Magnetyzery - sposób na kamień kotłowy

Magnetyzery - sposób na kamień kotłowy

Kamień kotłowy – osad powstały z nierozpuszczalnych związków wapnia i magnezu – znany jest użytkownikom domowej instalacji wodnej – wody użytkowej i wody grzewczej. Osadza się na metalowych elementach urządzeń wodnych i przyspiesza ich zużycie. Są jednak sposoby na rozwiązanie tego problemu.

Natura kamienia kotłowego
Kamień kotłowy składa się z :

  • węglanów wapnia i magnezu (CaCO3, MgCO3);
  • siarczanów wapnia i magnezu (CaSO4, MgSO4);
  • fosforanów wapnia i magnezu (Ca3(PO4)2, Mg3(PO4)2);
  • krzemianów wapnia i magnezu (CaSiO2, MgSiO2);
  • wodorotlenek magnezu Mg(OH)2

kamień kotłowyKamień kotłowy powstaje w wodzie o dużej twardości, tzn. zawartości wodorowęglanów oraz jonów wapnia i magnezu. Występowanie tych związków, w połączeniu z podwyższoną temperaturą stwarza warunki do reakcji, w których wytrącają się nierozpuszczalne osady związków (podane powyżej).
Kamień osadza się na elementach metalowych – rury stalowe, elementy grzewcze, wnętrza grzejników, metalowe części urządzeń wodnych (pralek, zmywarek), armatura. Kamień wytrąca się tam, gdzie woda ma podwyższoną temperaturę; natomiast osadza się tam, gdzie na rurach występują duże nierówności (rura jest chropowata i cząsteczki osadów mają miejsce na osadzenie). Na osadzanie kamienia kotłowego najbardziej podatne są stare rury stalowe, szczególnie wykonane ze stali czarnej. Nie są natomiast podatne przewody z miedzi i tworzyw sztucznych (ze względu na znaczną gładkość).
Cząstki kamienia osadzone już na rurach przyciągają kolejne (na zasadzie oddziaływań elektrostatycznych) – istniejąca warstwa kamienia kotłowego ułatwia więc jego dalsze odkładanie.

Dlaczego kamień kotłowy jest niepożądany:

  • stwarza warunki korozyjne, wpływa więc na łatwiejsze niszczenie rur i urządzeń (przede wszystkim pralek i zmywarek);
  • osadzając się na rurach, zmniejsza ich przekrój, co jednocześnie powoduje zwiększenie prędkości wody – te dwa czynniki wpływają na większe opory przepływu. Większe opory przepływu oznaczają większe spadki ciśnienia – może się więc okazać, że woda nie dopływa w wystarczającym stopniu do wszystkich odbiorników;
  • kamień ma małą przepuszczalność cieplną – osadzając się wewnątrz elementów instalacji grzewczej obniża jej wydajność, ponieważ mniej ciepła może przeniknąć przez pokryte kamieniem ścianki urządzeń. Warstwa kamienia kotłowego o grubości 1 mm powoduje zmniejszenie wydajności  o ok. 46%.

Kamień kotłowy można usuwać na kilka sposobów
Jednym z nich jest metoda „profilaktyczna”, polegająca na usuwaniu z wody składników twardości (wapnia i magnezu) – zmiękczeniu wody. Nie mając niezbędnych składników, kamień nie powstanie. Problemowym zagadnieniem jest tu fakt, że zmiękczenie wody oznacza jej demineralizację (usunięcie substancji mineralnych pożądanych dla organizmu). Dlatego o ile metodę tę można zastosować do wody grzewczej, o tyle nie nadaje się ona do wód użytkowych.
Możliwe jest też zmiękczenie wody metodami chemicznymi, przede wszystkim za pomocą pochodnych kwasu ortofosforowego (np. fosforanu sodu) oraz substancji opartych na kwasach organicznych. Odczynniki do usuwania kamienia kotłowego na ortofosforanów są jednakże dość kosztowne. Dlatego znaczną popularnością cieszą się metody fizyczne oparte na magnetyzmie.

magnetyzeryZasada pracy magnetyzera (odkamieniacza)
Magnetyzery to urządzenia, których konstrukcja pozwala na zainstalowanie ich w instalacji domowej w dowolnym momencie. Są to odcinki rur wyposażone w tzw. stos magnetyczny, czyli układ magnesów stałych i zakończone kołnierzem lub gwintem.
Magnetyzer wytwarza stałe pole magnetyczne, które oddziałuje na cząsteczki przepływającej wody – pod jego wpływem tworzą one skupiska (aglomeraty) naładowane elektrycznie. Siły elektrostatyczne takiego skupiska są silniejsze niż siły utrzymujące cząsteczki wapnia i magnezu w złogach kamienia kotłowego. Dzięki temu wapń i magnez są nie tylko przyciągane do aglomeratów wodnych (nie mogą się osadzać i tworzyć kamienia), ale też wyrywane z już istniejących złóż (usuwanie kamienia). Magnetyzer wykonany jest z odpowiedniej odmiany stali, zabezpieczonej odpowiednią powłoką cynkową przed skutkami korozji.

Oceń artykuł
3,24 / 21 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także