Miedź w urządzeniach wykorzystujących odnawialne źródła energii

0
solary na dachu
W Polsce najbardziej popularnymi urządzeniami OZE w gospodarstwach domowych są systemy solarne.

Zgodnie z projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki, obowiązkowe będzie ich  wykorzystanie  w nowych oraz modernizowanych budynkach.

Początkowo przepisy będą dotyczyły tylko budynków użyteczności publicznej. Jednak od 2015 r. także wszystkie nowe i poddane generalnemu remontowi budynki będą musiały wykorzystywać pewną część energii z OZE. Tak więc mikroźródła montowane na dachach budynków oraz w wolnej zabudowie staną się niezależnymi źródłami energii dla gospodarstw domowych i rolnych. Uchwalenie ustawy o OZE spowoduje, że w końcowym zużyciu energii osiągniemy co najmniej 15,5% udziału energii z odnawialnych źródeł. Jest to jeden z celów na drodze do gospodarki niskoemisyjnej. Podstawowymi urządzeniami stosowanymi w OZE są te wykorzystujące promienie słoneczne (solary, fotowoltaika), energię środowiska naturalnego zawartego w gruncie, powietrzu i w wodzie (pompy ciepła) oraz małe przydomowe siłownie wiatrowe.
W Polsce najbardziej popularnymi urządzeniami OZE w gospodarstwach domowych są systemy solarne i pompy ciepła. Podstawowym materiałem do produkcji systemów solarnych  jest miedź – używa się jej do wytwarzania kolektorów płaskich i rurowych, taśm absorbera słonecznego z powłoką termiczną, wiązek rur dla instalacji słonecznych. Elementy kolektorów płaskich i rurowych oraz taśmy absorbera słonecznego z powłoką termiczną z miedzi są ogólnie dostępnymi komponentami, które stosuje większość producentów systemów solarnych na świecie. Do wykonywania przewodów rurowych, które łączą poszczególne elementy instalacji (kolektor, urządzenia sterująco-kontrolne, biwalentny zasobnik solarny), stosuje się miedź i stal nierdzewną, gdyż tylko instalacje z tych materiałów zapewniają pracę systemów w bardzo wysokich temperaturach.

Zapoznaj się z: Procedurami stosowania i odbioru miedzianych instalacji gazowych

Doskonałe przewodnictwo cieplne i odporność miedzi na wysokie temperatury powodują także, że ten wyjątkowy metal jest  idealnym materiałem dla nowoczesnych i tradycyjnych metod łączenia rur i taśm miedzianych stosowanych w produkcji kolektorów słonecznych. Miedź doskonale nadaje się do skomplikowanych technicznie procesów ultrasonograficznego i laserowego spawania oraz termicznego procesu łączenia, jakimi są lutowanie i spawanie. Różne specjalne powłoki nanoszone na taśmy miedziane kolektorów słonecznych zapewniają radiatorom słonecznym wysoką sprawność absorpcji, trwałość oraz łatwość w zamianie promieni słonecznych w ciepło. Miedź ma dodatkową zaletę - podlega w 100% recyklingowi.
W celu efektywniejszego wykorzystania ciepła z kolektorów słonecznych i pomp ciepła źródła tej energii powinny współpracować z niskotemperaturowymi systemami grzewczymi, którymi są ogrzewania płaszczyznowe (podłogowe i ścienne). Do tego typu ogrzewania także stosuje się rury miedziane. W ostatnich latach powstała cienkościenna rura miedziana z trwale zespolą osłoną z tworzywa sztucznego PE-RT. Rura ta zachowuje własności tradycyjnej rury miedzianej stosowanej w tym typie ogrzewania – ma doskonałą przewodność i wydajność cieplną, ale ze względu na mniejszą grubość ścianki jest od niej o ok. 40% tańsza. Wydajność rury cienkościennej (podobnie jak tradycyjnej rury miedzianej stosowanej w tego rodzaju ogrzewaniu) jest o ok. 30% wyższa od alternatywnych rur z tworzywa sztucznego, np.  ALUPEX. Ogrzewanie podłogowe z wykorzystaniem cienkościennych rur miedzianych wykonuje się szybciej, łatwiej i taniej, gdyż rozstawy rur są większe niż w powszechnie używanych rurach ALUPEX. Niezaprzeczalnymi zaletami cienkościennych rur miedzianych są również:

  • brak oznak starzenia,
  • gazoprzepuszczalność równa zero, 
  • bardzo dobra plastyczność (łatwe gięcie łuków, małe promienie gięcia), 
  • brak naprężeń po wykonaniu gięcia (rura nie próbuje wrócić do poprzedniego kształtu, nie sprężynuje), 
  • uniwersalne zastosowania, 
  • odporność na niskie i wysokie temperatury.

Zobacz: Miedziane instalacje gazów medycznych

Ostatnio uzyskane wyniki w opracowanej analizie „Różnica kosztów wykonania instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej i ogrzewania podłogowego w domku jednorodzinnym w zależności od zastosowanych materiałów instalacyjnych” pokazują, że do wykonania ogrzewania podłogowego cienkościenną rurą miedzianą potrzeba (w porównaniu do rur z tworzywa sztucznego ALUPEX) dwa razy mniej materiału. Zastosowanie rur ALUPEX do wykonania instalacji ogrzewania podłogowego wiąże się z mniejszymi rozstawami układanych pętli (obwodów grzewczych), co powoduje konieczność rozbudowy rozdzielaczy oraz zużycie większej ilości śrubunków połączeniowych oraz kotew mocujących. Zestawienie  poniesionych kosztów materiałowych dla tego typu ogrzewania wykonanego z cienkościennej rury miedzianej oraz z rury z tworzywa sztucznego ALUPEX wykazało,  że są one porównywalne. Należy natomiast pamiętać, że cienkościenne rury miedziane układa się łatwiej i szybciej w porównaniu do rur z tworzywa sztucznego ALUPEX i PEX.

Oceń artykuł
5,00 / 1 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Więcej na ten temat:

Autor: Europejski Instytut Miedzi

Źródło: Europejski Instytut Miedzi

Polecamy Ci również

Zobacz także