sieci wiejskich oraz oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko.

Międzynarodowe Dni ElektrykiDyskusję poprzedziło odczytanie listu premiera Marka Belki, w którym podkreślał rozwojowość i znaczenie elektryczności w życiu codziennym oraz jej rolę w dążeniu naszego kraju do standardów unijnych. Przyznano też nagrody osobom szczególnie zasłużonym na polu elektryki. Uczestnicy wysłuchali też referatów dotyczących aktualnych problemów elektryki w Polsce. Stanowisko elektryków przedstawił prof. dr inż. Stanisław Bolkowski - prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a od strony rządowej: Marek Bartosik - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji.

Sesję podsumowały wnioski, które zostaną zgłoszone do odpowiednich zespołów rządowych. Dotyczyły one m.in. programu wyznaczającego kierunki priorytetowe nakładów na naukę; poprawy sytuacji prawno-administracyjnej dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw; wdrożenia systemu informacji o wyrobach ocenianych przez niezależne instytucje testujące.

Sesję tę poprzedziła konferencja "Wybrane problemy instalacji elektrycznych niskiego napięcia w obiektach budowlanych”. Konferencję  prowadzili kierownicy sekcji: Energetyki; Przemysłu; Instalacji i Urządzeń Elektrycznych. Wystąpieniom, bardzo interesującym z punktu widzenia praktyków, towarzyszyła burzliwa dyskusja, szczególnie w zakresie normalizacji, ujednolicenia słownictwa stosowanego przez branżę oraz praktyki ochrony przeciwprzepięciowej.

gala Spotkanie z elektrykąKońcowym akcentem uroczystości była wieczorna gala "Spotkanie z Elektryką", podczas której nastąpiło ogłoszenie wyników ogólnopolskich konkursów na najlepsze prace dyplomowe z dziedziny elektryki i na najlepsze artykuły opublikowane w czasopismach naukowo-technicznych SEP i na najaktywniejsze koło SEP.
Do udziału w uroczystościach zaproszono kierownictwo czołowych firm z zakresu elektryki, ludzi nauki o powszechnie znanych nazwiskach i znaczącym dorobku, przedstawicieli samorządów gospodarczych, wysokich rangą przedstawicieli centrum gospodarczego, parlamentarzystów, przedstawicieli mediów i organizacji pozarządowych.

Z okazji MDE 2005 ukazały się dwa specjalne, podwójne wydania "Spektrum - Magazynu Informacyjnego SEP", czasopisma otrzymywanego przez kilka tysięcy jednostek i działaczy SEP na terenie całego kraju, pełniących przeważnie decyzyjne funkcje w swoich zakładach pracy, a czytanego przez kilkanaście tysięcy specjalistów ze wszystkich dziedzin elektryki - od elektroniki, telekomunikacji i informatyki po elektrotechnikę i elektroenergetykę.

Patronat nad Międzynarodowym Dniem Energetyki objął Prezes Rady Ministrów RP, a Komitetowi Honorowemu, złożonemu z wybitnych osobistości rangi państwowej, przewodniczy Minister Gospodarki i Pracy.
Obchody objęte są również patronatem Europejskiej Konwencji Stowarzyszeń Elektryków  EUREL.
Patronem medialnym Międzynarodowego Dnia Energetyki jest portal e-instalacje.pl.

Oceń artykuł
4,67 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Ewa Kulesza

Źródło: Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Zdjęcia: Redakcja

Polecamy Ci również

Zobacz także